Servizzi - 460671-2017

18/11/2017    S222

il-Belġju-Brussell: Il-promozzjoni ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku għal intrapriżi tal-ekonomija soċjali

2017/S 222-460671

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 10/179
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2976
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2976
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-promozzjoni ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku għal intrapriżi tal-ekonomija soċjali.

Numru ta' referenza: EASME/COSME/2017/030.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-promozzjoni ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku għal intrapriżi tal-ekonomija soċjali rrelatati mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2016 dwar il-ksib pubbliku u li jħassar id-Direttiva 2004/18/KE, id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar il-ksib minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u tal-posta u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE, u d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Ix-xogħol se jkun it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' avvenimenti ta' tagħrif u tixrid għal jum (1) (minn issa 'l quddiem imsejħin 'konferenzi') immirati lejn it-taħriġ u t-tqajjim ta' kuxjenza ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku, f'mhux inqas minn 15-il Stat Membru tal-UE. L-objettiv tal-konferenzi se jkun li jiggwida l-parteċipanti permezz tal-provvedimenti l-ġodda tad-Direttivi, sabiex jimmarka opportunitajiet u għażliet strateġiċi disponibbli lilhom meta jħejju dokumenti ta' ksib pubbliku, u li juru kif aspetti kwalitattivi rrelatati ma' kunsiderazzjonijiet u kriterji soċjali jistgħu jkunu integrati fil-proċeduri ta' ksib pubbliku.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini tal-kuntrattur għajr għal-laqgħat li se jsiru fil-bini tal-EASME u tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-promozzjoni ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku għal intrapriżi tal-ekonomija soċjali rrelatati mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2016 dwar il-ksib pubbliku u li jħassar id-Direttiva 2004/18/KE, id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar il-ksib minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u tal-posta u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE, u d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Ix-xogħol se jkun it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' avvenimenti ta' tagħrif u tixrid għal jum (1) (minn issa 'l quddiem imsejħin 'konferenzi') immirati lejn it-taħriġ u t-tqajjim ta' kuxjenza ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku, f'mhux inqas minn 15-il Stat Membru tal-UE. L-objettiv tal-konferenzi se jkun li jiggwida l-parteċipanti permezz tal-provvedimenti l-ġodda tad-Direttivi, sabiex jimmarka opportunitajiet u għażliet strateġiċi disponibbli lilhom meta jħejju dokumenti ta' ksib pubbliku, u li juru kif aspetti kwalitattivi rrelatati ma' kunsiderazzjonijiet u kriterji soċjali jistgħu jkunu integrati fil-proċeduri ta' ksib pubbliku.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 750 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 18
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Programm ta' ħidma għall-2017 u l-iffinanzjar għall-implimentazzjoni ta' programm għall-kompetittività ta' intrapriżi u intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (Ċ(tal-2017) 1042 finali tas-17.2.2017).
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/01/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 16/01/2018
Ħin lokali: 10:30
Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME), Covent Garden 2, Room COV2, 09/188, place Rogier 16, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Faks: +35 243032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/11/2017