Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 461474-2023

28/07/2023    S144

Magyarország-Mezőtúr: Villamos energia

2023/S 144-461474

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15732705216
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balla Vilmos
E-mail: aljegyzo@mezotur.hu
Telefon: +36 56551905
Fax: +36 56350971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezotur.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mezotur.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001186332023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001186332023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001186332023
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

"Villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Intézményi villany

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_5400_Mezőtúr

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

"Villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére"

A nyertes Ajánlattevő feladata villamos energia szállítása a közbeszerzéssel érintett időszakra (12 hónap) 1 206 628 KWh, a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi felhasználási hely teljes körére kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a 2024. január 1. 00:00 órától 2024. december 31. 24:00 óráig terjedő időszakra.

Szerződés típusa: Teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2024
Befejezés: 31/12/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5. és II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan

meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg (villamos energia szabvány), és a gazdaságilag

legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Közvilágítás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_5400_Mezőtúr

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

"Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére"

A nyertes Ajánlattevő feladata villamos energia szállítása közvilágítás céljára a közbeszerzéssel érintett időszakra (12 hónap) 350 000 kWh mennyiségben (szankciómentes tolerancia sáv 20 %) a közbeszerzési dokumentumokban szereplő csatlakozási pontra kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a 2024. január 1. 00:00 órától 2024. december 31. 24:00 óráig terjedő időszakra.

Szerződés típusa: Teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2024
Befejezés: 31/12/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5. és II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan

meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg (villamos energia szabvány), és a gazdaságilag

legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.

Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési

dokumentumban rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban:

EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki.

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 10. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ilyen eljárás, akkor nemleges nyilatkozatot szükséges tenni elektronikus űrlap formájában.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes áfa nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítás) származó - áfa nélkül számított -évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha

P/1. A jelen felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - áfa nélkül számított - árbevétele nem érte el az I. rész tekintetében a 70 millió Ft-ot, a II. rész tekintetében a 15 millió Ft-ot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó - áfa nélkül számított - árbevétele nem érte el az I. rész tekintetében a 50 millió Ft-ot, a II. rész tekintetében a 10 millió Ft-ot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont alapján a megfelelés adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal igazolható.

A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulata szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a teljes - áfa nélkül számított - árbevétele nem érte el az I. rész tekintetében a 70 millió Ft-ot, a II. rész tekintetében a 15 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó - áfa nélkül számított - árbevétele nem éri el az I. rész tekintetében a 50 millió Ft-ot, a II. rész tekintetében a 10 millió Ft-ot. Ajánlatkérő hivatkozik a a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.

A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben ajánlatkérő végzi el.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített legjelentősebb villamosenergia szállításait, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:

M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább az I. rész tekintetében nettó 50 millió Ft, a II. rész tekintetében nettó 10 millió Ft összegben villamos energia szállításról szóló referenciával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész tekintetében: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar

forint (HUF), és nem köthető semmilyen

más külföldi fizetőeszköz árfolyamához, sem a villamos energia tőzsdei árakhoz vagy egyéb

tényező alakulásához. Az ellenszolgáltatás

teljesítése banki átutalással, havonta számla ellenében történik. Számla fizetési határideje a

számla kiállításától számított 20. nap. A számlán a tárgyhavi fogyasztását és a fogyasztói azonosítót fel kell tüntetni.

Hibás teljesítési kötbér: alapja a tárgyhavi bruttó szállítási díj, mértéke a tárgyhavi bruttó szállítási díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: alapja a bruttó szállítási díj, mértéke a le nem szállított villamos energia bruttó szállítási díjának 20 %-a. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Az energia piacokon az orosz-ukrán háború kitörése óta ellátási-beszerzési bizonytalanság, kiszámíthatatlan,

hektikusan változó energiaárak tapasztalhatóak.

Jelenleg olyan mértékű árcsökkenés tapasztalható, ami Ajánlatkérő ellátásbiztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír. Az

energiapiaci tőzsdei árak folyamatos változása okán azonban a nyílt uniós közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye jelentős

kockázatot hordoz.

A jelenlegi csökkenő piaci árak okán Ajánlatkérő számára a felelős pénzgazdálkodás alapelvére tekintettel kiemelt jelentőséggel bír,

hogy az eljárás megindítását követően mielőbb beérkezzenek az ajánlatok, és ezt követően rövid határidőn belül döntést hozhasson.

Az energia piac jelenlegi helyzete és a kedvező piaci folyamatok kihasználása okán kifejezetten indokolja a gyorsított uniós eljárás

lefolytatását.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/08/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 25/08/2023
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/08/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát

követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. (Kbt. 68. §)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2024. július

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ESPD, iratminták, szerződéstervezet) a www.ekr.gov.hu.huweboldalon találhatók meg.

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be azeljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.

Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb árértékelése szolgálja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazására.

Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerinti kikötések: Ajánlatkérő a bírálatnak az

aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el: Igen.

Ajánlatkérő

az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján az ajánlatok értékelését

követően végzi el: Igen.

Szerződéskötési feltétel: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Nyertes AT-nek szerződéskötésre rendelkeznie kell a szükséges engedéllyel. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást(konzorciumi megállapodás).

Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

Az ajánlatokat elektronikus úton kell benyújtani a www.ekr.gov.hu felületen.

FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388.

AK EKR001202632023 számon EPK-t folytatott le, az összefoglalás a hivatkozott számon az EKR rendszerben megtekinthető.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7)bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/07/2023