Tjänster - 461088-2018

TIRubrikBelgien-Bryssel: Uppdatering eller utveckling av den strategiska forskningsagendan
NDMeddelandets publiceringsnummer461088-2018
PDPubliceringsdatum20/10/2018
OJEUT S203
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska försvarsbyrån
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråByråer
DSDokument skickat17/10/2018
DTSista inlämningsdag26/11/2018
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp2 - Ytterligare upplysningar
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)73000000 - FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
RCPlats för utförande (Nuts-kod)BE1
IAInternetadresshttp://www.eda.europa.eu
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU