Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 461141-2015

Kuva koondatud vaade

30/12/2015    S252

Belgia-Brüssel: Nakkevõrkudega kalapüügil merelindude kaaspüügi vähendamiseks ette nähtud leevendamismeetmete uuring

2015/S 252-461141

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Postiaadress: Covent Garden 2, place Rogier 16, büroo 12/27
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia
Kontaktisik: Laura Vari
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Faks: +32 22973512

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/easme

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=936

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Nakkevõrkudega kalapüügil merelindude kaaspüügi vähendamiseks ette nähtud leevendamismeetmete uuring
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: ülesanded täidetakse teenuseosutaja määratud ruumides, välja arvatud EASME või Euroopa Komisjoni ruumid. EASME ja/või Euroopa Komisjoniga peetakse Brüsselis maksimaalselt 4 kooskõlastuskoosolekut.
NUTS kood
II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) soovib sõlmida teenuslepingu, mille põhieesmärk on selgitada välja nii majanduslikult jätkusuutlikud kui ka bioloogiliselt säästvad tehnilised lahendused, et leevendada merelindude juhupüüki passiivpüünistega kalapüügil ELi vetes (v.a Vahemeri), pöörates eritähelepanu Läänemerele, Põhjamere idaosale ja läänepoolsetele vetele.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

77700000 Kalastamisega seotud teenused

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 149 978 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. Pakutud metoodika kvaliteet (alakriteerium 1.1: ettenähtud protsessi ja iga oodatud tulemuste tagamiseks vajaliku etapi määratlemine – 36 punkti; alakriteerium 1.2: andmete ja/või teabeallikate kriitilise hindamise tagamise kriteeriumide määratlemine – 24 punkti). Osakaal 60
2. Töökorraldus. Osakaal 20
3. Kvaliteedi kontrollimise meetmed. Osakaal 20
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
EASME/EMFF/2015/014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2015/S 126-229733 , 3.7.2015

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: EASME/EMFF/2015/014
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
14.12.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 2
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: BirdLife International
Postiaadress: 1 Wellbrook Court, Girton Road
Linn: Cambridge
Sihtnumber: CB3 0NA
Riik: Ühendkuningriik
E-post: communications@birdlife.org
Telefon: +44 1223279802
Internetiaadress: http://www.birdlife.org

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 149 978 EUR
Käibemaksuta
Aasta- või kuumaksumuse korral:
kuude arv: 30
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: komisjoni 18.12.2014 rakendusotsus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakendamise rahastamise ning 2015. aasta tööprogrammi vastuvõtmise kohta (C(2014) 9794 final).
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
18.12.2015