Usluge - 460204-2021

TINazivKosovo-Pristina: Usluge na području sigurnosti za Ured Europske unije na Kosovu
NDBroj objave obavijesti460204-2021
PDDatum objave13/09/2021
OJBroj izdanja SL S-a177
TWMjesto/grad kupcaPRISTINA
AUSlužbeno ime kupcaEuropska služba za vanjsko djelovanje (ESVD), Ured Europske unije na Kosovu
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupca1A
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska služba za vanjsko djelovanje
DSDokument je poslan06/09/2021
DTRok za podnošenje11/10/2021
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupkaB - Konkurentski postupak s pregovorima
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79710000 - Usluge na području sigurnosti
RCMjesto izvršenja (NUTS)1A
IAInternetska adresa (URL)https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/area/jobs-funds_en
DIPravna osnovaUredba (EU, Euratom) br. 2018/1046