Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 461820-2016

Prikaži smanjeni prikaz

28/12/2016    S250

Hrvatska-Požega: Farmaceutski proizvodi

2016/S 250-461820

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Opća županijska bolnica Požega
Nacionalni registracijski broj: 40589450667
Poštanska adresa: Osječka 107
Mjesto: Požega
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odsjek nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Lidija Radaković, mr. sc. dipl. oec.

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0028844

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Lijekovi.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, HR-34000 Požega i lokacija Pakrac, Bolnička ulica 74, HR-34550 Pakrac.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 28 888 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Lijekovi.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Navedene u troškovnicima.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 28 888 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1
1)Kratak opis
Grupa 1.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 52 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2
1)Kratak opis
Grupa 2.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 146 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3
1)Kratak opis
Grupa 3.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 17 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4
1)Kratak opis
Grupa 4.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 127 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5
1)Kratak opis
Grupa 5.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Grupa 6
1)Kratak opis
Grupa 6.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 96 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Grupa 7
1)Kratak opis
Grupa 7.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 201 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Grupa 8
1)Kratak opis
Grupa 8.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 153 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: Grupa 9
1)Kratak opis
Grupa 9.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: Grupa 10
1)Kratak opis
Grupa 10.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: Grupa 11
1)Kratak opis
Grupa 11.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 353 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: Grupa 12
1)Kratak opis
Grupa 12.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 316 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: Grupa 13
1)Kratak opis
Grupa 13.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 008 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: Grupa 14
1)Kratak opis
Grupa 14.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 387 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: Grupa 15
1)Kratak opis
Grupa 15.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 107 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: Grupa 16
1)Kratak opis
Grupa 16.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 259 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 17 Naziv grupe: Grupa 17
1)Kratak opis
Grupa 17.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 274 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 18 Naziv grupe: Grupa 18
1)Kratak opis
Grupa 18.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 102 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 19 Naziv grupe: Grupa 19
1)Kratak opis
Grupa 19.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 116 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 20 Naziv grupe: Grupa 20
1)Kratak opis
Grupa 20.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 466 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 21 Naziv grupe: Grupa 21
1)Kratak opis
Grupa 21.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 637 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 22 Naziv grupe: Grupa 22
1)Kratak opis
Grupa 22.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 68 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 23 Naziv grupe: Grupa 23
1)Kratak opis
Grupa 23.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 616 100 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 24 Naziv grupe: Grupa 24
1)Kratak opis
Grupa 24.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 316 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 25 Naziv grupe: Grupa 25
1)Kratak opis
Grupa 25.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 59 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 26 Naziv grupe: Grupa 26
1)Kratak opis
Grupa 26.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 96 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 27 Naziv grupe: Grupa 27
1)Kratak opis
Grupa 27.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 54 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 28 Naziv grupe: Grupa 28
1)Kratak opis
Grupa 28.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 94 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 29 Naziv grupe: Grupa 29
1)Kratak opis
Grupa 29.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 77 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 30 Naziv grupe: Grupa 30
1)Kratak opis
Grupa 30.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 686 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 31 Naziv grupe: Grupa 31
1)Kratak opis
Grupa 31.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 866 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 32 Naziv grupe: Grupa 32
1)Kratak opis
Grupa 32.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 208 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 33 Naziv grupe: Grupa 33
1)Kratak opis
Grupa 33.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 85 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 34 Naziv grupe: Grupa 34
1)Kratak opis
Grupa 34.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 86 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 35 Naziv grupe: Grupa 35
