Szolgáltatások - 462338-2015

Normál nézet megjelenítése

31/12/2015    S253

Luxemburg-Luxembourg: Tűzmegelőzési képzés Luxembourgban (1. tétel) és elsősegélyképzés Brüsszelben (2. és 3. tétel)

2015/S 253-462338

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: Ariane épület, 01/A048-as iroda
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Luxembourg, OIL.06-os Egység, 002. Szektor – Közbeszerzési eljárások és szerződések
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=776

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg

Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg

Hivatalos név: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Postai cím: rue Belliard 99
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium

Hivatalos név: Régiók Bizottsága
Postai cím: rue Belliard 101
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Tűzmegelőzési képzés Luxembourgban (1. tétel) és elsősegélyképzés Brüsszelben (2. és 3. tétel).
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 24: Oktatási és szakképzési szolgáltatások

NUTS-kód BE BELGIQUE-BELGIË,LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés az alábbiak teljesítésére irányul:
— elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatások a tűzmegelőzés témakörében – Luxembourg (1. tétel),
— képzési szolgáltatások a munkahelyi elsősegélynyújtás témakörében – Brüsszel (2. tétel),
— képzési szolgáltatások az elsősegélynyújtás (csecsemők és gyermekek részére történő elsősegélynyújtás) témakörében olyan alkalmazottak részére, akik gyermekfelügyeleti központokban dolgoznak – Brüsszel (3. tétel).
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

80550000 Biztonságtechnikai képzési szolgáltatások, 80562000 Elsősegély-nyújtási képzési szolgáltatások, 80330000 Biztonsági oktatási szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 857 000 EUR
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
OIL/06/PO/2015/016.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 067-117245 4.4.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: OIL/06/PO/2015/016 Rész száma: 1 - Elnevezés: Elméleti és gyakorlati képzési szolgáltatások a tűzmegelőzés témakörében – Luxembourg
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Centre Européen Pour la Sécurité (CEPS)
Postai cím: rue de la Providence 114
Város: Marchienne-au-Pont
Postai irányítószám: 6030
Ország: Belgium
Telefon: +32 71315646
Fax: +32 71313960
Internetcím: http://www.ceps-esm.be

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 452 000 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: OIL/06/PO/2015/016 Rész száma: 2 - Elnevezés: Képzési szolgáltatások a munkahelyi elsősegélynyújtás témakörében – Brüsszel
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Mensura External Service for Prevention and Protection at Work (ESPP)
Postai cím: place du Samedi 1
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1000
Ország: Belgium
Telefon: +32 25497100
Fax: +32 22235250
Internetcím: http://www.mensura.be

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 329 000 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: OIL/06/PO/2015/016 Rész száma: 3 - Elnevezés: Képzési szolgáltatások az elsősegélynyújtás (csecsemők és gyermekek részére történő elsősegélynyújtás) témakörében olyan alkalmazottak részére, akik gyermekfelügyeleti központokban dolgoznak – Brüsszel
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Mensura External Service for Prevention and Protection at Work (ESPP)
Postai cím: place du Samedi 1
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1000
Ország: Belgium
Telefon: +32 25497100
Fax: +32 22235250
Internetcím: http://www.mensura.be

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 76 000 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A szerződés összértéke körülbelül 20 %-os, kiigazításokra és előre nem látott kiadásokra szánt tartalékot is tartalmaz.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit. Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott jogorvoslati kérelem nem eredményezi sem a jelenlegi időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyitását. A jogorvoslati kérelem az odaítélésről küldött értesítéstől számított 2 hónapon belül a VI.3.1. pontban megnevezett szervnél nyújtható be.

VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Luxembourg, címzett: Inez Jacquemyn asszony
Postai cím: Jean Monnet épület, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
E-mail: inez.jacquemin@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
21.12.2015