TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 46267-2022

28/01/2022    S20

Netherlands-Utrecht: Reproduction equipment

2022/S 020-046267

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
National registration number: 272024831
Postal address: Vondellaan 178
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3521 GH
Country: Netherlands
Contact person: Saskia Roos
E-mail: s.roos@bic-bv.nl
Telephone: +31 0582132227
Internet address(es):
Main address: http://www.glu.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/cfef6a1842cad8287862f68ce89ce734
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/cfef6a1842cad8287862f68ce89ce734
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese aanbesteding huren en onderhouden van MFP’s en repromachines en het leveren van software en supplies.

II.1.2)Main CPV code
30121300 Reproduction equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen via de MFP’s en repromachines van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50313000 Maintenance and repair of reprographic machinery
48773000 Print utility software package
30232110 Laser printers
30125110 Toner for laser printers/fax machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Utrecht

II.2.4)Description of the procurement:

In het prijzenblad formulier C treft u de geraamde omvang aan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Criterium 1: Kwaliteit / Weighting: 100
Quality criterion - Name: Criterium 2: Flexibiliteit / Weighting: 100
Price - Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

In de optiejaren wil de aanbestedende dienst beschikken over de mogelijkheid om de raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden, dit is echter geheel afhankelijk van de organisatorische ontwikkelingen en de technische staat van de MFP’s en repromachines.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel is om voor de aanbestedende dienst één raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 60 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met tweemaal 12 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen belangenconflict,

- Geen gerechtelijke uitspraak,

- Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

- Geen valse verklaringen

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Een reguliere afschrijftermijn van een MFP of repromachine bedraagt 60 tot 72 maanden. Om alle marktpartijen, waaronder ook MKB-bedrijven, gelijke kansen te kunnen bieden is er gekozen voor 60 maanden plus verlengingsmogelijkheid.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/03/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/03/2022
Local time: 12:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Town: Utrecht
Country: Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022