Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 462749-2021

14/09/2021    S178

Magyarország-Balatonfüred: Építési munkák

2021/S 178-462749

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóka István
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Telefon: +36 87581255
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.balatonfured.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Konferenciaközp mélygarázs és behajtók építése

Hivatkozási szám: EKR000581062021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Balatonfüred város pályázati forrásból tervezi megépíteni a Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszínt (Konferencia központot).

Az épület alatt, külön forrásból - részben a tervezett funkciót, részben a közparkolási igényeket kiszolgáló - mélygarázs építése

szükséges.

A 71. sz főútról nyíló be-, és kijárattal rendelkező, egyirányú belső forgalmú mélygarázsban összesen 285 gépkocsi és 106 darab

kerékpár elhelyezésére van lehetőség. A tervezett 8,1x8,1 m raszter méretrend biztosítja a könnyű használhatóságot. A garázsból 4

helyen lehet a felszínre jutni - ebből kettő közvetlenül a konferencia központhoz kapcsolódik, egyik a közönségforgalom számára,

másik a gazdasági területek megközelítésére. Két lépcsőházból a szabadba érkeznek, akik csak a közparkolót veszik igénybe.

A mélygarázs 3 különálló tűzszakaszból áll, egyik tűzszakasz sem tartalmaz 100 gépkocsinál többet.

A mélygarázs légutánpótlása és vészszellőzése a hosszoldalakon elhelyezett szellőzőaknákon és a nyitott bejáraton keresztül - a belső

térben elhelyezett JET-ventilátor segítségével - gépi úton valósul meg. Komfort szellőzése csak a garázsmesteri helyiségnek és a lift

előtereknek készül.

A garázs és a Konferenciaközpont energiaellátását biztosító helyiségek (Transzformátor, KÖF, 0,4 KV elosztó helyiség, gyengeáram

fogadó, inverter) a mélygarázs északi oldala mentén kaptak helyet.

Főbb műszaki paraméterek:

Létesítmény hasznos alapterülete: 8768,96m2

Férőhelyek száma: 285 parkolóhely, ebből 6 akadálymentes, 3 családi parkolóhely, 106 kerékpár tároló

Részletes leírás a kiviteli tervdokumentációban és a műszaki leírásban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 835 992 807.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfüred, hrsz 122/5; 118/7

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Balatonfüred város pályázati forrásból tervezi megépíteni a Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszínt (Konferencia központot). Az épület alatt, külön forrásból - részben a tervezett funkciót, részben a közparkolási igényeket kiszolgáló - mélygarázs építése szükséges.

A 71. sz főútról nyíló be-, és kijárattal rendelkező, egyirányú belső forgalmú mélygarázsban összesen 285 gépkocsi és 106 darab kerékpár elhelyezésére van lehetőség. A tervezett 8,1x8,1 m raszter méretrend biztosítja a könnyű használhatóságot. A garázsból 4 helyen lehet a felszínre jutni - ebből kettő közvetlenül a konferencia központhoz kapcsolódik, egyik a közönségforgalom számára, másik a gazdasági területek megközelítésére. Két lépcsőházból a szabadba érkeznek, akik csak a közparkolót veszik igénybe.

A mélygarázs 3 különálló tűzszakaszból áll, egyik tűzszakasz sem tartalmaz 100 gépkocsinál többet.

A mélygarázs légutánpótlása és vészszellőzése a hosszoldalakon elhelyezett szellőzőaknákon és a nyitott bejáraton keresztül - a belső térben elhelyezett JET-ventilátor segítségével - gépi úton valósul meg. Komfort szellőzése csak a garázsmesteri helyiségnek és a lift előtereknek készül.

A garázs és a Konferenciaközpont energiaellátását biztosító helyiségek (Transzformátor, KÖF, 0,4 KV elosztó helyiség, gyengeáram fogadó, inverter) a mélygarázs északi oldala mentén kaptak helyet.

Főbb műszaki paraméterek:

Létesítmény hasznos alapterülete: 8768,96m2

Férőhelyek száma: 285 parkolóhely, ebből 6 akadálymentes, 3 családi parkolóhely, 106 kerékpár tároló

Részletes leírás a kiviteli tervdokumentációban és a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.a) M.2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember mélygarázs kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.b) M.2.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember mélygarázs kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.c) M.2.3) alkalmassági követelmény körében előírt szakember mélygarázs kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pont tekintetében rögzíti, hogy a kivitelezés időtartama a munkaterület átadásától számított 10 hónap, az alábbi részhatáridő figyelembe vételével: A födém szerkezet végleges kialakítása a munkaterület átadásától számított 6 hónap. A födém szerkezet és a mélygarázs végleges kivitelezése során az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 099-260218
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Konferenciaközp mélygarázs és behajtók építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Paralelbau Kft
Nemzeti azonosító szám: 14887943213
Postai cím: Építők Útja 2-4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlatok@paralelbau.hu
Telefon: +36 304469162
Internetcím: http://www.paralelbau.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 835 992 807.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontja szerinti adatok:

Ajánlattevők:

1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő)neve: Paralelbau Kft., Székhelye: 2040 Budaörs, Építők Útja 2-4., Adószáma: 14887943-2-13;

2. Ajánlattevő: Közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: Equiscorp Építőipari Kft., Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fiskális Út 58., Adószáma: 14450109-2-07;

Ajánlattevő neve: PORTÉP Építőipari Kft., Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi Út 6., Adószáma: 25882117-2-07;

3. Ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes u. 20., Adószáma: 24857538-2-44;

4. Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., Székhelye: 8200 Veszprém Pillér Utca 11., Adószáma: 10578863-2-19.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/09/2021