Szolgáltatások - 46205-2019

30/01/2019    S21

Magyarország-Debrecen: Járulékos építési szolgáltatások

2019/S 021-046205

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos teljesítmény biztosítása

Hivatkozási szám: EKR000896232018
II.1.2)Fő CPV-kód
71326000 Járulékos építési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: A Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó, elektromos hálózati rendszer megvalósítása redundáns hálózattal 132 kV-os feszültségszinten 2 x 50 MVA elektromos kapacitással.

2. rész: Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához elektromos hálózati csatlakozási rendszer kapacitás többletigényének biztosítása 132 kV-os feszültségszinten, illetve újonnan kialakítandó kapacitás biztosítása 22 kV-os feszültségszinten.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 337 122 654.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2 x 50 MVA elektromos teljesítmény biztosítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65300000 Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen északnyugati része, a szerződéstervezetben tételesen rögzített helyrajzi számú területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó, elektromos hálózati rendszer megvalósítása redundáns hálózattal 132 kV-os feszültségszinten 2 x 50 MVA elektromos kapacitással.

Csatlakozások:

I. számú csatlakozás üzemi:

— csatlakozási pont (tulajdonjogi határ): jelenleg 0254/139; 0254/141; 0254/143; 0254/145; 0254/197 valamint a 0254/199 hrsz-ú területen újonnan építendő E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonú kapcsoló állomásban a 132 kV-os kettős gyűjtősínre csatlakozó, a megfelelő mezőben a gyűjtősínszakaszoló pároknak a Rendszerhasználói tulajdonú alállomás felé elmenő sodronyainak Rendszerhasználó-oldali áramkötései (a Rendszerhasználó-oldali sodronytartó portál a szigetelő szerelvényeivel a Rendszerhasználó tulajdona),

— csatlakozás módja: sodrony

— feszültségszint: 132 kV

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény: 0 MVA

Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény: 50 MVA

II. számú csatlakozás tartalék:

— csatlakozási pont (tulajdonjogi határ): jelenleg 0254/139; 0254/141; 0254/143; 0254/145; 0254/197 valamint a 0254/199 hrsz-ú területen újonnan építendő E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonú kapcsoló állomásban a 132 kV-os kettős gyűjtősínre csatlakozó, a megfelelő mezőben a gyűjtősínszakaszoló pároknak a Rendszerhasználói tulajdonú alállomás felé elmenő sodronyainak Rendszerhasználó-oldali áramkötései (a Rendszerhasználó-oldali sodronytartó portál a szigetelő szerelvényeivel a Rendszerhasználó tulajdona),

— csatlakozás módja: sodrony

— feszültségszint: 132 kV

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény: 0 MVA

Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény: 50 MVA

Műszaki jellemzők:

— áramrendszer: háromfázisú

— a szolgáltatás névleges feszültsége: 132 kV

— névleges frekvencia: 50 Hz ± 2 %

A szerződés meghatározása: Hálózati csatlakozási szerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos többletigény, új kapacitás biztosítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65300000 Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen északnyugati része, a szerződéstervezetben tételesen rögzített helyrajzi számú területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához elektromos hálózati csatlakozási rendszer kapacitás többletigényének biztosítása 132 kV-os feszültségszinten, illetve újonnan kialakítandó kapacitás biztosítása 22 kV-os feszültségszinten.

Mennyisége: 4 csatlakozási pont létesítése

Nagyfeszültségű (NAF) csatlakozások:

I. számú csatlakozási pont (meglévő)

— csatlakozási pont (tulajdonjogi határ): jelenleg 0254/139; 0254/141; 0254/143; 0254/145; 0254/197 valamint a 0254/199 hrsz-ú területen újonnan építendő E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonú kapcsoló állomásban a 132 kV-os kettős gyűjtősínre csatlakozó, a megfelelő mezőben a gyűjtősín-szakaszoló pároknak a Rendszerhasználói tulajdonú alállomás felé elmenő sodronyainak Rendszerhasználó-oldali áramkötései (a Rendszerhasználó-oldali sodronytartó portál a szigetelő szerelvényeivel a Rendszerhasználó tulajdona),

— csatlakozás módja: sodrony

— feszültségszint: 132 kV

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény: 50 MVA

Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény: 50 MVA

II. számú csatlakozási pont (meglévő)

— csatlakozási pont (tulajdonjogi határ): jelenleg 0254/139; 0254/141; 0254/143; 0254/145; 0254/197 valamint a 0254/199 hrsz-ú területen újonnan építendő E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonú kapcsoló állomásban a 132 kV-os kettős gyűjtősínre csatlakozó a megfelelő mezőben a gyűjtősín-szakaszoló pároknak a Rendszerhasználói tulajdonú alállomás felé elmenő sodronyainak Rendszerhasználó-oldali áramkötései (a Rendszerhasználó-oldali sodronytartó portál a szigetelő szerelvényeivel a Rendszerhasználó tulajdona),

