Seirbhísí - 461136-2015

An t-amharc leacaithe

30/12/2015    S252

Bheilg, an-An Bhruiséil: Ionstraim FBM — céim 3: rochtain ar mhargaí geografacha nua — an clár um rannpháirtíocht chóir i dtrádáil thar lear

2015/S 252-461136

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: Covent Garden 2, place Rogier 16, Oifig 12/25
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: Laura Vari
Ríomhphost: easme-procurement@ec.europa.eu
Teileafón: +32 22999440
Facs: +32 22973512

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://ec.europa.eu/easme

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: Covent Garden 2, place Rogier 16, Oifig 12/25
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: Laura Vari
Ríomhphost: easme-procurement@ec.europa.eu
Teileafón: +32 22999440
Facs: +32 22973512
Seoladh idirlín: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Ainm oifigiúil: An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
Seoladh poist: Covent Garden 2, place Rogier 16, Oifig 12/25
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1210
Tír: An Bheilg
Le cur faoi bhráid: L. Vari
Ríomhphost: easme-procurement@ec.europa.eu
Teileafón: +32 22999440
Facs: +32 22973512
Seoladh idirlín: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Ionstraim FBM — céim 3: rochtain ar mhargaí geografacha nua — an clár um rannpháirtíocht chóir i dtrádáil thar lear.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 11: Seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta [6] agus seirbhísí gaolmhara
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Beidh na tascanna le déanamh ag áitreabh arna shainiú ag an soláthraí seirbhíse, gan áitribh EASME nó áitribh an Choimisiúin Eorpaigh san áireamh.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Baineann an fógra le conradh poiblí
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Is é cuspóir foriomlán ionstraim FBM fás agus poist a chruthú in FBManna tacaithe agus freagairt do dhúshláin na sochaí. Bainfear sin amach trí thacaíocht a sholáthar do FBManna le haghaidh táirgí/seirbhísí/próisis nuálacha a fhorbairt agus a thabhairt isteach sa mhargadh. Is i bhfoirm deontais dhíreacha, cóitseáil maidir le nuáil ghnó agus seirbhísí tráchtálaithe atá an tacaíocht sin.
Laistigh de chéim 3, is é aidhm ionstraim FBM 'Rochtain ar mhargaí geografacha nua — an clár um rannpháirtíocht chóir i dtrádáil thar lear' rochtain a éascú do na FBManna maoinithe ar phríomh-aontaí trádála idirnáisiúnta i margaí geografacha nua lasmuigh den Aontas Eorpach agus tíortha a bhfuil baint acu le H2020. Is léir go mbainfeadh na FBManna maoinithe leas as rannpháirtíocht ag aontaí san Eoraip. Aithnítear, áfach, go ndéanann na gníomhaireachtaí tacaíochta gnó réigiúnacha agus náisiúnta seastáin chomhpháirteacha a eagrú go rialta do FBManna nuálacha ag na príomh-aontaí san Eoraip (aonach Hannover Messe, Comhdháil Dhomhanda um Fhóin Phóca Barcelona agus a lán eile). Dhéanfaí iarrachtaí a dhúbailt trí thacú le hionadaíocht ag aontaí san Eoraip nó chruthófaí mothúchán iomaíochta neamhriachtanach fiú. Dá bhrí sin díreofar an glao reatha ar thairiscintí go heisiach ar phríomh-aontaí thar lear.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Tá uasbhuiséad iomlán de 2 700 000 EUR réamh-mheasta le haghaidh ionstraim FBM 'Rochtain ar mhargaí geografacha nua — an clár um rannpháirtíocht chóir i dtrádáil thar lear' a chur chun feidhme, lena n-áirítear gach táille agus speansas agus speansais taistil agus chothaithe san áireamh.
Luach measta gan CBL san áireamh: 2 700 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 36 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: tá

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
EASME/H2020/SME/2016/002.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
1.3.2016
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 11.3.2016 - 10:30

Láthair:

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME), Covent Garden 2, Seomra COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 an Bhruiséil, AN BHEILG.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Iarrtar ar thairgeoirí a bhfuil fonn orthu freastal é sin a chur in iúl le ríomhphost 48 uair roimh ré ar a dheireanaí chuig an seoladh a leanas:

easme-procurement@ec.europa.eu

Ba cheart go ndéanfaidh oifigeach údaraithe an tairgeora an fógra seo a shíniú agus ba cheart dó ainm an duine a dhéanfaidh freastal ar an seisiún oscailte thar ceann an tairgeora a shonrú. Ag deireadh an tseisiúin oscailte, cuirfidh cathaoirleach an choiste oscailte ainm na dtairgeoirí agus an cinneadh maidir le hinghlacthacht gach tairisceana a fuarthas in iúl; ní dhéanfar na praghsanna arna luadh sna tairiscintí a chur in iúl.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: tá
Tagairt do thionscadal (thionscadail) nó do chlár (chláir) nó an dá rud: Tá an glao reatha ar thairiscintí bunaithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11.12.2013 lena mbunaítear Fís 2020 — an Creatchlár um Thaighde agus um Nuáil (2014–2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh.1982/2006/CE agus Cinneadh 2013/743/AE ón gComhairle an 3.12.2013 lena mbunaítear an clár sonrach lena gcuirtear chun feidhme Fís 2020 — an Creatchlár um Thaighde agus um Nuáil (2014–2020) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE agus 2006/975/CE. Go háirithe, tá an glao reatha ar thairiscintí maoinithe faoi Chlár Oibre 2016-2017 Fhís 2020, cuid 7 'Nuáil in FBManna', de réir mar atá luaite sa réamhrá.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: cfi.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra don ghearánaí, nó, dá éagmais sin, ón lá a fuarthas an t-eolas.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: cfi.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
18.12.2015