Доставки - 461904-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението461904-2020
PDДата на публикуване02/10/2020
OJНомер на броя на ОВ S192
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на вътрешните работи (000695235)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен28/09/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
30199330 - Безконечна хартия за компютърни принтери
30199000 - Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
22993000 - Фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)http://www.mvr.bg/dussd
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС