Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 460415-2021

13/09/2021    S177

Magyarország-Mezőhegyes: Öntözőrendszerek építése

2021/S 177-460415

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Telefon: +36 68566566
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Öntözőrendszer fejlesztése FIDIC "Sárga könyv"

Hivatkozási szám: EKR001329962020
II.1.2)Fő CPV-kód
45232120 Öntözőrendszerek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Öntözőrendszer fejlesztése FIDIC "Sárga könyv"

Az öntözőtelep berendezett területén belül nyílt csatornáról üzemelő lineár és 80 257,3 méter hosszúságú felszínalatti nyomócsővezetékről (fő és mellékvezetékek) üzemelő körforgó (center pivot) öntözőberendezések telepítése és tervezése FIDIC Sárga könyv szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 989 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213240 Mezőgazdasági épületek kivitelezése
45232120 Öntözőrendszerek építése
45232121 Öntözővezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A TERVEZETT FEJLESZTÉS LEÍRÁSA

Az öntözőtelep berendezett területén belül nyílt csatornáról üzemelő lineár és 80 257,3 méter hosszúságú felszínalatti nyomócsővezetékről ( fő és mellékvezetékek) üzemelő körforgó (center pivot) öntözőberendezések telepítését tervezzük.

A center pivot rendszerű öntözőtelepek leírása

A körforgó berendezésekkel öntözött terület (4 760,5 ha) négy, gazdálkodás szempontjából is elkülöníthető területrészt foglal magában. Az 1 006,3 - 1 390 ha közötti öntözőtelepeken önálló agronómia valósítható meg. A telepített berendezések normál, illetve sarokbeöntözés kivitelűek.

Az új öntözőtelepek vízellátása a fejlesztett főművi vízellátó rendszer különböző pontjain létesített nyomásközpontokról (4 db) valósul meg.

A négy öntözőtelep külön-külön, illetve egységesen is üzemeltethető a tervezett távműködtetéssel.

Nyomásközpontok általános leírása

A négy öntözőtelepi területet négy önállóan működtetett nyomásközpont látja el. Az automatikus, távműködtetéses öntözési üzemhez a szivattyúk ráfolyásos elhelyezésűek. A nyomásközpontok a főművi vízfolyások mellett valósulnak meg az üzemi területeken.

A főművi vízfolyás vízkivételi pontján a gravitációs vízkivételhez tiltós áteresz létesül 5 - 5 m-es sávban kialakított betonba rakott kőburkolattal.

A csőáteresz a vb. szűrőaknába köt be. Az aknában kerül elhelyezésre a szivattyúk és az öntözőberendezések üzembiztos működtetését biztosító dobszűrő berendezés. A berendezés elektromotoros meghajtású öntisztító rendszerű.

Az aknából a szűrt öntözővíz gravitációsan, csőátereszen átvezetve jut a vb. szivattyúaknába. Az aknában függőleges beépítésű, 6 - 8 db elektromotoros búvárszivattyú párhuzamos üzeme biztosítja az öntözőberendezések felszínalatti nyomócsővezetékről történő vízellátását.

A szivattyúk csatlakozó nyomócsővezetékei a vb. szivattyú akna mellett szabadon szerelt (felszíni) gyűjtőcsőbe kötnek be.

A gyűjtőcső két irányban ágazik le az egyes öntözőtelepeken belüli tömbök vízellátáshoz (1. sz. fővezeték, 2. sz. fővezeték).

A szivattyútelepeken, a fővezetéki leágazásoknál 1 - 1 db vízmérő kerül beépítésre.

A nyomásközpontoknál kerülnek elhelyezésre a szivattyúk kapcsoló-vezérlő szekrényeinek és frekvenciaváltó berendezéseinek elhelyezésére szolgáló konténerek.

A villamosenergia ellátásához új transzformátorok telepítése szükséges.

