Works - 461305-2018

20/10/2018    S203    darbai - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Inžinerijos ir statybos darbai

2018/S 203-461305

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
Nacionalinis registracijos Nr.: 300149794
Adresas: Sausio 13-osios g. 10
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-04347
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Rūta Kiškytė-Botinienė
El. paštas: r.botiniene@placiajuostis.lt
Telefonas: +370 65992127

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.placiajuostis.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6045

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Ryšio bokštų statyba (I regionas)

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45220000 Inžinerijos ir statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimo objektas – ryšio bokštų statybos darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt. ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Perkančioji organizacija planuoja pateikti užsakymus ne mažiau kaip 60 proc. nurodyto orientacinio kiekio bokštų ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakymų apimtys ir pateikimo terminai šio pirkimo vykdymo metu nėra aiškūs, nes jie priklauso nuo kitų perkančiosios organizacijos vykdomų pirkimų (infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo).

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44212261 Radijo antenų stiebai
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pirkimo objektas – ryšio bokštų statybos darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) planuojamų statyti ryšio bokštų kiekis – 60 vnt. ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 proc. Nurodyto orientacinio (preliminaraus) kiekio kitimą gali lemti tik nuo tiekėjo nepriklausančios aplinkybės, t. y. kiekio kitimas priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateiktų užsakymų apimties. Perkančioji organizacija planuoja pateikti užsakymus ne mažiau kaip 60 proc. nurodyto orientacinio kiekio bokštų ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakymų apimtys ir pateikimo terminai šio pirkimo vykdymo metu nėra aiškūs, nes jie priklauso nuo kitų perkančiosios organizacijos vykdomų pirkimų (infrastruktūros ryšio bokštams įrengimo).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Specialisto statybos darbų vadovo patirtis / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Rizikų valdymas / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Aplinkos apsaugos priemonių taikymas / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Specialisto projekto vadovo patirtis / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbuotojams mokamas atlyginimas / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

„Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ programos 2 prioriteto “Informacinės visuomenės skatinimas” įgyvendinimo priemonė Nr. 02.111-CPVA-V-521 “Naujos kartos prieigos plėtra”

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 138-314334
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Ryšio bokštų statyba (I regionas)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Pasiūlymas teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Pirkimo neskaidymo į pirkimo dalis pagrindimas: pirkimo neskaidant į dalis nesumažinama tiekėjų konkurencija; pirkimą skaidyti į dalis netikslinga dėl pirkimo objekto specifikos; išskaidžius pirkimą į dalis, perkančiajai organizacijai sutarčių vykdymas taptų neįmanomas techniniu požiūriu (pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyti darbai tarpusavyje susiję, darbus atliekant keliems skirtingiems tiekėjams perkančiajai organizacijai būtų apsunkintas sutartinių įsipareigojimų vykdymas, praktiškai neįgyvendinamas darbų koordinavimas), didelė rizika, kad darbai užtruks ilgiau ir vyks nesklandžiai arba iš viso nebus pasiektas pirkimo rezultatas.

Perkančioji organizacija objektą skaido į atskirus pirkimus regionais, t. y. darbai bus vykdomi šiuose regionuose:

— Ryšio bokštų statyba (I regionas). Darbų atlikimo vieta – Elektrėnų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Jonavos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Ignalinos r. sav., Molėtų r. sav., Utenos r. sav., Visagino r. sav., Zarasų r. sav., Varėnos r. sav., Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav., Alytaus r. sav., Druskininkų r. sav., Lazdijų r. sav., Kauno r. sav., Prienų r. sav., Kalvarijos r. sav., Kazlų r. sav., Marijampolės r. sav., Šakių r. sav., Vilkaviškio r. sav. Pirkimu numatoma pastatyti apie 60 vnt. ryšio bokštų,

— Ryšio bokštų statyba (II regionas). Darbų atlikimo vieta – Kėdainių r. sav., Pasvalio r. sav., Pakruojo r. sav., Radviliškio r. sav., Biržų r. sav., Kupiškio r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Anykščių r. sav. Pirkimu numatoma pastatyti apie 60 vnt. ryšio bokštų,

— Ryšio bokštų statyba (III regionas). Darbų atlikimo vieta – Joniškio r. sav., Šiaulių r. sav., Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Palangos sav., Skuodo r. sav., Šilutės r. sav., Akmenės r. sav., Pagėgių r. sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo r. sav., Telšių r. sav., Raseinių r. sav., Kelmės r. sav., Jurbarko r. sav., Šilalės r. sav., Tauragės r. sav. Pirkimu numatoma pastatyti apie 60 vnt. ryšio bokštų.

Į šio pirkimo objekto apimtį įeina tik pirmojo regiono ryšio bokštų statyba. Perkančiosios organizacijos sprendimas neskaidyti į dar smulkesnes atskiras pirkimo objekto dalis grindžiamas pirkimo objekto specifika – darbai, nurodyti šio pirkimo techninėje specifikacijoje, yra tarpusavyje susiję ir techniniu požiūriu neatskiriami. Tai sudėtingi, vienas nuo kito tiesiogiai priklausantys, vientisumo reikalaujantys darbo procesai, kuriuos vykdant skirtingiems rangovams jų tinkamas atlikimas taptų praktiškai neįgyvendinamu ir visiškai nevaldomu procesu. Remiantis objekto specifiškumu, pirkimo objekto skaidymas į dalis yra netikslingas, kadangi nebus įmanoma užtikrinti kokybiško darbų atlikimo tarpiniuose etapuose.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2018