Roboty budowlane - 459552-2021

10/09/2021    S176

România-Satu Mare: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

2021/S 176-459552

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: APASERV SATU MARE S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO16844952
Adresă: Strada: Gara Ferăstrău, nr. 9/A
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440210
Țară: România
Persoană de contact: Monica - Tatiana Salajan
E-mail: salajan_monica@apaservsm.ro
Telefon: +40 261759080
Fax: +40 261721056
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apaservsm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

EXTINDEREA SZAA SATU MARE, CATRE MEDIESU AURIT, ROMANESTI, BABASESTI, ODOREU, DECEBAL, DOBA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE IN AGLOMERARILE DOROLT, SATU MARE, VETIS, DOBA SI MEDIESU AURIT Număr de identificare POIM-SM-CL-02.2.

Număr de referinţă: 16844952_2021_PAAPD1165702
II.1.2)Cod CPV principal
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrările de execuție constau în:

Obiectul nr. 2.2.1 "Aducțiune Mărtinești – Odoreu – Medieșu Aurit (UAT Odoreu – UAT Medieșu Aurit)”

Obiectul nr. 2.2.2 “Extinderea rețelelor de apă și canal UAT Medieșu Aurit”

Obiectul nr. 2.2.3 „Aductiune Satu Mare – Decebal (UAT Satu Mare – UAT Vetis)”

Obiectul nr. 2.2.4 „Retele de alimentare cu apa in UAT Vetis – Localitatea Decebal, Retele de canalizare in UAT Vetis – Localitatea Decebal (Inclusiv conducte de refulare SPAU 4 si SPAU 5 Decebal)”

Obiectul nr. 2.2.5 „Retele de alimentare cu apa in UAT Doba – Localitatea Doba, Retele de canalizare in UAT Doba – Localitatea Doba (Inclusiv conducta de refulare SPAU 7 Doba)”

Obiectul nr. 2.2.6 „Extinderea retelei apa / canal UAT DOROLT”

Obiectul nr. 2.2.7 „Extinderea retelei de canalizare UAT Culciu – Localitatea Apateu”

Obiectul nr. 2.2.8 „Gospodarie de apa – UAT Mediesu Aurit”

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în Specificații (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și Piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 25 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

In conformitate cu prevederile art.172, alin.(1) din Legea nr.99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenelor-limită stabilite de entitatea contractantă.

Entitatea contractanta stabileste urmatoarele 2 (doua) termene limita de solicitari/raspuns la solicitari de clarificari:

- 44 zile pentru solicitari de clarificari/32 zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- 34 zile pentru solicitari de clarificari /22 zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art.29, alin.(3) din HG nr.394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, si anume 34 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 63 981 095.89 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42993100 Cloratoare
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

Judetul Satu Mare

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrările de execuție constau în:

Obiectul nr. 2.2.1 "Aducțiune Mărtinești – Odoreu – Medieșu Aurit (UAT Odoreu – UAT Medieșu Aurit)”: Conducte PEID PE 100 RC PN10, cu diametre DE 315, 250, 225 mm - 16.813 m

Obiectul nr. 2.2.2 “Extinderea rețelelor de apă și canal UAT Medieșu Aurit”

Rețele apă: Medieșu Aurit - Conducte PEID PE 100 RC PN10, cu diametre DE 200 și 110 mm - 10.572 m; Băbășești - Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 7.405 m; Românești: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 3.813 m

Rețele canalizare: Medieșu Aurit - Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 3.470 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 6.761 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 6 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 75mm - 1.461 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 90mm - 14 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 110mm - 363 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 200mm - 575 m; Românești - Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 3.701 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 3 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 125mm - 2.572 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 75mm - 422 m

Obiectul nr. 2.2.3 „Aductiune Satu Mare – Decebal (UAT Satu Mare – UAT Vetis)”

Conducta PEID PE 100 RC PN10 DE 200 mm - 1.589 m

Obiectul nr. 2.2.4 „Retele de alimentare cu apa in UAT Vetis – Localitatea Decebal, Retele de canalizare in UAT Vetis – Localitatea Decebal (Inclusiv conducte de refulare SPAU 4 si SPAU 5 Decebal)”

Decebal - Retele apă: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 14.438 m; Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 8.237 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 7.861 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=2000mm - 5 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 160mm - 928 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 180mm - 1.353 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 200mm - 3.400 m

Obiectul nr. 2.2.5 „Retele de alimentare cu apa in UAT Doba – Localitatea Doba, Retele de canalizare in UAT Doba – Localitatea Doba (Inclusiv conducta de refulare SPAU 7 Doba)”

Doba - Retele apă: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 1.841 m; Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 5.062 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 6.198 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=2000mm - 5 bucati Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 75mm - 706 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 125mm - 378 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 140mm - 29 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 160mm - 2.859 m

Obiectul nr. 2.2.6 „Extinderea retelei apa / canal UAT DOROLT”

Petea - Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 1.703 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 1.917 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 1 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 75mm - 695 m

Obiectul nr. 2.2.7 „Extinderea retelei de canalizare UAT Culciu – Localitatea Apateu”

Apateu - Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 1.249 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 1.803 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 1 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 90mm - 1.050 m

Obiectul nr. 2.2.8 „Gospodarie de apa – UAT Mediesu Aurit”

Mediesu Aurit - Alimentare cu apa: Rezervor cu doua compartimente V= 2 x 500 mc - 1 bucata, Statie de clorinare - 1 bucata, Generator electric - 1 bucata

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructii;

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

c) Testare si punere in functiune;

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este

necesar;

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 36 luni;

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului;

Lucrările se vor executa concomitent.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în Specificații (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și Piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 25 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - PT / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020, cod SMIS 123241

II.2.14)Informații suplimentare

Sursa de finantare - Sursele Proiectului: Contributie UE – Fondul de Coeziune; Contributie publica nationala - Bugetul de Stat; Contributie locala - Bugetul local si Contributia Entitatatii Contractante.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 037-093460
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 265
Titlu:

EXTINDEREA SZAA SATU MARE, CATRE MEDIESU AURIT, ROMANESTI, BABASESTI, ODOREU, DECEBAL, DOBA SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE IN AGLOMERARILE DOROLT, SATU MARE, VETIS, DOBA SI MEDIESU AURITnumar de identificare POIM-SM-CL-02.2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIMEX-2000 COMPANY
Număr naţional de înregistrare: RO 13027407
Adresă: Strada Principala, Nr. 315
Localitate: Rebra
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 427240
Țară: România
E-mail: ofertare@dimex2000.ro
Telefon: +40 263360093
Fax: +40 263360093
Adresă internet: www.dimex2000.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Tomi Alex
Număr naţional de înregistrare: RO23165725
Adresă: Strada -, Nr. 157
Localitate: Calinesti-Oas
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 447070
Țară: România
E-mail: tamassurd@yahoo.ro
Telefon: +40 261839248
Fax: +40 261839248
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 70 200 664.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 63 981 095.89 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 1 078 984 205.68 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

ELECTRO GAVRAU SRL

Partea din contract pe care urmeaza ofertantul sa o subcontracteze :

- proiectare si executie racorduri electrice la statii de pompare apa uzata ( SPAU-ri) si gospodarie de apa

- executie instalatii electrice si de automatizari/ SCADA la statii pompare apa uzata (SPAU-ri) si gospodarie apa.

Ponderea lucrarilor subcontractate: 9,57 % din pretul ... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Apaserv Satu Mare S.A.; Biroul Strategie-Achizitii Proiecte FE; Persoana de contact: c.j. Vilcu Mihaita
Adresă: Str.Gara Ferăstrău nr.9/A
Localitate: Satu Mare
Cod poștal: 440210
Țară: România
E-mail: mihaita.vilcu@apaservsm.ro
Telefon: +40 261759080
Fax: +40 261721065
Adresă internet: http://www.apaservsm.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/09/2021