Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 461266-2021

13/09/2021    S177

Poland-Łęczna: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2021/S 177-461266

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 142-377265)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Postal address: ul. Krasnystawska 52
Town: Łęczna
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21 010
Country: Poland
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Telephone: +48 817526315
Fax: +48 817526301
Internet address(es):
Main address: www.spzoz.powiatleczynski.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

Reference number: SPZOZ-DZ/11/2021
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 142-377265

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Lot No: Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów na potwierdzenie zgodności

Z normą PN-EN13795, karty danych technicznych wystawionych przez producenta w zakresie zestawu nr: 17,26,27,28,29.

3. Wykonawca przedstawi próbki, opisy lub fotografie dostarczanych produktów, których

Read:

10.6.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów wraz z ofertą na potwierdzenie zgodności z normą PN-EN13795, karty danych technicznych wystawionych przez producenta w zakresie zestawu nr: 17,26,27,28,29.

10.6.2. Wykonawca przedstawi opisy lub fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Section number: IV.2.2
Lot No: Sekcja IV: Procedu
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 15/09/2021
Read:
Date: 22/09/2021
Section number: IV.2.7
Lot No: Sekcja IV: Procedura
Place of text to be modified: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 15/09/2021
Read:
Date: 22/09/2021
Section number: IV.2.6
Lot No: Sekcja IV: Procedura
Place of text to be modified: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/11/2021
Read:
Date: 20/12/2021
VII.2)Other additional information: