Tjänster - 460327-2020

02/10/2020    S192

Luxemburg-Luxemburg: Inspektion av konstruktionsarbeten, färdigställande arbeten och förbättringsarbeten utomhus för alla Europeiska unionens domstols fastigheter

2020/S 192-460327

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol, direction générale de l'administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Postadress: Service du courrier officiel
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Mme Cristina Alesón Carbonell
E-post: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://curia.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6595
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inspektion av konstruktionsarbeten, färdigställande arbeten och förbättringsarbeten utomhus för alla Europeiska unionens domstols fastigheter

Referensnummer: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna upphandling är tillhandahållande av följande tjänster:

Del 1 – Inventering: utarbetande av en inventering av domstolens byggnader och förbättringsarbeten utomhus.

Del 2 – Inspektioner: utförande av inspektioner inom områdena konstruktionsarbeten, färdigställande arbeten och förbättringsarbeten utomhus.

Del 3 – Ad hoc-tjänster, på begäran.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 110 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71315400 Byggnadsinspektion
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Storhertigdömet Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 1 – Inventering:

Alla nödvändiga tjänster för utarbetande av en detaljerad och uppdaterad inventering av alla konstruktionssystem och arkitekturelement för konstruktionsarbeten, färdigställande arbeten och förbättringsarbeten utomhus vid domstolens fastigheter.

Dessa tjänster omfattar:

– definition av den detaljerade strukturen för inventeringen

– insamling av nödvändiga dokument för skapande av inventeringen

– mätningar enligt plan och på plats

– kontroller på plats

– sammanfattning av information

– utformning av data, utarbetande av databas och integration av inventeringen i programvaran som valts av domstolen för hantering av inventeringen.

Del 2 – Inspektioner:

Genomförande av inspektioner av alla konstruktionselement för konstruktionsarbeten, färdigställande arbeten och förbättringsarbeten utomhus ingår i dessa tjänster, även om de inte uttryckligen anges i inventeringen.

Inspektionerna som ska utföras är av två slag:

– periodiska inspektioner: inspektioner som planeras med en periodicitet som anges i inspektionsprogrammet

– icke-periodiska inspektioner: inspektioner som inte är inplanerade i inspektionsprogrammet men som domstolens inspektör anser nödvändiga

Del 3 – Ad hoc-tjänster, på begäran:

Särskilda tjänster som ska utföras efter behov utifrån resultatet av de preliminära inspektionerna och som inte anges i de andra delarna.

Tjänsterna inbegriper i synnerhet följande:

– utarbetande rapporter om patologianalyser eller analyser avseende strukturstabilitet

– genomförande av tester och testlaboratorier

– uthyrning av mätutrustning för specifika, icke-rutinmässiga mätningar

– utförande av tester eller extraktion av prover på plats, vilket kräver aktörer eller tekniker som är specialiserade inom ett specifikt område.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 110 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 66
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Två platsbesök är planerade till tisdag 20.10.2020 och torsdag 22.10.2020 kl. 10:00.

Anbudsgivare får endast delta i ett av dessa besök.

Närvaro vid platsbesöket är obligatorisk och de anbud som kommer från ekonomiska aktörer som inte har deltagit i besöket kommer att uteslutas.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/11/2020
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/11/2020
Lokal tid: 11:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 87001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Överklaganden ska lämnas till Europeiska unionens tribunal inom 2 månader från den dag, då den kärande delgavs eller, om så inte skett, från det datum, då hen fått kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna tidsfrist avbryts eller till att en ny frist för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020