Felszínalatti nyomócsőhálózatok általános leírása

A nyomásközpont és az öntözőberendezések közötti nyomócsővezetékek általános, tervezett jellemzői:

- a csővezeték anyaga DN 400 méretig KM-PVC (tokos, gumigyűrűs nyomócső), DN 400 méret felett pedig ÜPE (üvegszálas poliészter) hossza: 22 054 fm.,

- a csővezetékek max. üzemi nyomása 6 bar,

- a tervezett nyomvonalak közműkeresztezéseket (termékvezeték, földkábel, közút, vasút, főművi csatornák, stb.) igényelnek,

- a center pivot berendezéseknél felszíni csatlakozások (hidránsok) épülnek.

Lineár rendszerű öntözőtelepi területek leírása

A tervezett öntözőtelepi területeken működő lineár berendezésekkel berendezett öntözőtelep 1 444,2 ha-os.

A tervezett berendezések mindegyike burkolt, szigetelt nyílt árokból (lineár csatorna) üzemel. A tervezett és a meglévő előregyártott vb. elemes (TB) csatornáiban speciális, a meder fenéken gördülő szívócsővel rendelkező gépek szükségesek.

A meglévő előregyártott vb. elemes csatornák vízszállító kapacitásai korlátozottak.

A lineár berendezések részleges távműködtetéses üzeme megvalósítható.

Átemelő szivattyútelepek általános leírása

Az 1. és 2. sz. lineár öntözőtelep vízellátása továbbra is szivattyús üzemmel biztosítható, amelyek a meglévő létesítmények helyén valósulnak meg új műtárgy építésével és új átemelő szivattyúk beépítésével.

A szivattyúk kivitele és beépítési módja biztosítja az automatikus, távműködtetéses üzemet. A szivattyúk előregyártott vb. aknákban kerülnek beépítésre biztosítva a ráfolyásos üzemet. Tiltós csőátereszek épülnek a főművi csatornákból történő vízkivételhez.

A szivattyúk nyomócsővezetékei a lineár csatornát ellátó gravitációs tápcsatornákba táplálnak.

A szivattyútelepek a meglévő villamos hálózatról elláthatók.

Gravitációs vízkivételek általános leírása

A tervezett főművi fejlesztések szerint a további 4 db lineár öntözőtelepnél a vízellátás gravitációsan történik a meglévő felújítandó (3 db) és az 1 db új tiltós műtárgy üzemével. (3. sz. lineár öntözőtelep)

Lineár csatornák általános leírás

A további üzemeltetés kizárólag burkolt csatornából fog történni. A hidraulikai számítások alapján a növelt kapacitású öntözési üzem a 2. sz. lineár öntözőtelepnél szelvénybővítéssel valósítható meg.

Vezetékadatok:

DN150(φ)160 KM-PVC 9874 fm

DN200 (φ)200 KM-PVC 12 283 fm

DN250 (φ)280 KM-PVC 13181, 1 fm

DN300 (φ)315 KM-PVC 9642,3 fm

Vasbeton műtárgyak száma: 11

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § rendelkezése alapján Ajánlatkérő tervezői művezetést ír elő.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, azzal azonos tárgyú szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata (0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, azzal azonos tárgyú szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata (0, max 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. A nyomásközpontok vasbeton műtárgyaira vállalt többlet garancia az előírt kötelező időtartamon felül. (0, max 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 035-084029
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Öntözőrendszer fejlesztése FIDIC "Sárga könyv"

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@delut.hu
Telefon: +36 62517727
Fax: +36 62517727
Internetcím: http://www.delut.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99703736
Postai cím: Petőfi Utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 66510610
Fax: +36 66510611
Internetcím: http://www.dren.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 380 900 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 989 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

nyomóvezeték építési részfeladatok, műtárgyépítési részfeladatok, elektromos munkarészek, gépészeti és szerelvényezési

részfeladatok, tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6750 Algyő, Kastélykert Utca 171. - 11392486206

Közös ajánlattevők további tagja:

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi utca 20.) (adószám: 11053727-2-04)

2. DÉLÉP Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6724 Szeged, Cserzy Mihály Utca 35. (28798042206)

3. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. (6060 Tiszakécske Béke Utca 150.) (adószám: 28733232-4-03)

4. KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok Gáz Utca 1.) (adószám: 11505561-2-16)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2021