Szolgáltatások - 461189-2016

28/12/2016    S250    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2016/S 250-461189

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
AK23596
Ganz utca 16.
Budapest
1027
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org

A felhasználói oldal címe: http://www.budapest2024.org

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Társadalmi párbeszéd az olimpiáért kommunikációs kampány 2017. évi stratégiájának kialakítása, rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79342200
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontjai szerinti vegyes keretmegállapodás megkötése céljából indítja (a vegyes rendszer kialakítására a Kbt. 104. § (3) bekezdésében foglalt, a keretmegállapodás eltérő módokon történő kialakítására vonatkozó felhatalmazás alapján kerül sor). A szolgáltatások megrendelésére – amennyiben az Árazott Költségvetés vagy a Médiavásárlási Ártáblázat alapján a megrendelés minden feltételét tartalmazza a Keretmegállapodás – közvetlen megrendelés útján; vagy amennyiben a megrendelés minden feltétele a Keretmegállapodásban nem került rögzítésre, a Megrendelő (Ajánlatkérő) konzultációra történő felhívását követően a Vállalkozó (Nyertes Ajánlattevő) egyedi ajánlata alapján kerül sor a keretösszeg erejéig a Vállalkozási Keretmegállapodásban szabályozott módon.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341400
79952000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
NUTS-kód: HU10
NUTS-kód: HU21
NUTS-kód: HU22
NUTS-kód: HU23
NUTS-kód: HU31
NUTS-kód: HU32
NUTS-kód: HU33
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata:

1. Rendezvény és PR:

1.1. Rendezvény-; PR kommunikációs- és médiastratégia alkotás;

1.2. Rendezvények megszervezése és lebonyolítása:

A.) Szakmai tájékoztató rendezvények, konferenciák, workshopok;

B.) Lakossági és sportesemények megszervezése, lebonyolítása, rendezvény-kitelepülések előkészítése és lebonyolítása;

B/1.) Fesztiválkitelepülések;

B/2.) Sporteseményeken történő kitelepülés és/vagy szponzoráció;

B/3.) Budapest 2024-es pályázatának népszerűsítése a 2017-es FINA úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó, és nyíltvízi úszó és óriás toronyugró világbajnokságon;

B/4. Budapest 2024-es pályázatának népszerűsítése a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon;

B/5. Június 23. – Az Olimpia Napja esemény vagy eseménysorozat megtervezése és lebonyolítása;

B/6. Sajtóesemény(ek) megszervezése és lebonyolítása;

B/7. Látogatóközpont üzemeltetése;

B/8. Rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó grafikai tervezési feladatok, szóróanyagok tervezése és gyártása;

B/9. PR ügynökségi feladatok ellátása;

B/10. Film- és videóanyag gyártása, fotózás;

B/11. Egyéb, kreatív ötlet megvalósítása;

2. Médiatervezési és médiavásárlási, valamint a médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási feladatok:

2.1. Médiatervezés és kreatív médiahasználat (médiamix) kialakítása;

2.2. Médiavásárlás;

2.3. A médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási folyamatok ellátása;

2.4. Folyamatos ügynökségi szolgáltatások;

3. Egyéb kommunikációs, kreatív tervezési és gyártási feladatok ellátása,

A keretmegállapodás keretösszege: 3 000 000 000 HUF + 1 000 000 000 HUF + ÁFA.

Megrendelő jogosult a Vállalkozási Keretmegállapodás nettó 3 000 000 000 HUF-os keretösszegének további nettó 1 000 000 000 HUF-tal való megemelésére. A keretösszeg további nettó 1 000 000 000 HUF-tal történő megemelése a Megrendelő döntésén alapul.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes Keretösszeg kimerítésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 181-324877
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Társadalmi párbeszéd az olimpiáért kommunikációs kampány 2017. évi stratégiájának kialakítása, rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Humán Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szentendrei út 216. B. ép.
Budapest
1031
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
MindShare Médiaügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Alkotás utca 53. B. ép. II. em.
Budapest
1123
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Humán Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő) adószáma: 10301539-2-41.

A MindShare Médiaügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő) adószáma: 12644449-2-44.

A nyertes (közös) ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Teherautó, szállító jármű bérlés.

Sátor, épület, építmény bérlés.

Logisztika, szállítmányozás.

Nyomdai szolgáltatások, gyártások.

Őrzés.

Catering, étkeztetés.

Kreatív tervezés.

Filmgyártás, fotózás, rádióspot készítés.

Rendezvényszervezés, projekt koordináció.

Utazás szervezés.

Szállás szervezés.

Közterületi médiatervezés és médiavásárlás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2016