Služby - 460364-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

28/12/2016    S250

Luxembursko-Luxemburg: Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre Súdny dvor Európskej únie

2016/S 250-460364

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 25.11.2016, 2016/S 228-414643)

Súdny dvor Európskej únie, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments, L-2925 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Kontakt: Anna Malafronte. Tel. +352 4303-3528. E-mail: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

6.1.2017 (17:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

11.1.2017 (10:00) miestneho času.

(...)

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

13.1.2017 (17:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

17.1.2017 (10:00) miestneho času.

(...)