Услуги - 460364-2016

Компактен изглед

28/12/2016    S250

Люксембург-Люксембург: Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз

2016/S 250-460364

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 25.11.2016 г., 2016/S 228-414643)

Съд на Европейския съюз, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments, L-2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: Anna Malafronte. Тел. +352 4303-3528. Електронна поща: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

6.1.2017 (17:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

11.1.2017 (10:00), местно време.

(...)

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

13.1.2017 (17:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

17.1.2017 (10:00), местно време.

(...)