Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Έργα - 460668-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

18/11/2017    S222

Ισπανία-Αλικάντε: Σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή νέου ανελκυστήρα και ανυψωτικής εξέδρας

2017/S 222-460668

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18.10.2017, 2017/S 200-410757)

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝΙΑ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@euipo.europa.eu

Αντί 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Αξία άνευ ΦΠΑ: 280 000 EUR.

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία:

Αξία άνευ ΦΠΑ: 280 000 EUR.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

20.11.2017 (13:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

21.11.2017 (11:00), τοπική ώρα.

[...]

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

[...] έως τις 17.11.2017.

Διάβαζε 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Αξία άνευ ΦΠΑ: 310 000 EUR.

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία:

Αξία άνευ ΦΠΑ: 310 000 EUR.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

5.12.2017 (13:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

7.12.2017 (11:00), τοπική ώρα.

[...]

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

[...] έως τις 6.12.2017.

Σκοπός της αλλαγής αυτής είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του έργου, καθιστώντας τον ανελκυστήρα λειτουργικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το βασικό έγγραφο για την πυρασφάλεια του Ισπανικού Τεχνικού Κώδικα Κτιρίων και με συναφή επίσημα έγγραφα. Για τον σκοπό αυτό, το έργο του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει τις λειτουργίες, τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για την εκπλήρωση των καταστατικών απαιτήσεων, ώστε ο ανελκυστήρας να είναι λειτουργικός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.