1)Kratak opis
Grupa 35.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 127 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 36 Naziv grupe: Grupa 36
1)Kratak opis
Grupa 36.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 435 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 37 Naziv grupe: Grupa 37
1)Kratak opis
Grupa 37.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 286 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 38 Naziv grupe: Grupa 38
1)Kratak opis
Grupa 38.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 189 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 39 Naziv grupe: Grupa 39
1)Kratak opis
Grupa 39.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 40 Naziv grupe: Grupa 40
1)Kratak opis
Grupa 40.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 400 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 41 Naziv grupe: Grupa 41
1)Kratak opis
Grupa 41.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 53 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 42 Naziv grupe: Grupa 42
1)Kratak opis
Grupa 42.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 436 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 43 Naziv grupe: Grupa 43
1)Kratak opis
Grupa 43.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 89 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 44 Naziv grupe: Grupa 44
1)Kratak opis
Grupa 44.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 73 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 45 Naziv grupe: Grupa 45
1)Kratak opis
Grupa 45.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 264 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 46 Naziv grupe: Grupa 46
1)Kratak opis
Grupa 46.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 727 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 47 Naziv grupe: Grupa 47
1)Kratak opis
Grupa 47.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 573 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 48 Naziv grupe: Grupa 48
1)Kratak opis
Grupa 48.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 959 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 49 Naziv grupe: Grupa 49
1)Kratak opis
Grupa 49.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 106 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 50 Naziv grupe: Grupa 50
1)Kratak opis
Grupa 50.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 51 Naziv grupe: Grupa 51
1)Kratak opis
Grupa 51.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 176 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 52 Naziv grupe: Grupa 52
1)Kratak opis
Grupa 52.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 390 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 53 Naziv grupe: Grupa 53
1)Kratak opis
Grupa 53.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 52 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 54 Naziv grupe: Grupa 54
1)Kratak opis
Grupa 54.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 319 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 55 Naziv grupe: Grupa 55
1)Kratak opis
Grupa 55.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 300 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 56 Naziv grupe: Grupa 56
1)Kratak opis
Grupa 56.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 69 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 57 Naziv grupe: Grupa 57
1)Kratak opis
Grupa 57.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 197 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 58 Naziv grupe: Grupa 58
1)Kratak opis
Grupa 58.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 45 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 59 Naziv grupe: Grupa 59
1)Kratak opis
Grupa 59.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 836 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 60 Naziv grupe: Grupa 60
1)Kratak opis
Grupa 60.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 265 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 61 Naziv grupe: Grupa 61
1)Kratak opis
Grupa 61.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 706 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 62 Naziv grupe: Grupa 62
1)Kratak opis
Grupa 62.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 732 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 63 Naziv grupe: Grupa 63
1)Kratak opis
Grupa 63.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 164 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 64 Naziv grupe: Grupa 64
1)Kratak opis
Grupa 64.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 63 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 65 Naziv grupe: Grupa 65
1)Kratak opis
Grupa 65.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 40 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 66 Naziv grupe: Grupa 66
1)Kratak opis
Grupa 66.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 133 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 67 Naziv grupe: Grupa 67
1)Kratak opis
Grupa 67.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 105 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 68 Naziv grupe: Grupa 68
1)Kratak opis
Grupa 68.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 78 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 69 Naziv grupe: Grupa 69
1)Kratak opis
Grupa 69.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 145 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 70 Naziv grupe: Grupa 70
1)Kratak opis
Grupa 70.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 63 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 71 Naziv grupe: Grupa 71
1)Kratak opis
Grupa 71.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 88 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 72 Naziv grupe: Grupa 72
1)Kratak opis
Grupa 72.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 654 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 73 Naziv grupe: Grupa 73
1)Kratak opis
