A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 461239-2019

02/10/2019    S190

Magyarország-Budapest: Hídépítés

2019/S 190-461239

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csomós Anna
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Déli összekötő vasúti Duna-HÍD korszerűsítése...

Hivatkozási szám: EKR000206372019
II.1.2)Fő CPV-kód
45221100 Hídépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya: „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése, kiviteli tervek készítése és kivitelezési munkák elvégzése”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 35 921 393 827.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221112 Vasúti híd építése
45221115 Acélhídépítés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Déli összekötő vasúti Duna-híd

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. A Budapest Keleti pu.- Hegyeshalom-Oh. vasútvonal 82+94 hm szelvényben lévő, Déli összekötő vasúti Duna-híd meglévő két, egyvágányos felszerkezetét el kell bontani és három új, egyvágányos felszerkezetet kell építeni. A tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhíd felszerkezete közös alépítményekre támaszkodik, melyeket az új felszerkezetek fogadására át kell alakítani, továbbá új, cölöpfalas hídfőt kell építeni a budai oldalon.

2. A műtárgyépítéssel érintett vonalszakaszon a vasúti pálya és a kapcsolódó - a projekt teljeskörűségét biztosító - egyéb szakágak infrastruktúráját is át kell építeni. Úgy, mint biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer, távközlés, stb. Hozzávetőlegesen összesen 3 vágány km érintett.

3. Az átépítendő villamos felsővezetéki berendezések 1x25kV névleges feszültségű, 50Hz frekvenciájú, föld-visszavezetéses táplálási rendszerűek. A híd átépítési fázisaiban a meglévő hosszláncok használhatók, de a végleges állapotra az érintett vonali hosszláncokat teljes egészében le kell cserélni. Úgyszintén le kell cserélni valamennyi további sodronyt és valamennyi szigetelőt is. A vonalszakaszon üzemelő optikai kábelt át kell szerelni, illetve cserélni kell.

4. Zajvédő falakat kell építeni a műtárgyon és a csatlakozó szakaszon.

5. A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.

6. Fentiekkel kapcsolatban feladat a rendelkezésre álló engedélyezési tervek, engedélyek és tanúsítványok alapján a kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, azt követően pedig a megvalósítás.

7. Tekintettel a vasútvonal kulcsfontosságú voltára, a kivitelezés alatt a vasúti forgalmat 2 vágányon folyamatosan fenn kell tartani a műszaki leírásban részletezettek szerint.

A műtárgyak adatai:

– Támaszköz:

— meglévő: 44,75+(93,06+93,35+93,35+93,06)+30,52m

— tervezett: 45,58+93,88+2x93,43+93,78+45,80m

– Áthidalt akadály:

— I. (pesti parti) nyílás: kétsávos közút és a Csepeli HÉV két vágánya

— II.-V. nyílás: Duna, az 1643+075 folyamkilométer szelvényben

— VI. (budai parti) nyílás: kétszer kétsávos közút

– A híd hossza: 510,0m

– A felszerkezet hossza: 493,60m

– Alépítményi beavatkozások:

— I. hídfő: szerkezeti gerendák visszabontása és újjáépítése

— II. ingaoszlop pillér: bontás

— III. ingaoszlop pillér: bontás

— IV. parti pillér: szerkezeti gerenda átalakítása

— V.-VII. meder pillérek: szerkezeti gerenda átalakítása

— VIII. parti pillér: szerkezeti gerenda átalakítása

— IX. ingaoszlop pillér: bontás

— X. hídfő: tervezett II-III. vágányok alatti hídfő visszabontása, 15,44m-rel a végpont felé új cölöpfalas hídfő építése, a tervezett I. vágány alatti meglévő cölöpfalas hídfőszakaszon a szerkezeti gerenda visszabontása és újjáépítése.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)1 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)2 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CEF és/vagy hazai forrás; CEF 2015-HU-TM-0134-W

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-2. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 041-092049
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése...

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34 486 901 709.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 35 921 393 827.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

— A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre,

— Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. A-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; adószám: 24857538-2-44)

2. SDD Konzorcium: DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.; adószám: 10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris u. 5.; adószám: 24824040-2-08); Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; adószám: 24657998-2-43)

3. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u.150.; adószám: 11426628-4-03)

4. KÉSZ Ipari Gyártó Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A.; adószám: 13448064-2-03)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2019