Suministros - 462317-2020

02/10/2020    S192

Polonia-Varsovia: Ordenadores portátiles

2020/S 192-462317

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-449319)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd Statystyczny w Warszawie
Dirección postal: ul. 1 Sierpnia 21
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-134
País: Polonia
Persona de contacto: Jerzy Lach
Correo electrónico: zamowieniauswaw@stat.gov.pl
Teléfono: +48 224642317
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://warszawa.stat.gov.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Número de referencia: WAW-WA.271.5.2020
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-449319

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy, do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 205 sztuk: laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 205 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 205 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego.

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuki laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuki licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuki licencji oprogramowania antywirusowego;

o parametrach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 205 sztuk: laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 205 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 205 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego,

o parametrach wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuki laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuki licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuki licencji oprogramowania antywirusowego;

o parametrach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 06/12/2020
Léase:
Fecha: 13/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: