Építési beruházás - 462845-2022

Submission deadline has been amended by:  589816-2022
26/08/2022    S164

Magyarország-Sopron: Építési munkák

2022/S 164-462845

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15728049208
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárvári Szabolcs
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 99320939
Fax: +36 99311445
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopron.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955182022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955182022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Soproni piac-vásárcsar.és környezetének felújítása

Hivatkozási szám: EKR000955182022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Soproni piac - vásárcsarnok és környezetének felújítása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9400 Sopron, Csarnok utca 1/A; Hrsz.: 465/9A, 465/9B, 465/9C, 465/9D

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezési feladat:

I. ÜTEM:

474/2 hrsz. alatti összekötő út kiépítése

- felvonulás

- a 474/2 hrsz. alatti garázsok, tárolók bontása

- a 474/3 hrsz. alatti meglévő hálózatok bontása és az ezekhez tartozó földmunkák elvégzése,

új közvilágítási hálózat és a csatlakozó földkábel kiépítése, kandeláberek telepítése, vízi közmű hálózat kiépítése,

- a 474/3 hrsz. alatti összekötő út kialakítása burkolatok nélkül.

- terület ideiglenes lezárása

II. ÜTEM:

Ideiglenes piac kialakítása

- a 474/3 hrsz. alatt ideileglenes piac kialakítása a kivitelezés időtartalmára: ideiglenes árusításra és a piac személyzet kiszolgálására alkalmas konténerek bérlése/elhelyezése és infrastruktúra kialakítása

- a 477/1 hrsz-ú területen a szakközépiskola területén, ideiglenes parkoló kialakítása

III. ÜTEM

Bontási munkálatok:

- a jelenleg északi tömb bontása 168,5 m2

- a jelenlegi vasbeton ernyők és a kerengőt fedő 2,50 m belmagasságú tető bontása

- piactér jelenlegi aszfalt burkolatának, belső berendezéseinek teljes bontása,

- az elbontandó épületrészben lévő minden víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezeték is elbontása kerül. (Az épület alatt jelenleg egy közműalagút húzódik, amelyben a vízvezeték halad, a vízvezeték kiváltásra kerül.)

- építési hulladék folyamatos elszállítása

- jelenlegi rámpák átépítése

IV. ÜTEM:

Piac fedés építési munkálatai.

1. Tartószerkezet kialakítása:

- az új épületrészek és a fedés alapozásának munkálatai,

- a nyugati szárny bővítése, bruttó 166,59 m2 piactér/épület építése, összesen nettó 131,96 m2

- piactér fedése és az északi oldali előtető ragasztott fa tartószerkezetének kialakítása, összesen 1869 m2 tetőszerkezet kialakítása

2. Szakipari munkák és a meglévő épületek felújítási munkálatai:

- új közművek, új padozat kialakítása csúszásálló műgyanta burkolat készítése

- a meglévő és új vizesblokk átépítése, illetve kialakítása

- elektromos és gépészeti munkák

3. Egyéb szerelési munkálatok és a Meglévő épületek felújítási munkálatai, valamint a környezet rendezése:

- meglévő épületek tetőszigetelése, hőszigetelés beépítése

- meglévő épületek homlokzat felújítása hőszigetelés készítése, homlokzatfestés

- üzletportálok cseréje

- piactérre néző belső homlokzatokon az üzlet portálok cseréje, szükséges javítások

- piactér berendezései: padok kialakítása, egyéb berendezések

4. A belső munkálatokkal párhuzamosan végezhető a környező utak felújítása, ütemezetten az épülethez való bejutás folyamatos biztosítása mellett, max. 2 utca lezárásával folyamatosan:

- a Csarnok utcában és az északi oldalon teljes közmű és burkolat építése

- a Vitnyédi és Schármár K. utcában a meglévő aszfalt burkolatok felújítása

- Tervben szereplő piaccal határos területek rendezése, parkoló kialakítás

- Ideiglenes piac elbontása

- Újteleki u. felöli nyitott új út burkolása

Térburkolat készítése összesen 2 720,00 m2

Opciós tételek:

1. opció: Napelemes rendszer kiépítése: 40 KW-os rendszer, 114 db 370 W-os napelemmel, 2db 20 kW-os inverterrel, tartószerkezettel, kábelezéssel, beüzemeléssel

2. opció: Csarnok és Vitnyédi utcában, illetőleg az északi oldalon teljes közmű rekonstrukció:

- Csapadékcsatorna építés 484 m csőhálózattal, csőidomokkal, aknákkal, bekötésekkel, tisztítóidomokkal, földmunkával. (110 m DN 400 kőagyagcső, 180 m DN 315 PP cső, 29 m DN 200 PP cső, 165 m DN 160 PP cső)

- Szennyvízcsatorna építés 191 m csőhálózattal, csőidomokkal, aknákkal, bekötésekkel, tisztítóidomokkal, földmunkával. (190 m DN 200 PP cső)

- Ivóvíz hálózat építése 141 m csőhálózattal, idomokkal, tolózárakkal, csapszekrényekkel, vízóra aknával, vízórával, földmunkával. (109 m KPE D110 cső, 11 m KPE D90 cső, 21 m KPE D63 cső)

3. opció: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítése:

- 641 m2 20 cm vtg-ban kőzetgyapot lemez hőszigetelés

- 599 m2 párazáró réteg 0,25 mm vtg.

