Servicii - 460364-2016

Afișează vizualizare compactă

28/12/2016    S250

Luxemburg-Luxemburg: Coordonare în materie de sănătate și securitate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/S 250-460364

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 25.11.2016, 2016/S 228-414643)

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments, L-2925 Luxembourg, LUXEMBURG. Persoană de contact: Anna Malafronte. Tel. +352 4303-3528. E-mail: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu

În loc de 

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

6.1.2017 (17:00), ora locală.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

11.1.2017 (10:00), ora locală.

(...)

A se citi 

IV.2.2) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

13.1.2017 (17:00), ora locală.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

17.1.2017 (10:00), ora locală.

(...)