Árubeszerzések - 45955-2018

01/02/2018    S22

Magyarország-Pécs: Kerékpárok

2018/S 022-045955

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Illés Judith
E-mail: illes.judith@ph.pecs.hu
Telefon: +36 72533800
Fax: +36 72212049
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gov.pecs.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó-Gothard Máté
E-mail: szabo.gothard.mate@pte.hu
Telefon: +36 72501500
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pte.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

E-közbringa rendszer kialakítása Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén – I. ütem.

II.1.2)Fő CPV-kód
34430000 Kerékpárok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

E-közbringa rendszer kialakítása Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén – I. ütem.

Ajánlattevőnek egy elektromos közösségi kerékpárkölcsönző rendszert kell kialakítania a meglévő „Pécs-Egyetemvárosi kerékpárhálózat” nyomvonalán a PTE Janus Pannonius Klinikai tömb (korábbi nevén PTE-400 ágyas klinika) és a Zsolnay Negyed közötti szakaszon.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 160 822 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34430000 Kerékpárok
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
50100000 Járművek és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatása
60130000 Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
45233293 Köztéri bútorok szerelése
30162000 Csipkártyák
30233300 Intelligenskártya-olvasók
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
35261000 Információs táblák
45233294 Közúti jelzések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához kapcsolódó eszközbeszerzés:

Ajánlattevőnek egy elektromos közösségi kerékpárkölcsönző rendszert kell kialakítania a meglévő „Pécs-Egyetemvárosi kerékpárhálózat” nyomvonalán a PTE Janus Pannonius Klinikai tömb (korábbi nevén PTE-400 ágyas klinika) és a Zsolnay Negyed közötti szakaszon.

Ajánlattevőnek 7 db állomást kell kialakítania az alábbi helyszíneken:

— PTE Janus Pannonius Klinikai tömb (korábbi PTE-400 ágyas klinika) (tengely egyik végpontja),

— Barbakán (településközpont-nyugat),

— Széchenyi tér (tengelyközép),

— Hal tér (KONZUM) (tömegközlekedési csomópont),

— Búza tér (településközpont-kelet),

— 48-as tér (campus és a Tudásközpont elérése),

— Zsolnay Negyed (tengely másik végpontja).

1/ 70 db PEDELEC hajtású elektromos kerékpár.

2/ 5 db napelemes rendszerrel, és mozgásérzékelős infrakamerával ellátott állomás kialakítása egysoros kivitelű 15 kerékpár tárolására alkalmas (összesen 75 db) dokkoló telepítésével.

3/ 2 db napelemes rendszerrel, és mozgásérzékelős infrakamerával ellátott állomás kialakítása kétsoros kivitelű 16 kerékpár tárolására alkalmas (összesen 32 db) dokkoló telepítésével.

4/ Minimum 10 db kerékpár egyidejű szállítására alkalmas szállítójármű beszerzése.

5/ Diszpécserközpont irodai infrastruktúrájának beszerzése és üzembe helyezése, a Tesztüzem lefolytatása és az Ajánlatkérő, valamint az üzemeltető személyzetének betanítása, oktatása a tesztüzem keretében:

— számítógépek,

— routerek,

— server,

— nyomtatók,

— faxok,

— telefonok,

— alapsoftware,

— üzemeltető közötti interface.

A diszpécser központnak bővíthetőnek kell lenni annak érdekében, hogy a későbbi fejlesztések miatti illetve más projektekkel való kapcsolódás esetén megnövekvő kapacitás biztosítható legyen.

A teljes mennyiségre vonatkozó további kiegészítések:

— ajánlatkérők számára közös informatikai rendszer kerüljön kialakítása,

— az informatikai rendszer tegye lehetővé külső interface-en keresztül más informatikai rendszerből érkező adatok átvételét, kezelését,

— valamennyi állomás/ dokkoló alkalmas legyen elektromos kerékpárok fogadása mellett egyéb eszközök (pl. elektromos roller) fogadására is.

Ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzés tárgyát képező járművek, és azokkal kapcsolatos berendezések javítása, karbantartása és járulékos szolgáltatások ellátása a dokumentációban írtak szerint.

A Pécsi közbringa rendszer megjelenése.

Nem csak a termináloknak, hanem a kerékpároknak is egyedi, a város és a Pécsi Tudományegyetem arculatához illeszkedő megjelenésűnek kell lenniük. Ennek során Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 31/2008. (10.15.) rendeletének rendelkezéseire. Nyertes Ajánlattevőnek a látványtervek elkészítése során folyamatosan egyeztetnie szükséges Ajánlatkérővel. Ajánlattevő szerződéskötést követően az Ajánlatában benyújtott műszaki specifikáció alapján köteles benyújtani egy dokumentációt, mely tartalmazza a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához és a Pécsi Tudományegyetemhez tartozó terminálok kialakítását és a kerékpárok megjelenését. A dokumentációhoz látványterveket szükséges csatolni.

Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követően a teljes rendszer vonatkozásában indikatív pénzügyi-műszaki ütemtervet kell készítenie.

Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás átdolgozására is.

A beszerzés részletes műszaki leírását és szerződéses feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer alatt Ak az alábbit érti: több állomásból álló automatizáltan (önkiszolgáló) működő rövidtávú és egyirányú utazásra alkalmas kerékpárkölcsönzési rendszer.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Jótállás / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A kerékpárok akkumulátorára, és az elektromos motorra vállalt jótállás időtartama egész hónapban megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A fém szerkezetekre (terminálok, dokkolók, fedés) vállalt jótállás időtartama egész évben megadva (év) (min.5 év; max. 15 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Hibajavítás megkezdése a jótállási időszakban a megrendeléstől számítottan (óra) (minimum 3 óra, maximum 8 óra) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Pécsi Tudományegyetem Ajánlatkérő szerződéskötéstől számított 18 hónap időtartam alatt jogosult egyoldalú nyilatkozattal az Ajánlattevő által az ajánlatban árajánlatbontásban megadott értéken az Ajánlati Felhívás II.2.1. pontjában megjelölt opciós mennyiség egyszerre vagy több részletben történő megvételére. Az egy megrendelés keretében lehívható legkisebb mennyiség: minimum 10 db kerékpár, illetve minimum 1 db állomás 15 férőhelyes dokkolóval. A kivitelezési határidő a megrendeléstől számított három hónap. Az opcióra vonatkozó részletes rendelkezéseket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza Pécsi Tudományegyetemhez kapcsolódó eszközbeszerzés mint teljes egészében opciós mennyiség:

1/ 50 db. PEDELEC hajtású elektromos kerékpár.

2/ 4 db napelemes rendszerrel, és mozgásérzékelős infrakamerával ellátott új állomás létesítése az alábbiak szerint:

Helyszín (állomás) Dokkolók száma:

Szigeti út 12. (új állomás) 2x15 dokkoló.

Szántó Kovács János utca 1/b (új állomás) 15 dokkoló.

Boszorkány út 2. (új állomás) 15 dokkoló.

48-as tér (új állomás) 15 dokkoló.

PTE összesen: 75 dokkoló.

Az opció időtartama alatt egy megrendelés keretében lehívható minimum mennyiség:

10 db kerékpár, illetve minimum 1 db állomás 15 férőhelyes dokkolóval.

Pécsi Tudományegyetem Ajánlatkérőre irányadó rendelkezések:

A szerződés finanszírozása saját forrásból történik.

Az ajánlatkérő a teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása tekintetében Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint jár el.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérőt az opció időtartama alatt lehívási jog illeti meg a teljes – opciós – mennyiség vonatkozásában, ennek keretében jogosult egy időben akár a teljes mennyiség lehívására, akár annak egy részére, de egyidejűleg minimum 10 db kerékpár, illetve minimum 1 db, 15 férőhelyes dokkolóval ellátott állomás megrendelésére.

A vételár kifizetése az egyedi megrendelések igazolt teljesítését követően, tételes elszámolás alapján, a Kbt. 135. § (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla benyújtásától számított 30 napon belül átutalással, forintban (HUF) történik.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001.
II.2.14)További információk

Az értékelés módszere az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, 2-3. esetén pontozás módszere, melynek során adható pontszám rész-, és alszempontonként 1-10 pont. A karakterkorlát miatt Ak a KFF által jóváhagyott AF teljes tartalmát a KDben közzéteszi, így a rövidítésekből eredő értelmezésre a teljes tartalom az irányadó.

Az értékelés részletes szabályait a közbesz. dok. tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 105-209495
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

E-közbringa rendszer kialakítása Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén - I. ütem.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/01/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft.
Postai cím: Mátyás király utca 45.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Neuzer Kft.
Postai cím: Mátyás király utca 45.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 195 229 514.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 160 822 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I. ajánlattevő: Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. és Neuzer Kft. közös ajánlattevők (2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.) (Vezető tag: Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. adószám: 24951089-2-11.; További tag: Neuzer Kft. adószám: 11196754-2-11)

II. Ajánlattevő: Public Bike System Hungary Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly utca 6.) adószám: 24385837-2-41.

Nyertes Ajánlattevő Alvállalkozót az alábbi területeken von be a teljesítésbe.

— közműfejlesztési munkák (tervezés, villamos energia bekötés, internet bekötés),

— alépítményi munkák (alapozás, aszfaltozás),

— kamerarendszer kiépítés,

— szállítójármű beszerzés,

— irodai infrastruktúra beszerzés (számítógép, telefon, nyomtató, stb.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/01/2018