Dienstleistungen - 461778-2021

13/09/2021    S177

Slovenija-Kranj: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 177-461778

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRANJ
Nacionalna identifikacijska številka: 5874653000
Poštni naslov: Slovenski trg 1
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tina Fleišer
E-naslov: tina.fleiser@kranj.si
Telefon: +386 42373149
Telefaks: +386 42373107
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.kranj.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

IZDELAVA NATEČAJNE REŠITVE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO DOMA UPOKOJENCEV KRANJ

Referenčna številka dokumenta: 430-2/2021-16
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmetni javni razpis obsega izbiro strokovno najprimernejše rešitve za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo za gradnjo doma upokojencev Kranj v okviru projektnega natečaja, ki se izvede kot del predmetnega postopka za oddajo javnega naročila za izdelavo IZP, DGD in PZI dokumentacije, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo doma upokojencev Kranj. Predmet javnega naročila so tudi storitve projektantskega nadzora v fazi gradnje Doma upokojencev Kranj in izdelava projekta izvedenih del (PID).

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 356 500.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
71300000 Inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Kranj

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmetni javni razpis obsega izbiro strokovno najprimernejše rešitve za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo za gradnjo doma upokojencev Kranj v okviru projektnega natečaja, ki se izvede kot del predmetnega postopka za oddajo javnega naročila za izdelavo IZP, DGD in PZI dokumentacije, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo doma upokojencev Kranj. Predmet javnega naročila so tudi storitve projektantskega nadzora v fazi gradnje Doma upokojencev Kranj in izdelava projekta izvedenih del (PID).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Skupna ponujena cena za storitve projektiranja / Ponder: 20 točk
Merilo stroškov - Ime: Kakovost natečajne rešitve / Ponder: 80 točk
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 037-092845
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/08/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: MULTIPLAN ARHITEKTI arhitekturno projektiranje d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2263602000
Poštni naslov: Slovenska cesta 55A
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 375 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 356 500.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRANJ
Poštni naslov: Slovenski trg 1
Kraj: Kranj
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/09/2021