Servizzi - 459833-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

29/12/2015    S251    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Pajjiżi l-Baxxi-L'Aja: Servizzi ta' telefonija fissa lill-Europol

2015/S 251-459833

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: L-Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: L'Aja
Kodiċi postali: 2517 KK
Pajjiż: in-Netherlands
Għall-attenzjoni ta’: L-Uffiċċju tal-Ksib
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703531594
Feks: +31 703180808

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://www.europol.europa.eu

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1246

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Ordni pubblika u sikurezza
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Servizzi ta' telefonija fissa lill-Europol.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 5: Servizzi ta’ telekomunikazzjoni

Kodiċi NUTS NL332

II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien fi snin: 3

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 1 265 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Din is-sejħa għall-offerti hi mmirata biex tissodisfa l-ħtieġa tal-Europol għal servizzi ta' telefonija fissa. Fil-qosor tinkludi:
— il-migrazzjoni mis-soluzzjoni tat-telefoniija kurrenti (ISDN30, PSTN u ISDN2) għas-soluzzjoni proposta mill-kuntrattur għal telefonija fissa (ix-xenarju 1+2) filwaqt li żżomm l-infrastruttura proprjetà tal-Europol,
— il-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni bil-vuċi: it-telefonati li jidħlu, telefonati bejn linji fissi u minn linja fissa għall-mowbajl bejn l-Europol u kwalunkwe żona ġeografika u minn linja fissa għal telefonati nazzjonali speċjali (mingħajr ħlas, rata primjum, numri ta' emerġenza, eċċ.), li jinkludi wkoll il-manutenzjoni, il-monitoraġġ, ir-rappurtaġġ u l-immaniġġjar tal-kuntratt.
L-Europol tista' wkoll tieħu d-deċiżjoni li tibni tieni sit bi spazju għall-uffiċċji u ċentru tad-dejta x'aktarx fin-Netherlands (hekk imsejjaħ 'Ximkien fin-Netherlands' (SNL)).
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

64210000, 64211100, 64211200, 64215000, 64214400, 45314000

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
In-nefqa massima għall-perijodu kollu ta' żmien tal-kuntratt se jkun ta' EUR 1 265 000.
L-Europol tista' tagħmel użu minn proċedura nnegozzjata mingħajr il-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt minn qabel, biex iżżid il-valur tal-qafas ta' kuntratt sa 25 % għar-'ripetizzjoni ta' servizzi simili' taħt l-Artiklu 134(1)(f) RAP (Regoli Ta' Applikazzjoni), inkluż pereżempju l-SNL. Bi qbil mal-Artiklu 134(3) tar-RAP (Regoli Ta' Applikazzjoni) din il-proċedura tista' tiġi wżata biss matul it-twettiq tal-qafas ta' kuntratt oriġinali u mhux iżjed tard mit-3 snin wara l-iffirmar tiegħu.
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 1
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Kif deskritt fl-istedina għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Kif deskritt fl-istedina għall-offerti.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: Kif deskritt fl-istedina għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Kif deskritt fl-istedina għall-offerti.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:
Kif deskritt fl-istedina għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
D/C1/1515.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
4.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 8.2.2016 - 10:00

Post:

Il-Kwartieri Ġenerali tal-Europol , Eisenhowerlaan 73, 2517 KK, The Hague, IN-NETHERLANDS.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta. Jekk jogħġbok ara iżjed istruzzjonijiet fl-istedina għall-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17.12.2015