Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 460933-2020

02/10/2020    S192

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 192-460933

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll.sz. a „Zámoly közp. agglom. szennyv.tisztításának fejlesztése”című,KEHOP2.2.2-15-2016-00117 a.sz. projekt megval.hoz szüks. terv.i és kiv.i fel.-ok ellát.ra a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Váll.sz. a „Zámoly közp. agglom. szennyv.tisztításának fejlesztése”című,KEHOP2.2.2-15-2016-00117 a.sz. projekt megval.hoz szüks. terv.i és kiv.i fel.-ok ellát.ra a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Zámoly és Gánt közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep jelenleg érvényes üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 400 m3/d hidraulikai, és 2000 LE biológiai.

A jelenlegi tisztítási technológia hidraulikai és biológiai tisztító kapacitás bővítést is igényel.

A bővített telepre beérkező szennyvíz prognosztizált mennyisége a távlati többlet szennyvíz terhelését figyelembe véve: 440 m3/d. A telep hidraulikai áteresztőképessége a csapadékos csúcsban 800 m3/d.

A telep névleges biológiai tisztítókapacitása az átlagos LE terhelés és a többlet összegéből adódóan: 4590 LE. A bővített telep tisztítókapacitása az ATV szabvány szerinti 85 % tartóssággal jellemző lakosegyenérték terhelését és a távlati többlet összegét figyelembevéve: 5880 LE.

Rekonstrukció:

— 4db szennyvízátemelő felújítás

— 10 db házi szennyvízátemelő felújítás

— Gánt-Bányatelep felől érkező vezeték szociális otthon területét keresztező szakaszán a tisztítóaknák cseréje (a vezeték már műanyag). Üzemeltető részéről a műanyag aknák is elfogadhatóak.

— Gánt-Bányatelep lakórészen még régi, téglából falazott aknák cseréje.

Eszközbeszerzés:

A projekt kapcsán egy fix telepítésű aggregátor beszerzését, beépítését tervezzük, mellyel a gyakori áramszünetek miatt fellépő havária események száma csökkenthető, biztonságosabb üzemmenet fenntartása valósulhat meg.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 735
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00117

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 013-025644

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Váll.sz. a „Zámoly közp. agglom. szennyv.tisztításának fejlesztése”című,KEHOP2.2.2-15-2016-00117 a.sz. projekt megval.hoz szüks. terv.i és kiv.i fel.-ok ellát.ra a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 488 378 098.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő adószáma:13748429-2-20

További ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocska i út 73., adószáma: 13961149-2-44)

2. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42, adószáma: 143 00327-2-44)

3. M-E 2020 Konzorcium [Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Fe lcsú t, 0311/5 hrsz., adószáma:

12671003-2-07) EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz 3753., adószáma: 13125811-2-44)

Jelen szerződésmódosítás ideje: 2020.09.18.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/09/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232410 Csatornahálózat építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Zámoly és Gánt közigazgatási területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep jelenleg érvényes üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 400 m3/d hidraulikai, és 2000 LE biológiai.

A jelenlegi tisztítási technológia hidraulikai és biológiai tisztító kapacitás bővítést is igényel.

A bővített telepre beérkező szennyvíz prognosztizált mennyisége a távlati többlet szennyvíz terhelését figyelembe véve: 440 m3/d. A telep hidraulikai áteresztőképessége a csapadékos csúcsban 800 m3/d.

A telep névleges biológiai tisztítókapacitása az átlagos LE terhelés és a többlet összegéből adódóan: 4590 LE. A bővített telep

Tisztítókapacitása az ATV szabvány szerinti 85 % tartóssággal jellemző lakosegyenérték terhelését és a távlati többlet összegét figyelembevéve: 5880 LE.

Rekonstrukció:

— 4db szennyvízátemelő felújítás

— 10 db házi szennyvízátemelő felújítás

— Gánt-Bányatelep felől érkező vezeték szociális otthon területét keresztező szakaszán a tisztítóaknák cseréje (a vezeték már műanyag). Üzemeltető részéről a műanyag aknák is elfogadhatóak.

— Gánt-Bányatelep lakórészen még régi, téglából falazott aknák cseréje.

