Roba - 461297-2022

24/08/2022    S162

Hrvatska-Zagreb: Gumeni proizvodi

2022/S 162-461297

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 122-346448)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

ANTITRAUMATSKE PODLOGE

Referentni broj: 2022-66
II.1.2)Glavna CPV oznaka
19510000 Gumeni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su ANTITRAUMATSKE PODLOGE

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/08/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 122-346448

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 24/08/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 31/08/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 24/08/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 31/08/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: