Diensten - 462496-2016

TITitelLuxemburg-Luxemburg: Verzameling, validering en verspreiding van statistische gegevens uit de uitbreidings- en ENB-landen
NDPublicatienummer aankondiging462496-2016
PDPublicatiedatum29/12/2016
OJNummer PB S251
TWPlaats van de koperLUXEMBURG
AUOfficiële naam van de koperEuropese Commissie, Eurostat
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperLU
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Commissie
DSDocument verzonden19/12/2016
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)79330000 - Statistische dienstverlening
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)LU
IAInternetadres (URL)http://ec.europa.eu/eurostat
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU