Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 460327-2020

02/10/2020    S192

Luxemburg-Luxembourg: Szerkezeti, szakipari és kültéri munkálatok ellenőrzése az Európai Unió Bíróságának összes ingatlanára vonatkozóan

2020/S 192-460327

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Postai cím: Service du courrier officiel
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Mme Cristina Alesón Carbonell
E-mail: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://curia.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6595
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szerkezeti, szakipari és kültéri munkálatok ellenőrzése az Európai Unió Bíróságának összes ingatlanára vonatkozóan

Hivatkozási szám: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés tárgya a következő szolgáltatások nyújtása:

1. tétel – jegyzék: a Bíróság épületeinek és kültéri munkálatainak számbavétele.

2. tétel – ellenőrzések: az ellenőrzések elvégzése a szerkezeti, szakipari és kültéri munkálatok terén.

3. tétel – igény szerinti eseti szolgáltatásnyújtás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 110 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71315400 Épület-ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
A teljesítés fő helyszíne:

Luxemburgi Nagyhercegség.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. tétel – jegyzék:

A Bíróság ingatlanjainak szerkezeti, szakipari és kültéri munkálataihoz tartozó összes építési rendszer és építészeti elem részletes és naprakész számbavételéhez szükséges minden szolgáltatás.

A szolgáltatások a következőket foglalják magukban:

— a jegyzék részletes struktúrájának meghatározása;

— a számbavételhez szükséges dokumentumok összegyűjtése;

— tervrajz alapján történő és helyszíni számítások;

— helyszíni ellenőrzések;

— az információk összegzése;

— az adatok formázása, az adatbázis létrehozása és a jegyzék integrálása a Bíróság által a jegyzék kezeléséhez választott szoftverbe.

2. tétel – ellenőrzések:

A szerkezeti, szakipari és kültéri munkálatok összes építési elemének ellenőrzése a szolgáltatások részét képezi, abban az esetben is, ha azok nincsenek konkrétan felsorolva a jegyzékben.

Az elvégzendő ellenőrzések két típusa:

— rendszeres ellenőrzések: az ellenőrzési programban meghatározott rendszerességgel tervezett ellenőrzések;

— nem rendszeres ellenőrzések: olyan, az ellenőrzési programban nem tervezett ellenőrzések, amelyeket az ellenőr vagy a Bíróság szükségesnek ítél.

3. tétel – igény szerinti eseti szolgáltatásnyújtás:

Olyan, az előzetes ellenőrzések eredményei alapján meghatározott igények alapján végrehajtandó egyedi szolgáltatások, amelyek nem szerepelnek a többi tételnél.

Ezek a szolgáltatások konkrétan a következőkre terjednek ki:

— hibaelemzési vagy a szerkezetek stabilitásának elemzésére irányuló jelentések összeállítása;

— laboratóriumi tesztek és vizsgálatok végrehajtása;

— egyedi, nem szokásos mérőeszközök bérlése;

— olyan helyszíni tesztek és mintavételek végrehajtása, melyekhez egy konkrét területen szakértelemmel rendelkező kezelők vagy technikusok szükségesek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 110 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 66
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Két helyszíni szemlét terveznek a következő időpontokban: 2020. 10. 20. és 2020. 10. 22., 10.00.

Minden pályázó kizárólag egy helyszíni szemlén vehet részt.

A helyszíni szemlén való részvétel kötelező, ezért a helyszíni szemlét kihagyó gazdasági szereplők pályázatát elutasítják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/11/2020
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/11/2020
Helyi idő: 11:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: Rue Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 87001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől számított két hónapon belül, illetve ennek hiányában attól a naptól számított két hónapon belül, hogy a vesztes fél az eredményről tudomást szerzett, fellebbezés nyújtható be a Törvényszékhez. Az európai ombudsmanhoz benyújtott jogorvoslati kérelem nem eredményezi sem a jelenlegi időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyitását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2020