Eszközbeszerzés:

A projekt kapcsán egy fix telepítésű aggregátor beszerzését, beépítését tervezzük, mellyel a gyakori áramszünetek miatt fellépő havária események száma csökkenthető, biztonságosabb üzemmenet fenntartása valósulhat meg.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 735
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 488 378 098.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

I. A szerződés módosítás tárgya és módosuló rendelkezések

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 6.1. pontjában a Vállalkozóra, illetőleg Megrendelőre vonatkozó alábbi rész(ek) törlésre kerül(nek) és a helyébe az alábbi szöveg lép:

Módosítás után:

6.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax útján történhet.

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által felhatalmazott személyek:

Megrendelő részéről

Név: Sallai Mihály

Cím: 8081 Zámoly, Kossuth utca 43.

Telefonszám: +36 22251005

e-mail: polgarmester@zamoly.hu

Név: Spergelné Rádl Ibolya

Cím: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25.

Telefonszám: +36 22375116

e-mail: gant.onk@t-online.hu

Vállalkozó részéről

Név: Gosztolai Regő Pál

Cím: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Fax: +36 93541925, +36 705159854

Telefonszám: +36 93541920

e-mail: gosztolai.rego@szabadics.hu

Az elektronikus Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő részéről:

Név: Sallai Mihály

Tel: +36 22251005

NÜJ szám: 265 185 919

Név: Spergelné Rádl Ibolya

Telefonszám: +36 22375116

NÜJ szám: 946 861 800

Vállalkozó részéről:

Név: Gosztolai Regő Pál

Tel: +36 705159854

NÜJ szám: 351 126 288

Név: Orsolicsné Balla Katalin

Tel: +36 304361131

NÜJ szám: 179 969 821

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás I. fejezetében a szerződő felek adatai tekintetében az alábbi rész(ek) törlésre kerül(nek) és a helyébe az alábbi szöveg lép:

Módosítás után:

Amely létrejött egyrészről a

Zámoly Község Önkormányzata

Cím: 8081 Zámoly, Kossuth utca 43.

Képviseli: Sallai Mihály polgármester

Bankszámlaszáma: 11736006-15363121-00000000

Nyilvántartási száma: 363123

Gánt Község Önkormányzata

Cím: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25.

Képviseli: Spergelné Rádl Ibolya, polgármester

Bankszámlaszáma: 50420812-10000692-00000000

Nyilvántartási száma: 362247

(a továbbiakban együtt “Megrendelő”),

Másrészről

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Képviseli: László Zoltán vezérigazgató

Bankszámlaszáma: 10300002-26000907-00003285

Cégjegyzékszáma: 20-10-040239

Adószám: 13748429-2-20

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 1. Preambulum fejezetének 1.3. pontjának második bekezdésében a szerződés finanszírozásánál megjelölt projekt azonosítószám, és elnevezés tekintetében az alábbi rész(ek) törlésre kerül(nek) és a helyébe az alábbi szöveg lép:

Módosítás után:

A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása a „A Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00117 azonosítószámú projektben az Európai Unió és a Megrendelő saját forrásaiból, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján történik.

II. Egyéb rendelkezések

1. A Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel kerül sor. A Szerződéses Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. A Szerződésmódosítás a Szerződő Felek aláírásával lép hatályba.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A SZM 6.1. pontjában rögzített kapcsolattartási adatokat módosítják Vállalkozó tekintetében, figyelemmel a Vállalkozó 2019. 10.21. napján Szakember váltás bejelentésében foglaltakra.

A SZM I. fejezetében a szerződő felek adatait módosítják Megrendelő vonatkozásában, tekintettel arra, hogy Zámoly Község Önkormányzatának 2019.10.13. napjától új polgármestere van, valamint a nyilvántartási száma adminisztrációs hiba okán helytelenül került feltüntetésre a SZMban.

Gánt Község Önkormányzatának pedig megváltozott a bankszámlaszáma,valamint a nyilvántartási száma adminisztrációs hiba okán nem megfelelően került feltüntetésre a SZMban.

AZ SZM I. fejezetében a szerződő felek adatait módosítják Vállalkozó vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a vezérigazgató személyében változás állt be 2020.01.01. napján.

SZM 1. Preambulum 1.3. pontjának 2.bekezdését is módosítják, tekintettel arra, hogy nem megfelelően került feltüntetésre adminisztrációs hiba okán a projekt elnevezése, azonosítószáma.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 488 378 098.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 488 378 098.00 HUF