Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 460562-2016

28/12/2016    S250

Magyarország-Budapest: Szabadidős létesítmények kivitelezése

2016/S 250-460562

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +36 12374128
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
45111100 Bontási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület 25879., 25667/7., és 25666/2. helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésében szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/05/2015
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 117-210854

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/05/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 38 365 683 065.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerz. mód.: 28.10.2016. Kbt.141.§(2)-(3)bek.: A Kiegészítő Kivitelezési Munkák nem változtatják meg a Fővállalkozási Szerződés általános jellegét, illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a Vállalkozó feladata a Világbajnokság megrendezéséhez szükséges beruházások kivitelezése, melyhez kapcsolódnak a Kiegészítő Kivitelezési Munkálatok. Ezen kívül a Kieg. Kivit. Munkákra vonatkozó szerződésmódosítási érték nem éri el a Kbt.141.§(2) bekezdésében meghatározott értékhatárokat, annál alacsonyabb. a Megrendelői Ütemterv fentiek szerinti szerződésmódosítása tekintetében a Kbt.141.§(6)bek. szerinti feltételek fennállnak, mivel a jelen 2. sz. Módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, illetve nem meríti ki a Kbt.141.§(6)bek. a)-c) pontok szerinti egyik esetet sem. A közbeszerzési eljárásban a teljesítési határidő nem volt értékelési részszempont,a végteljesítési határidők pedig nem kerültek módosításra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
45111100 Bontási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület 25879., 25667/7., és 25666/2. helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésében szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/05/2015
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 38 365 683 065.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A leszállított Tenderterv-dokumentáció vizsgálata alapján a Tenderterv-dokumentáció részét képező tervekben foglalt létesítmények, munkák jelentős részének a kivitelezése vagy közvetlenül szükséges a VB megrendezéséhez vagy a kivitelezési munkálatok a Fővállalkozási Szerződéstől függetlenül külön vagy részben megosztottan történő beszerzése szakmai, műszaki, gazdasági és célszerűségi okok miatt nem megfelelő, különös tekintettel arra a tényre, hogy a VB előkészületeinek megkezdéséig rendelkezésre álló idő kevesebb, mint 7 hónap. Mő megállapította, hogy a Kieg. Terv. Szolg. meghat. egyes létesítmények, munkák kivitelezése nem, illetve részlegesen szükséges a VB megrendezéséhez. A Megrendelő a szerződés módosításban foglaltak alapján megállapította, hogy szükségessé vált a Fővállalkozási Szerződés kivitelezési feladatainak kiegészítése, mivel a Budapest 25879. hrsz.-ú ingatlan teljes területére kiterjedően kell a szerződésmódosításban meghatározott kivitelezési feladatokat ellátni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az új Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja:- A Megrendelő, mint ajánlatkérő, számára a Kiegészítő Kivitelezési Munkákkal összefüggő módosítást olyan körülmények tették szükségessé amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A Kiegészítő Kivitelezési Munkák nem változtatják meg a Fővállalkozási Szerződés általános jellegét, mivel a Vállalkozó fő feladatát képezi a Világbajnoksággal kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti a Fővállalkozási Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 38 500 683 065.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 43 360 412 036.00 HUF