Roboty budowlane - 459552-2021

10/09/2021    S176

Rumunia-Satu Mare: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 176-459552

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: APASERV SATU MARE S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO16844952
Adres pocztowy: Strada: Gara Ferăstrău, nr. 9/A
Miejscowość: Satu Mare
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Kod pocztowy: 440210
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Monica - Tatiana Salajan
E-mail: salajan_monica@apaservsm.ro
Tel.: +40 261759080
Faks: +40 261721056
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaservsm.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EXTINDEREA SZAA SATU MARE, CATRE MEDIESU AURIT, ROMANESTI, BABASESTI, ODOREU, DECEBAL, DOBA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE IN AGLOMERARILE DOROLT, SATU MARE, VETIS, DOBA SI MEDIESU AURIT Număr de identificare POIM-SM-CL-02.2.

Numer referencyjny: 16844952_2021_PAAPD1165702
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Lucrările de execuție constau în:

Obiectul nr. 2.2.1 "Aducțiune Mărtinești – Odoreu – Medieșu Aurit (UAT Odoreu – UAT Medieșu Aurit)”

Obiectul nr. 2.2.2 “Extinderea rețelelor de apă și canal UAT Medieșu Aurit”

Obiectul nr. 2.2.3 „Aductiune Satu Mare – Decebal (UAT Satu Mare – UAT Vetis)”

Obiectul nr. 2.2.4 „Retele de alimentare cu apa in UAT Vetis – Localitatea Decebal, Retele de canalizare in UAT Vetis – Localitatea Decebal (Inclusiv conducte de refulare SPAU 4 si SPAU 5 Decebal)”

Obiectul nr. 2.2.5 „Retele de alimentare cu apa in UAT Doba – Localitatea Doba, Retele de canalizare in UAT Doba – Localitatea Doba (Inclusiv conducta de refulare SPAU 7 Doba)”

Obiectul nr. 2.2.6 „Extinderea retelei apa / canal UAT DOROLT”

Obiectul nr. 2.2.7 „Extinderea retelei de canalizare UAT Culciu – Localitatea Apateu”

Obiectul nr. 2.2.8 „Gospodarie de apa – UAT Mediesu Aurit”

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în Specificații (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și Piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 25 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

In conformitate cu prevederile art.172, alin.(1) din Legea nr.99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenelor-limită stabilite de entitatea contractantă.

Entitatea contractanta stabileste urmatoarele 2 (doua) termene limita de solicitari/raspuns la solicitari de clarificari:

- 44 zile pentru solicitari de clarificari/32 zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- 34 zile pentru solicitari de clarificari /22 zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art.29, alin.(3) din HG nr.394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, si anume 34 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 63 981 095.89 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42993100 Chlorowniki
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Judetul Satu Mare

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrările de execuție constau în:

Obiectul nr. 2.2.1 "Aducțiune Mărtinești – Odoreu – Medieșu Aurit (UAT Odoreu – UAT Medieșu Aurit)”: Conducte PEID PE 100 RC PN10, cu diametre DE 315, 250, 225 mm - 16.813 m

Obiectul nr. 2.2.2 “Extinderea rețelelor de apă și canal UAT Medieșu Aurit”

Rețele apă: Medieșu Aurit - Conducte PEID PE 100 RC PN10, cu diametre DE 200 și 110 mm - 10.572 m; Băbășești - Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 7.405 m; Românești: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 3.813 m

Rețele canalizare: Medieșu Aurit - Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 3.470 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 6.761 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 6 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 75mm - 1.461 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 90mm - 14 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 110mm - 363 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 200mm - 575 m; Românești - Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 3.701 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 3 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 125mm - 2.572 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 75mm - 422 m

Obiectul nr. 2.2.3 „Aductiune Satu Mare – Decebal (UAT Satu Mare – UAT Vetis)”

Conducta PEID PE 100 RC PN10 DE 200 mm - 1.589 m

Obiectul nr. 2.2.4 „Retele de alimentare cu apa in UAT Vetis – Localitatea Decebal, Retele de canalizare in UAT Vetis – Localitatea Decebal (Inclusiv conducte de refulare SPAU 4 si SPAU 5 Decebal)”

