Szolgáltatások - 461136-2015

Normál nézet megjelenítése

30/12/2015    S252

Belgium-Brüsszel: Kkv-eszköz – 3. szakasz: új földrajzi piacok elérése – tengerentúli kereskedelmi vásárokon való részvételre irányuló program

2015/S 252-461136

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Covent Garden 2, place Rogier 16, 12/25-ös iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
Címzett: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/easme

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Covent Garden 2, place Rogier 16, 12/25-ös iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
Címzett: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Covent Garden 2, place Rogier 16, 12/25-ös iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
Címzett: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1245

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Kkv-eszköz – 3. szakasz: új földrajzi piacok elérése – tengerentúli kereskedelmi vásárokon való részvételre irányuló program.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A feladatokat a szolgáltató által kijelölt helyen kell teljesíteni, az EASME vagy az Európai Bizottság helyszíneinek kivételével.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A kkv-eszköz általános célja növekedés és munkahelyek teremtése a támogatott kkv-knál, valamint reagálás a társadalmi kihívásokra. Ennek elérésére az innovatív termékek/szolgáltatások/eljárások kkv-k által történő kifejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása révén kerül sor. A támogatás közvetlen támogatások, üzleti innovációs oktatás és üzletiesítési szolgáltatások formájában valósul meg.
A 3. szakaszon belül az „Új földrajzi piacok elérése – tengerentúli kereskedelmi vásárokon való részvételre irányuló program” elnevezésű kkv-eszköz célja, hogy elősegítse a finanszírozott kkv-k számára az Európai Unión és a H2020 program társországain kívüli új földrajzi piacok kulcsfontosságú nemzetközi kereskedelmi vásárainak elérését. A támogatott kkv-k az európai vásárokon való részvételből is bizonyíthatóan előnyökre tesznek szert. El kell ismerni azonban, hogy a regionális és nemzeti üzlettámogató ügynökségek rutinszerűen szerveznek közös standokat az innovatív kkv-knak a vezető európai vásárokon (Hannover Messe [Hannoverben megrendezett vásár], Mobile World Congress Barcelona [Barcelonában megrendezett Mobil Világkongresszus] és számos egyéb vásár). Az európai vásárokon való részvétel támogatása megsokszorozhatja az erőfeszítéseket és akár szükségtelen versenyhelyzet-érzést is teremthet. Ez a pályázati felhívás ezért kizárólag a vezető tengerentúli vásárokra összpontosít.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A 2 700 000 EUR teljes maximális költségvetés az „Új földrajzi piacok elérése – tengerentúli kereskedelmi várásokon való részvételre irányuló program” elnevezésű kkv-eszköz végrehajtására előirányzott, ideértve valamennyi díjat és kiadást, valamint az utazási és ellátási kiadásokat.
Becsült érték áfa nélkül: 2 700 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
EASME/H2020/SME/2016/002.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
1.3.2016
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11.3.2016 - 10:30

Hely:

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), Covent Garden 2, COV2 12/191 terem, place Rogier 16, 1210 Brüsszel, BELGIUM

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kérjük a részt venni kívánó ajánlattevőket, hogy részvételi szándékukat jelezzék e-mailben legalább 48 órával a tenderbontást megelőzően az alábbi címen:

easme-procurement@ec.europa.eu

Az értesítést az ajánlattevő meghatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából majd részt vesz a tenderbontáson. A tenderbontás befejeztével a tenderbontó bizottság elnöke közli az ajánlattevők nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. Az ajánlatokban megadott árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: E pályázati felhívás alapja a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 11.12.2013 keltezésű, 1291/2013/EU, európai parlamenti és tanácsi rendelet és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló 3.12.2013 keltezésű 2013/743/EU tanácsi határozat. Közelebbről meghatározva ez a pályázati felhívás a „Horizont 2020” alá tartozó 2016–2017. évi munkaprogramnak a bevezetésben említett 7., „Innováció kis- és középvállalkozásoknál” elnevezésű része keretében finanszírozott.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.12.2015