Υπηρεσίες - 460364-2016

28/12/2016    S250    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Συντονισμός ασφάλειας και υγείας για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016/S 250-460364

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25.11.2016, 2016/S 228-414643)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments, L-2925 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Contact: Anna Malafronte. Tél. +352 4303-3528. Courriel: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

6.1.2017 (17:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

11.1.2017 (10:00), τοπική ώρα.

(...)

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

13.1.2017 (17:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

17.1.2017 (10:00), τοπική ώρα.

(...)