Услуги - 461084-2018

TIЗаглавиеМалта-Grand Harbour Valletta: Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа
NDНомер на публикацията на обявлението461084-2018
PDДата на публикуване20/10/2018
OJНомер на броя на ОВ S203
TWГрад/населено място на купувачаGRAND HARBOUR VALLETTA
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска служба за подкрепа в областта на убежището
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаMT
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен15/10/2018
DTКраен срок за подаване26/11/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45314300 - Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)MT
IAИнтернет адрес (URL)https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 966/2012