Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 460327-2020

02/10/2020    S192

Luxemburg-Luxemburg: Kaikkien Euroopan unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön tarkastaminen

2020/S 192-460327

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Mme Cristina Alesón Carbonell
Sähköpostiosoite: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6595
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kaikkien Euroopan unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön tarkastaminen

Viitenumero: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintamenettelyn kohteena on seuraavien palvelujen toimittaminen:

kohta 1 – inventointi: unionin tuomioistuimen rakennusten ja rakennetun ulkoympäristön inventointi,

kohta 2 – tarkastukset: tarkastusten suorittaminen unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön osalta,

kohta 3 – pyynnöstä toteutettavat täsmäpalvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 110 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71315400 Rakennusvalvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kohta 1 – inventointi:

Kaikki tarvittavat palvelut yksityiskohtaisen ja ajantasaisen inventaarin laatimiseksi kaikista unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön rakennus- sekä arkkitehtuuriin kuuluvista osista.

Palvelut koostuvat seuraavista:

— inventaarin rakenteen yksityiskohtainen määrittely,

— tarvittavien asiakirjojen kerääminen inventaarin luomiseksi,

— mittalaskelmat paperilla ja paikan päällä,

— paikan päällä suoritettavat tarkistukset,

— tietotiivistelmän laadinta,

— tietojen muotoilu, tietokannan laadinta sekä inventaarin lisääminen unionin tuomioistuimen inventaarin hallintaa varten valitsemaan ohjelmistoon.

Kohta 2 – tarkastukset:

Kaikkien tarkastusten tekeminen unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön rakennusosista sisältyy tarkastuspalveluihin, vaikka niitä ei olisi nimenomaisesti lueteltu inventaarissa.

Suoritettavat tarkastukset ovat seuraavia kahta tyyppiä:

— määräaikaistarkastuksia: tarkastussuunnitelman aikataulua noudattavia aika ajoin suoritettavia suunniteltuja tarkastuksia,

— aikataulua noudattamattomia tarkastuksia: tarkastuksia, jotka eivät kuulu määräaikaisten tarkastusten suunnitelmaan, mutta joita tarkastaja tai unionin tuomioistuin pitää tarpeellisina suorittaa.

Kohta 3 – pyynnöstä toteutettavat täsmäpalvelut:

Erityispalvelut, joiden suorittaminen on tarpeen esitarkastusten tulosten perusteella ja jotka eivät kuulu muihin palvelukohtiin.

Näitä palveluja ovat erityisesti seuraavat:

— rakennusongelmien analysointiraporttien laatiminen tai rakennelujuus- ja vakausanalyysien suorittaminen,

— kokeiden suorittaminen sekä laboratoriotestit,

— poikkeuksellisten erikoismittainstrumenttien vuokraaminen,

— testien suorittaminen tai näytteenotto paikan päällä, jotka edellyttävät tietyn käytännön alan käyttöhenkilökuntaa tai erikoistuneita teknikoita.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 110 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 66
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Suunnitteilla on kaksi tutustumiskäyntiä, jotka tapahtuisivat 20.10.2020 (tiistaina) ja 22.10.2020 (torstaina) kello 10.00.

Tarjoaja voi osallistua ainoastaan yhdelle tutustumiskäynnille.

Tutustumiskäynnille osallistuminen pakollista, ja niiden talouden toimijoiden tarjoukset, jotka eivät ole osallistuneet, hylätään.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjouseritelmät.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/11/2020
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 26/11/2020
Paikallinen aika: 11:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 87001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/09/2020