Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 460563-2021

13/09/2021    S177

Romania-Iași: Medical equipments

2021/S 177-460563

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
National registration number: 4541262
Postal address: Strada: Cihac Iosif, nr. 30
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700115
Country: Romania
Contact person: Cristina Lacramioara Jechel
E-mail: pneumolicitatie@yahoo.com
Telephone: +40 232239408
Fax: +40 232270918
Internet address(es):
Main address: www.pneumo-iasi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127382
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-Cadru de furnizare, transport, instalare, punere in functiune, instruire utilizare si service in perioada de garantie echipamente medicale

Reference number: 4541262_2021_PAAP_7101
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare, transport, instalare, punere in functiune, instruire utilizare si service in perioada de garantie echipamente medicale conform Caietului de sarcini, cu incheierea unui acord-cadru cu pe o perioada de 24 luni cu trei operatori economici.

Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub incidența unei clauze suspensive având în vedere că fondurile vor fi asigurate de către Ministerul Sănății în sensul că incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a nu incheia contracte subsecvente acordurilor-cadru, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare in conformitate cu prevederile art.212 ali.(1) lit.C) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauze suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 10 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 734 444.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Un operator economic isi poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoclav de capacitate mare (2 usi)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, - str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi. Livrarile si receptiile produselor se vor face la locul de instalare al echipamentelor, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8:00-14:00.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 584 872.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub incidența unei clauze suspensive având în vedere că fondurile vor fi asigurate de către Ministerul Sănății în sensul că incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea d... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoclav de capacitate mare (1 usa)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, - str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi. Livrarile si receptiile produselor se vor face la locul de instalare al echipamentelor, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8:00-14:00.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 584 872.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub incidența unei clauze suspensive având în vedere că fondurile vor fi asigurate de către Ministerul Sănății în sensul că incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea d... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat digital de radiologie fix

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, - str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi. Livrarile si receptiile produselor se vor face la locul de instalare al echipamentelor, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8:00-14:00.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 060 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub incidența unei clauze suspensive având în vedere că fondurile vor fi asigurate de către Ministerul Sănății în sensul că incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea d... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Camera termostat

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42500000 Cooling and ventilation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, - str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi. Livrarile si receptiile produselor se vor face la locul de instalare al echipamentelor, in timpul programului de lucru: luni-vineri intre orele 8:00-14:00.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 504 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Procedura de încheiere a acordurilor cadru este initiata sub incidența unei clauze suspensive având în vedere că fondurile vor fi asigurate de către Ministerul Sănății în sensul că incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie din fondurile MS, semnarea contractului facandu-se cu respectarea d... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

•Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local doar pentru sediul social, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

•Evitarea conflictului de interese Legea nr. 98/2016. Conf. art. 58-63, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

Conf. art. 63, alin. 1, din LG 98/2016, coroborat cu art. 21 (5) – HG 395/2016 persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

1. sef lucr. Dr. Radu Adrian Crisan Dabija - Manager

2. ec. Roxana Nicoleta Adam-Director Financiar-Contabil

3. dr. Andrei Florin Stacescu-Director Medical

4. jurist Alina Pricop – Jurist

5. ec. Irina Cobzac – Compartiment Financiar

6. dr. Daniela Diculencu – Sef laborator analize medicale

7. dr. Moldoveanu Cristina Elena – Medic primar radiolog – responsabil RPR

8. dr. Moldoveanu Bogdan – Medic Sef Sectia a II-a

9. dr. Staicu Madalina – Medic Primar Laborator Hematologie

10. as. Victorela Vieriu - Asistent Sef Unitate

11. ec. Alexandra Barbacaru - Comp. Achizitii Publice si Admin. Contr.

12. ec. Radu Cucu-Economist Comp.Achizitii Publice si Admin. Contr.

13. ec. Cezar Tifachi-Economist Comp.Achizitii Publice si Admin. Contr.

Nota 1. Declaratia conform Art.60/Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Nota 2. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de asociere (dupa caz), acordul de subcontractare (dupa caz) si angajamentul privind tertul sustinator (dupa caz). Documentele justificative (certificate / documente) care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar operatorului economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Nota 3.Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Nota 4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Cerinta nr.1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat.

Documentele cerute la Cerinta nr. 1 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de incheierea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita doar operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Cerinta nr. 2 Avizul de funcționare eliberat de Ministerului Sănătății emis în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/20016 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitățile de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de operatoul economic care depune oferta în cadrul procedurii. Avizul trebuie să fie valabil la data prezentării. Avizul de funcționare va cuprinde producătorii/furnizorii ale căror produse vor fi ofertate în propunerea tehnică, conform Art. 3, lit a) si b) și /sau faptul că operatorul economic este avizat pentru activitățile de reparare, verificare și punere în funcțiune pentru fiecare dintre echipamentele ofertate, confom Art. 3 lit. c) din Normele aprobate prin OMS nr. 748/23.06.2014

Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)- PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul A: Capacitatea de a corespunde cerintelor , urmând ca documentul justificativ, respectiv Aviz de functionare a ofertantului, eliberat de Ministerul Sanatatii, inclusiv anexele, in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat, in termen de valabilitate la data prezentarii, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat.

Cerinta nr. 3 Aviz de functionare pentru activitatea de service pentru tipul de dispozitiv medical ofertat, emis de Ministerul Sanatatii sau contract de service cu o firma care indeplineste aceasta conditie;

Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)- PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul A: Capacitatea de a corespunde cerintelor , urmând ca documentul justificativ, respectiv Aviz de functionare pentru activitatea de service pentru tipul de dispozitiv medical ofertat, emis de Ministerul Sanatatii sau contract de service cu o firma care indeplineste aceasta conditie, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat, in termen de valabilitate la data prezentarii, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi d... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPartea/ Partile din contract pe care operatorii economici intentioneaza sa o/ le subcontracteze

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul C: Capacitatea tehnica si profesionala – Proportia de subcontractare, completat cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Se ataseaza si acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori la solicitarea autoritatii contractante.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în acordul cadru care urmeaza sa fie îndeplinit. În cazul în care, parti din acordul cadru urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci atoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantiii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii acordului cadru contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordurilor cadru, autoritatea contractanta va solicita doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant/candidat in oferta sau solicitarea de participare, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

In contextul pandemiei COVID, autoritatea contractanta este nominalizata spital de linia a II-a in combaterea pandemiei si necesita aceste echipamente in lupta impotriva virusului SARS-COV-2. Posibilitatea aparitiei valului 4 al pandemiei a determinat ca autoritatea contractanta sa opteze pentru aplicarea procedurii de Licitatie deschisa accelerata cu respectarea prevederilor art. 74, alin. (3) – legea 98/2016.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia de atribuire va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro Toate solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii/erate.

Acordul-cadru de produse se incheie cu fiecare din cei trei operatori economici declarati castigatori (in conditiile in care exista trei operatori economici).

Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contracte subsecvente cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a NU incheia contracte subsecvente, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevaute la art. 8 alin. 1 lit. b) din Legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2021