Decebal - Retele apă: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 14.438 m; Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 8.237 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 7.861 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=2000mm - 5 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 160mm - 928 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 180mm - 1.353 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 200mm - 3.400 m

Obiectul nr. 2.2.5 „Retele de alimentare cu apa in UAT Doba – Localitatea Doba, Retele de canalizare in UAT Doba – Localitatea Doba (Inclusiv conducta de refulare SPAU 7 Doba)”

Doba - Retele apă: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 1.841 m; Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 5.062 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 6.198 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=2000mm - 5 bucati Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 75mm - 706 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 125mm - 378 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 140mm - 29 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 160mm - 2.859 m

Obiectul nr. 2.2.6 „Extinderea retelei apa / canal UAT DOROLT”

Petea - Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 1.703 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 1.917 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 1 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 75mm - 695 m

Obiectul nr. 2.2.7 „Extinderea retelei de canalizare UAT Culciu – Localitatea Apateu”

Apateu - Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 1.249 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 1.803 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 1 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 90mm - 1.050 m

Obiectul nr. 2.2.8 „Gospodarie de apa – UAT Mediesu Aurit”

Mediesu Aurit - Alimentare cu apa: Rezervor cu doua compartimente V= 2 x 500 mc - 1 bucata, Statie de clorinare - 1 bucata, Generator electric - 1 bucata

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructii;

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

c) Testare si punere in functiune;

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este

necesar;

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 36 luni;

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului;

Lucrările se vor executa concomitent.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în Specificații (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și Piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 25 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica - PT / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020, cod SMIS 123241

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sursa de finantare - Sursele Proiectului: Contributie UE – Fondul de Coeziune; Contributie publica nationala - Bugetul de Stat; Contributie locala - Bugetul local si Contributia Entitatatii Contractante.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 037-093460
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 265
Nazwa:

EXTINDEREA SZAA SATU MARE, CATRE MEDIESU AURIT, ROMANESTI, BABASESTI, ODOREU, DECEBAL, DOBA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE IN AGLOMERARILE DOROLT, SATU MARE, VETIS, DOBA SI MEDIESU AURITnumar de identificare POIM-SM-CL-02.2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DIMEX-2000 COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13027407
Adres pocztowy: Strada Principala, Nr. 315
Miejscowość: Rebra
Kod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Kod pocztowy: 427240
Państwo: Rumunia
E-mail: ofertare@dimex2000.ro
Tel.: +40 263360093
Faks: +40 263360093
Adres internetowy: www.dimex2000.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tomi Alex
Krajowy numer identyfikacyjny: RO23165725
Adres pocztowy: Strada -, Nr. 157
Miejscowość: Calinesti-Oas
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Kod pocztowy: 447070
Państwo: Rumunia
E-mail: tamassurd@yahoo.ro
Tel.: +40 261839248
Faks: +40 261839248
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 70 200 664.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 981 095.89 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 1 078 984 205.68 RON
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

ELECTRO GAVRAU SRL

Partea din contract pe care urmeaza ofertantul sa o subcontracteze :

- proiectare si executie racorduri electrice la statii de pompare apa uzata ( SPAU-ri) si gospodarie de apa

- executie instalatii electrice si de automatizari/ SCADA la statii pompare apa uzata (SPAU-ri) si gospodarie apa.

Ponderea lucrarilor subcontractate: 9,57 % din pretul ... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Apaserv Satu Mare S.A.; Biroul Strategie-Achizitii Proiecte FE; Persoana de contact: c.j. Vilcu Mihaita
Adres pocztowy: Str.Gara Ferăstrău nr.9/A
Miejscowość: Satu Mare
Kod pocztowy: 440210
Państwo: Rumunia
E-mail: mihaita.vilcu@apaservsm.ro
Tel.: +40 261759080
Faks: +40 261721065
Adres internetowy: http://www.apaservsm.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2021