Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 461821-2021

13/09/2021    S177

Denmark-Glostrup: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2021/S 177-461821

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glostrup Kommune
National registration number: 65120119
Postal address: Rådhusparken 2
Town: Glostrup
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2600
Country: Denmark
Contact person: Jan Starup
E-mail: jan.starup@glostrup.dk
Telephone: +45 43236292
Internet address(es):
Main address: http://www.glostrup.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330940
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vintertjeneste på kørebaner på Ring 3, Roskildevej m.fl.

Reference number: 21/4243
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet vedrører levering af Vintertjeneste på kørebaner på Ring 3, Roskildevej m.fl. til Glostrup Kommune m.fl. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 , hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres af Glostrup Kommune på vegne af 6 kommuner i Hovedstadsområ-det (Lyngby Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre og Glostrup kommuner). Udbuddet omfatter vintertjeneste på kørebaner udbudt i én entreprise (FR 01), med samlet 4 lastbiler: • 1 rute omfattende glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner med én lastbil (Rute K01-0) • 3 ruter omfattende snerydning på kørebaner med én lastbil (Ruterne SN01-1 til -3)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 993 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører levering af Vintertjeneste på kørebaner på Ring 3, Roskildevej m.fl. til Glostrup Kommune m.fl. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 , hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres af Glostrup Kommune på vegne af 6 kommuner i Hovedstadsområ-det (Lyngby Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre og Glostrup kommuner). Udbuddet omfatter vintertjeneste på kørebaner udbudt i én entreprise (FR 01), med samlet 4 lastbiler: • 1 rute omfattende glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner med én lastbil (Rute K01-0) • 3 ruter omfattende snerydning på kørebaner med én lastbil (Ruterne SN01-1 til -3)

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 094-247266
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Vintertjeneste på kørebaner på Ring 3, Roskildevej m.fl.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SCT Transport A/S
National registration number: 27045081
Postal address: Stæremosen 21-23
Town: Gilleleje
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 3250
Country: Denmark
E-mail: clh@sct.dk
Telephone: +45 48383834
Internet address: http://www.sct.dk
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 993 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2021