Supplies - 461464-2020

02/10/2020    S192

Bulgaria-Plovdiv: Diagnostic agents

2020/S 192-461464

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Kompleksen onkologichen tsentar — Plovdiv“ EOOD
National registration number: 000463379
Postal address: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A
Town: Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив
Postal code: 4000
Country: Bulgaria
Contact person: Ekaterina Dimitrova Mancheva
E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg
Telephone: +359 32641536
Internet address(es):
Main address: https://onkoplov.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18411
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/78983
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/78983
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД по обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД по обособени позиции в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение — неразделна част от документацията на обществената поръчка. Поръчката е разделена обособени позиции описани в обявлението на настоящата обществена поръчка.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 530 856.19 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА-600 II, Тоsон – ЯПОНИЯ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА-600 II, Тоsон – ЯПОНИЯ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 115 310.48 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия за срок от 6 месеца с обем и прогнозна стойност 1/2 съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0,5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност на ОП 1 за 12 месеца е 76 837,65 BGN без ДДС. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (115 310,48 BGN без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка на реактиви за автоматичен биохимичен анализатор, модел "DIMENSION XPAND PLUS", производител "SIEMENS"

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка на реактиви за автоматичен биохимичен анализатор, модел "DIMENSION XPAND PLUS", производител "SIEMENS"

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 83 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 55600.00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (83400.00 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка на реактиви за автоматичен имунологичен анализатор, модел "ADVIA CENTAUR CP", производител "SIEMEMS"

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка на реактиви за автоматичен имунологичен анализатор, модел "ADVIA CENTAUR CP", производител "SIEMEMS"

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 309 900.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 206600.00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (309900.00лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализатор, модел ВС-3000 Plus” – 2 броя "

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализатор, модел ВС-3000 Plus” – 2 броя "

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 667.20 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 6444.80лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (9667.20 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка на реактиви и консумативи за електролитен анализатор модел COMBI LINE ”ESCHWEILER

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка на реактиви и консумативи за електролитен анализатор модел COMBI LINE ”ESCHWEILER

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 425.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 7617,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (11425,50 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с апарат Selectra XL

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с апарат Selectra XL

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 51 276.53 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 34184,35лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (51276,53 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор BT3500

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор BT3500

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 387.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 16925,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (25387,50 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 45 832.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 30555,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (45832,50лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за автоматичен глюкоанализатор BIOSEN C_LINE, EKF Diagnostic

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за автоматичен глюкоанализатор BIOSEN C_LINE, EKF Diagnostic

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 818.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 3879,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (5818,50 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър ”Thrombolyser Compact X”Behnk ElektronikИме на обособената позиция 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър ”Thrombolyser Compact X”Behnk Elektronik

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 18000,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (27000,00 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за уринен анализатор модел "DIRUI 500"

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за уринен анализатор модел "DIRUI 500"

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 859.95 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 573,30лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (859,95 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор MEDONIK M

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор MEDONIK M

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 175.40 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 22783,60лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (34175,40 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на реактиви за автоматичен анализатор, модел "Atellica® Solution ", производител "SIEMENS

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка на реактиви за автоматичен анализатор, модел "Atellica® Solution ", производител "SIEMENS"

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 875 409.92 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 583606,61лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (785409,92 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на реактиви и консумативи,за имунологичен анализатор "Елексис", производител " Roshe Diagnostics

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на реактиви и консумативи,за имунологичен анализатор "Елексис", производител " Roshe Diagnostics

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 228 520.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 152347,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (228520,50 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор DH-76 5diff. Производител Dymind Biotech

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор DH-76 5diff. Производител Dymind Biotech

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 539.63 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 23056,42лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (34593,63 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор Cell Dyn Ruby 5diff и анализ на ретикулоцити, производител Abbott Diagnostics

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор Cell Dyn Ruby 5diff и анализ на ретикулоцити, производител Abbott Diagnostics

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 70 759.85 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 47173,23лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (70759,85 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kонсумативи за Система за производство на ултра чиста вода Elix20 Millipore

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Kонсумативи за Система за производство на ултра чиста вода Elix20 Millipore

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 521.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 9014,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (13521,00 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Лабораторни изделия за Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
38437000 Laboratory pipettes and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Лабораторни изделия за Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 123 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 82000,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (123000,00 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на лабораторни изделия за клинична лаборатория

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
38437000 Laboratory pipettes and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на лабораторни изделия за клинична лаборатория

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 368.25 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 4245,50 лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (6368,25 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на реактиви за имунохистохимични изследвания за автоматичен имунохистохимичен апарат Bench Mark Ultra

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на реактиви за имунохистохимични изследвания за автоматичен имунохистохимичен апарат Bench Mark Ultra

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 225 705.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 150470,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (225705,00 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на лабораторни консумативи за ОКП

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на лабораторни консумативи за ОКП

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 230 428.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 153619,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (230428,50 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на лабораторни консумативи за криостати Leica CM1950 и Leica CM1850 и Хистокинет Leica TP1020

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на лабораторни консумативи за криостати Leica CM1950 и Leica CM1850 и Хистокинет Leica TP1020

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 550.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0.5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 1700,00лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (2550,00 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът трябва да е регистриран като търговец по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

Производителите установени на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ могат да извършват търговски сделки с произведените от тях без разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съответната държава.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Критериите за подбор, които се отнасят до годността се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел А Годност, точка 2. Участникът следва да декларира притежанието на документите, номер, дата и срок на валидност, а когато същите са на разположение в електронен формат със свободен достъп се посочва интернет адреса, на който могат да бъдат намерени.

Документи за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

— Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, вписване на лице по чл. 78а от Закона за медицинските изделия или документ по чл. 77, ал. 1 от ЗМИ - представя се под формата на заверено копие.

За производителите, които са установени на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ могат да извършват търговски сделки с произведените от тях без разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съответната държава – представя се документ за удостоверяване на гореописаното обстоятелство.

Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Изпълнението на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се осъществява след заявка от страна на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД — отделение по клинична патология на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 15A и клинична лаборатория на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 15A. Оферираните медицински изделия/консумативи следва да притежават СЕ маркировка и да отговарят на Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на инвитро диагностичните медицински изделия.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/10/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2020
Local time: 09:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

4 месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка.

Предвид предвиденото подновяване максималният срок на договора е 18 месеца.

VI.3)Additional information:

Възложителя отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4,5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лв. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. Предвижда подновяване на договора, включващо повторение на услугата за срок от 6 месеца, е със обем и прогнозна стойност една втора от посочената в обявлението и техническата спецификация, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП.

Предвижда се сключеният договор да бъдат подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 18, ал. 2 от проекта на договора. Във връзка с тази възможност и на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в настоящето обявление стойност е с включено предвиденото подновяване.

Договора сключен за възлагане на настоящата обществена порчъка, може да бъде еднократно подновен, по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ППЗОП, по инициатива на Възложителя, при наличие на финансов ресурс и необходимост от извършване на услугата, предмет на договора; подновяването може да бъде инициирано от Възложителя при възникване на обстоятелства с изтичане на уговорения срок или с достигане на общата прогнозна стойност на услугата; Възлагателното писмо за подновяване става неразделна част от договора.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0,5 % (нула пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На ование чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Оферти могат да бъдат подавани за една, няколко или всички обособени позиции на поръчката.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2020