TED tīmekļvietne kopš 2022. gada 2. novembra ir gatava e-veidlapām. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās.

Pakalpojumi - 462339-2015

Rādīt kompakto skatījumu

31/12/2015    S253

Beļģija-Brisele: ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām: zināšanu novērtējums pamatotu lēmumu pieņemšanas atbalstam

2015/S 253-462339

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Klimata politikas ģenerāldirektorāts, CLIMA. SRD.2 – Finanses
Pasta adrese: BU 9, 01/005
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Tirgus grupa
E-pasts: clima-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=896

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Vide
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām: zināšanu novērtējums pamatotu lēmumu pieņemšanas atbalstam.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 12: Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi; tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: ārpus iestādes.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Šā līguma ietvaros tiks sniegts atbalsts ES pielāgošanās stratēģijas mērķim – nodrošināt lēmumu pieņemšanu uz pilnīgākas informācijas pamata –, sagatavojot analīzes par jaunākajām zināšanām dažādās jomās, kas ir svarīgas pielāgošanās procesa dalībniekiem Eiropā, kā arī papildinot analīzi par zināšanu trūkumu konkrētās jomās un sniedzot ieguldījumu stratēģijā noteikto zināšanu nodošanas mērķu sasniegšanā.
Jo īpaši jāpievēršas šādiem tematiem: zināšanu par tādas pielāgošanās iespējām, kas balstīta uz ekosistēmām, novērtēšana un analīze; infrastruktūras izturētspēja un pielāgošanās klimata pārmaiņām; neaizsargātības novērtēšana ar pielāgošanos saistītu lēmumu pieņemšanas atbalstam.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90700000 Vides pakalpojumi

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 145 978 EUR

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Piedāvātās metodikas kvalitāti. Svērums 40
2. Darba organizāciju. Svērums 30
3. Kvalitātes kontroles pasākumiem. Svērums 30
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CLIMA.C.3/SER/2015/0007.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 037-062225, 21.2.2015

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 111-200640, 11.6.2015

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 340202/2015/719923/SER/CLIMA.C.3
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
17.12.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 12
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pilns nosaukums: Ecofys Netherlands B.V.
Pasta adrese: Kanaalweg 15-G
Pilsēta: Utrehta
Pasta indekss: 3526 KL
Valsts: Nīderlande

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 150 000 EUR
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 145 978 EUR
Ja tā ir gada vai mēneša vērtība:
Mēnešu skaits: 12
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: jā
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru visticamāk tiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām:
Proporcija: 52 %
Līguma vērtības/proporcijas īss apraksts, par kuru tiks noslēgti apakšlīgumi: 26+26.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regula) piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu 3 gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas līgumslēdzēja iestāde izņēmuma gadījumos varēs uzsākt sarunu procedūru par papildu pakalpojumiem (bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas), kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu atkārtošanās (maksimāli līdz 50 % no sākotnējā līguma vērtības), kurus tā pati līgumslēdzēja iestāde bija uzticējusi uzņēmējam sākotnējā līgumā.
Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.1. iedaļā norādītajā adresē. Minētā tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekšējā informatīvajā paziņojumā (OV 2015/S 037-062225, 21.2.2015) norādītais nosaukums bija "Zināšanu stratēģija – programmas "Apvārsnis 2020" neaptverto nepilnību novērtējums", bet budžets – 150 000 EUR. Galīgais budžets bija robežās no 130 000 līdz 150 000 EUR.

VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Pārsūdzību var iesniegt VI.3.1. iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
21.12.2015