Varer - 461384-2019

02/10/2019    S190

Danmark-Viby: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

2019/S 190-461384

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Digitalisering, Magistratsafdelingen for Børn og Unge
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna H. Mortensen
E-mail: manh@aarhus.dk
Telefon: +45 41854881

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b8c95daa-0a1b-4b32-8bb2-db8d9145b0d0/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedrørende anskaffelse af elevudstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring af dele af udbudsmaterialet vedrørende det kommende udbud af anskaffelse af elevudstyr i form af standard bærbare enheder til brug for en 1:1 løsning i Aarhus Kommunes skoler. Høringen finder sted frem til den 21.10.2019, kl. 16:00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30231000 Computerskærme og konsoller
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Byrådet i Aarhus Kommune har d. 11.9.2019 vedtaget beslutningen om en 1:1 elev-udstyrsstrategi. Formålet med 1:1 strategien er at give et løft til skolerne i form af it-udstyr til eleverne, samt sikre, at alle elever har lige muligheder. Anskaffelsen af it-udstyr til eleverne i form af bærbare enheder, fortrinsvist bygget med styresystemet Google Chrome eller tilsvarende, skal foretages via en finansiel leasing model og samtlige ca. 23 000 enheder skal leveres til start på skoleåret 2020/2021.

II.2.14)Yderligere oplysninger

I forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet, sendes dele af udbudsbetingelserne i høring blandt potentielle tilbudsgivere. Høringsmaterialet kan hentes via Ethics. Høringssvar bedes afleveret gennem Ethics senest den 21.10.2019, kl. 16:00.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/11/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se høringsmaterialet for yderligere oplysninger.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2019