— csatlakozás módja: sodrony

— feszültségszint: 132 kV

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény: 50 MVA

Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény: 50 MVA

III. számú csatlakozási pont (újonnan létesítendő)

— csatlakozási pont (tulajdonjogi határ): jelenleg 0254/139; 0254/141; 0254/143; 0254/145; 0254/197 valamint a 0254/199 hrsz-ú területen újonnan építendő E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonú kapcsoló állomásban a 132 kV-os kettős gyűjtősínre csatlakozó a megfelelő mezőben a gyűjtősín-szakaszoló pároknak a Rendszerhasználói tulajdonú alállomás felé elmenő sodronyainak Rendszerhasználó-oldali áramkötései (a Rendszerhasználó-oldali sodronytartó portál a szigetelő szerelvényeivel a Rendszerhasználó tulajdona)

— csatlakozás módja: sodrony

— feszültségszint: 132 kV

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény: 0 MVA

Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény: 50 MVA

Középfeszültségű (KÖF) csatlakozás:

IV. számú csatlakozási pont (újonnan létesítendő)

— csatlakozási pontok (tulajdonjogi határ): az újonnan létesítendő közcélú kapcsoló berendezések harmadik leágazásaiban, az induló rendszerhasználói tulajdonú kábelek áramkötésein

— csatlakozás módja: földkábel

— feszültségszint: 22 kV

Meglévő rendelkezésre álló teljesítmény: 0 MVA

Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény: 50 MVA

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg,és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát ajánlatkérő a versenyt indokolatlanul szűkítőmódon határozta meg.

A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának részletes indoka:

A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pont második fordulata értelmében ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet képes teljesíteni.

A Kbt. 7. § (4) bekezdése rögzíti:

„(4) A (2) bekezdés alkalmazásában különleges vagy kizárólagos jog, amely jogszabályon vagy hatósági határozaton (engedélyen) alapul, és amely alapján a 6. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott valamely közszolgáltató tevékenység folytatására egy vagy csak korlátozott számú vállalkozás szerezhet jogosultságot,és így jelentősen befolyásolja más szervezetek e tevékenységek végzésére vonatkozó lehetőségeit.”

A kizárólagos jogot a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 76. § (1) bekezdése alapozza meg.

A Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet energia ellátásának biztosítása érdekében indokolt a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény VET 58. § -a szerinti hálózati csatlakozási szerződés megkötéseaz E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel, mint a VET 3. § 22. pont szerinti Hálózati engedélyessel. A Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. illetékességi területén helyezkedik el.

A VET 35. § (1) bekezdése értelmében a hálózati engedélyesek, az üzemeltetésükben álló átviteli és elosztóhálózatot a 142. § szerint megállapított rendszerhasználati díjak ellenében, szerződéskötési kötelezettség terhe mellett bocsátják rendelkezésre villamosenergia-továbbítás céljából a rendszerhasználók részére.

A VET 58. § (1) bekezdése alapján a hálózati engedélyes a külön jogszabályban és az üzletszabályzatában meghatározott feltételek és eljárás szerint írásban hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést köt a rendszerhasználóval.

A jelen közbeszerzési eljárásban az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. kizárólagos szerződéskötési jogosultságát a VET 76. § (1) bekezdésére tekintettel a Magyar Energia Hivatal (Hivatal) által a VET 74. - 79. §alapján kiadott működési engedély alapozza meg.

„76. § (1) A működési engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent

a) az átviteli rendszerirányítónak az átviteli rendszerirányítási tevékenységre,

b) az elosztói engedélyeseknek az engedélyben meghatározott település, településrész, valamint felhasználási hely tekintetében elosztói tevékenység végzésére.”

A Hivatal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. részére a többször módosított 31/2003 számú határozatában villamos energia elosztói működési engedélyt adott, melynek 2. számú melléklete (18. oldal) tartalmazza, hogy mely települések közigazgatási területén jogosult villamos energia elosztás nyújtására (Debrecen a 2. oszlop 19. sorában található). A 6 db elosztói engedélyes működési területe Magyarország egészét lefedi, azok között átfedés nincs.

A Hivatal 2029/2013 határozatának (31/2003 sz. határozat 9. sz. módosítása) 1. sz. melléklete (5. oldal)"Az Elosztói Szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek" 4.1.2. pontja tartalmazza a hálózati csatlakozási szerződések kezelését is.

Debrecen közigazgatási területén a Hivatal által kiadott, többször módosított 31/2003 számú határozata alapján tehát az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. az a területi szolgáltató, mely teljes monopóliummal rendelkezik hálózati csatlakozási szerződések kezelését illetően.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 246-565922
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

2 x 50 MVA elektromos teljesítmény biztosítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53237534
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Telefon: +36 306085703
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 767 511 410.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 767 511 410.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Elektromos többletigény, új kapacitás biztosítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53237534
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Telefon: +36 306085703
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 569 611 244.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 569 611 244.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzés 2. részének finanszírozásához Ajánlatkérő állami támogatás iránt kérelmet nyújt be. A szerződés hatályba lépésének feltétele a benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírálása, vagy a szerződésteljesítéséhez szükség fedezet megelőlegezése / saját forrásból történő biztosítása az Ajánlatkérő részéről.Amennyiben a szerződés aláírását követő 12 hónapon belül a hatályba-léptető feltételek nem teljesülnek, - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Elosztói engedélyes a Rendszerhasználóval szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Az ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Név: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Székhely: 4024 Debrecen Kossuth Utca 41.

Adószám: 10750036-2-09

Környezetvédelmi ill. szociális szempontok nem kerültek meghatározásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/01/2019