Diensten - 460283-2016

Beknopt weergeven

24/12/2016    S249

Italië-Rome: Telefoon- en datatransmissiediensten

2016/S 249-460283

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Enel Italia Srl — Global ICT Procurement
Postadres: Via Arno 44
Plaats: Roma
Postcode: 00198
Land: Italië
E-mail: arturo.rapposelli@enel.com

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten

Beschrijving
Telefoon- en datatransmissiediensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 8400107445
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: WIND Telecomunicazioni SpA
Postadres: Via Cesare Giulio Viola 48
Plaats: Roma
Postcode: 00148
Land: Italië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 414 400 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen