Bygge og anlæg - 460825-2020

02/10/2020    S192

Danmark-Kastrup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 192-460825

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 187-448359)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligorganisationen Tårnbyhuse
CVR-nummer: 25980727
Postadresse: Amager Landevej 30, 1. sal
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Kümmel
E-mail: skl@domus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.taarnbyhuse.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af Saltværkshuse Blok B, C og D

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter en totalrenovering på baggrund af en helhedsplan af 3 blokke i den almene boligbebyggelse Saltværkshuse. Saltværkshuse er opført i 1948 og bebyggelsen består af i alt 4 boligblokke.

Den ene af de 4 blokke, blok A, er under færdiggørelse og vil være referenceblok for de øvrige blokke, B, C og D.

Saltværkshuse bestod inden renoveringen af 4 blokke med 169 utidssvarende boliger. Efter renoveringen af alle 4 blokke vil afdelingen i fremtiden bestå af 136 moderne og mere tilgængelige lejligheder. Med projektet etableres flere familieboliger og handicapvenlige boliger samt elevatorer og nye tagterrasser. Taget og vinduerne udskiftes, der skal etableres altaner og private haver, og endelig skal alle lejligheder opgraderes med nye tekniske installationer, køkkener, badeværelser og gulve.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 187-448359

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2)
I stedet for:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår:

a) Positivt resultat

b) Nettoomsætning på minimum 250 mio. DKK

c) Likviditetsgrad på minimum 120 %

d) Soliditetsgrad på minimum 20 %.

Læses:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 4 krav i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår:

a) Positivt resultat

b) Nettoomsætning på minimum 250 mio. DKK

c) Likviditetsgrad på minimum 120 %

d) Soliditetsgrad på minimum 20 %.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Frivillige udelukkelsesgrunde: Som anført i ESPDét, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 137, nr. 2 og 5 anvendelse. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at entreprenøren er pålidelig.