Grupa 73.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 115 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 74 Naziv grupe: Grupa 74
1)Kratak opis
Grupa 74.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 20 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 75 Naziv grupe: Grupa 75
1)Kratak opis
Grupa 75.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 199 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 76 Naziv grupe: Grupa 76
1)Kratak opis
Grupa 76.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 37 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 77 Naziv grupe: Grupa 77
1)Kratak opis
Grupa 77.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 46 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 78 Naziv grupe: Grupa 78
1)Kratak opis
Grupa 78.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 79 Naziv grupe: Grupa 79
1)Kratak opis
Grupa 79.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 42 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 80 Naziv grupe: Grupa 80
1)Kratak opis
Grupa 80.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 81 Naziv grupe: Grupa 81
1)Kratak opis
Grupa 81.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 341 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 82 Naziv grupe: Grupa 82
1)Kratak opis
Grupa 82.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 135 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 83 Naziv grupe: Grupa 83
1)Kratak opis
Grupa 83.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 178 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 84 Naziv grupe: Grupa 84
1)Kratak opis
Grupa 84.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 62 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 85 Naziv grupe: Grupa 85
1)Kratak opis
Grupa 85.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 803 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 86 Naziv grupe: Grupa 86
1)Kratak opis
Grupa 86.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 341 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 87 Naziv grupe: Grupa 87
1)Kratak opis
Grupa 87.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 25 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 88 Naziv grupe: Grupa 88
1)Kratak opis
Grupa 88.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 192 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 89 Naziv grupe: Grupa 89
1)Kratak opis
Grupa 89.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 25 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 90 Naziv grupe: Grupa 90
1)Kratak opis
Grupa 90.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 283 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 91 Naziv grupe: Grupa 91
1)Kratak opis
Grupa 91.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 252 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 92 Naziv grupe: Grupa 92
1)Kratak opis
Grupa 92.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 87 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 93 Naziv grupe: Grupa 93
1)Kratak opis
Grupa 93.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 164 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 94 Naziv grupe: Grupa 94
1)Kratak opis
Grupa 94.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 323 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 95 Naziv grupe: Grupa 95
1)Kratak opis
Grupa 95.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 151 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 96 Naziv grupe: Grupa 96
1)Kratak opis
Grupa 96.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 187 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 97 Naziv grupe: Grupa 97
1)Kratak opis
Grupa 97.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 37 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 98 Naziv grupe: Grupa 98
1)Kratak opis
Grupa 98.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 156 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 99 Naziv grupe: Grupa 99
1)Kratak opis
Grupa 99.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000 Farmaceutski proizvodi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
(za ukupnu ugovorenu vrijednost istu ili veću od 100 000 HRK bez PDV-a)
Za slučaj povrede ugovornih obveza, u obliku izjave gospodarskog subjekta da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u formi bankarske garancije, ili bjanko zadužnice ili zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, ili novčanog pologa, na iznos od 5 % ukupne ugovorene vrijednosti predmeta nabave, s rokom valjanosti od 10 dana od dana isteka važenja ugovora.
U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva bezuvjetno i bez prigovora isplatiti bilo koji iznos, a najviše do iznosa jamstva, u slučaju da prodavatelj uredno ne ispuni ugovorom preuzete obveze, neisporučivanje naručene ugovorene robe, nepoštivanje roka isporuke i obračunavanje većih cijena od ugovorenih.
Bjanko zadužnica se popunjava sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN, broj 115/2012).
Zadužnica se popunjava sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN, broj 115/2012).
Novčani polog u traženom iznosu se uplaćuje na žiro račun IBAN: HR1425000091102188207, pozivom na ur. broj i datum sklapanja ugovora, te je o izvršenoj uplati potrebno priložiti dokaz (potvrda o izvršenom nalogu). Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju da prodavatelj uredno ne ispuni ugovorom preuzete obveze isporučivanja naručene ugovorene robe, nepoštivanje roka isporuke i obračunavanje većih cijena od ugovorenih.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga nakon isteka valjanosti vratiti odabranom ponuditelju.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u slijedećim slučajevima:
3.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Dokaz:
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Kao dokaz prilaže se izjava na obrascu koji je sastavni dio ove dokumentacije, ili na obrascu gospodarskog subjekta koji mora sadržavati sve podatke kao u obrascu naručitelja.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. a) i b) ove Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. a) i b) ove Dokumentacije za nadmetanje javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1.; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1. a) i b).
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Opća županijska bolnica Požega zahtijeva primjenu ove točke dokumentacije za nadmetanje i u odnosu na podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru.
3.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave; ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
Na temelju članka 67. Stavka 7. Zakona o javnoj nabavi okolnosti iz ove točke utvrđuju se i za sve podizvoditelje.
3.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom;
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenim u dokumentima koje ponuditelj dostavi, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjernom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti pod točkama 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. utvrđuju se pojedinačno za svakog člana zajednice.
Okolnosti iz točke 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve podizvoditelje, ako podizvoditelji postoje.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokaz:
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta dokazuje se odgovarajućim izvodom.
— ako se odgovarajući izvodi navedeni u točki 4.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela,
— ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
4.1.2. ako ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta, javni naručitelj mora ga tražiti da dokaže posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva;
Dokaz:
Posjedovanje određenog ovlaštenja, koje mora biti važeće, dokazuje se dostavom u Ponudi dokumenata kako slijedi:
Dozvola za promet lijekovima koju izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili dokaz da je ponuditelj o početku obavljanja djelatnosti prometa lijeka na veliko na području Republike Hrvatske izvijestio Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a sukladno članku 115. i 121. Zakona o lijekovima.
Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet lijekovima ili dokaz da je izvijestio Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o početku obavljanja djelatnosti prometa lijeka na veliko na području Republike Hrvatske.
Ukoliko gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi daje na izvršenje podizvoditelju/ima, za svakog je podizvoditelja obvezan priložiti dozvolu ili dokaz iz točke 4.1.2.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2. Tehnička i stručna sposobnost
Naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta te traži od ponuditelja da zadovolje minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti vezane uz predmet nabave i razmjerne predmetu nabave zahtijevajući pri tome dostavu dokumenata kao dokaza o ispunjavanju minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti, kako slijedi:
4.2.1. popis značajnih istih ili sličnih ugovora o izvršenim isporukama robe vezanih uz predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a sadrži: iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane;
a) ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi popis sadrži i kao dokaz mu se prilaže potvrda izdana i potpisana od naručitelja;
Potvrda mora sadržavati podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu izvršenja ugovora, te navod o urednom izvršenju ugovora.
Navedenim dokazom ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršio preuzete ugovorne obveze prema naručiteljima.
b) ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Minimalna razina sposobnosti
Potvrdama ponuditelj dokazuje da je uredno ispunio ugovorne obveze najmanje u ukupnom iznosu procijenjene vrijednosti grupa predmeta nabave za koje dostavlja svoju ponudu.
4.2.2.
— za proizvode koji nisu lijek već medicinski proizvod kao dokaz je potrebno dostaviti Izjavu o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/13). Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje grupe se odnosi.
ili
— važeće rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH, o upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda (s izjavom nositelja upisa o dozvoli korištenja istog, ako nije nositelj upisa), za medicinske proizvode koji su bili u prometu na tržištu RH prije 01.07.2013. god. Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje grupe se odnosi.
Dokumente koje javni naručitelj zahtijeva pod točkom 3. i 4. u ovoj dokumentaciji za nadmetanje ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih obvezan ponovo dostavljati.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Potvrdama ponuditelj dokazuje da je uredno ispunio ugovorne obveze najmanje u ukupnom iznosu procijenjene vrijednosti grupa predmeta nabave za koje dostavlja svoju ponudu.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
1/17
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
8.2.2017 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 8.2.2017 - 11:00

Mjesto:

Predavaonica Opće županijske bolnice Požega, Osječka 107.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)

Temeljem mišljenja Ministarstva gospodarstva, objavljenog na stranici www.javnanabava.hr, dozvoljava se gospodarskim subjektima u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18.travnja 2016.godine da mogu dostaviti ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela.

ESPD obrazac naručitelj će objaviti u EOJN kao prilog dokumentcije za nadmetanje nakon primitka obavijesti o objavi poziva za nadmetanje u Službenom listu Europske unije (SLEU ) i EOJN.
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi se dostavlja popunjena isključivo u elektroničkom obliku.
Javni naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija i koji je dostavio ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, zatražiti da dostavi ažurne dokumente.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
22.12.2016