4. opció: Homlokzati hőszigetelés készítése:

- 1156 m2, 10 cm vtb-ban kőzetgyapot hőszigetelő lemez,

- 178 m2 lábazati Austrotherm XPS TOP P extrudált polisztirol hőszigetelés

5. opció: Ideiglenes piac térburkolása a 477/1 hrsz-ú területen: 1120 m2 beton térkő burkolat készítése szegélyezéssel, útalappal

6. opció: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréje:

- nyílászáró szerkezetek bontása 105 m2

- nyílászáró szerkezetek beépítése 53 db (9 db műanyag bejárati ajtó, 27 db műanyag ablak 3 rtg. hőszigetelő üvegezéssel, 17 db hőszigetelt kültéri acélajtó)

7. opció: Bontási munkák, térkő burkolat és parkoló építés, terület rendezés Újteleki u. 6. sz. épület (474//1 hrsz) udvarán: 308 m2 beton térkő burkolat szegélyépítéssel, földmunkával útalapozással

8. opció: Bontási munkák, parkoló építés, terület rendezés 471/2 hrsz-ú területen, Újteleki u. 10. mögötti területen: 93 m2 murvás burkolat, földmunkával útalapozással

Ajánlatkérő az opcióként megjelölt Beruházási részek megrendelésére nem köteles. A megrendelés elmaradása a nyertes ajánlattevő részéről semmiféle igényt nem keletkeztethet. Az opciós tételek a Beruházás részévé az adott tétel ajánlatkérő általi külön írásbeli megrendelésével válnak. Részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0-max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Jótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónap jótállási időszakon felül (min. 0 hónap-max. 24. hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1 opció: Napelemes rendszer kiépítése

2. opció: Csarnok és Vitnyédi utcában, és az északi oldalon teljes közmű rekonstrukció

3. opció: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítése

4. opció: Homlokzati hőszigetelés készítése

5. opció: Ideiglenes piac térburkolás (477/1 hrsz területen)

6. opció: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréje

7. opció: Bontási munkák, térkő burkolat és parkoló építés, terület rendezés Újteleki u 6. sz. épület (474//1 hrsz) udvarán

8. opció: Bontási munkák, parkoló építés, terület rendezés 471/2 hrsz-ú területen, Újtelei u 10 mögötti területen.

További információt a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmaz.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritérium az alábbiak szerint tevődik össze:

1. Nettó vállalkozói díj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül) - súlyszám: 54

2. Opciós tételek nettó díja (HUF, tartalékkeret nélkül) - súlyszám: 16

2.1. Napelemes rendszer kiépítésének nettó vállalkozói díja (HUF) - súlyszám: 2

2.2. Csarnok és Vitnyédi utcában, és az északi oldalon teljes közmű rekonstrukciójának nettó vállalkozói díja (HUF) - súlyszám: 2

2.3. Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítésének nettó vállalkozói díja (HUF) - súlyszám: 2

2.4. Homlokzati hőszigetelés készítésének nettó vállalkozói díja (HUF) - súlyszám: 2

2.5. Ideiglenes piac térburkolás (477/1 hrsz területen) nettó vállalkozói díja (HUF) - súlyszám: 2

2.6. Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréjének nettó vállalkozói díja (HUF) - súlyszám: 2

2.7. Bontási munkák, térkő burkolat és parkoló építés, terület rendezés nettó vállalkozói díja (HUF) (474/1 hrsz-ú területen, Újteleki u 6. sz. épület udvarán) - súlyszám: 2

2.8. Bontási munkák, parkoló építés, terület rendezés nettó vállalkozói díja (HUF) (471/2 hrsz-ú területen, Újteleki u. 10. mögötti területen) - súlyszám: 2

3. A 3-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 36 hónapban határozza a 3-4. értékelési alszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

A 3-4. értékelési részszempontokat részletesen a KD tartalmazza.

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 24 hónapban határozza meg az 5. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét.

5. Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

SZ1) A Kbt.65.§ (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 800 000 000,- HUF árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján AT ajánlatában köteles az alk-i köv-eknek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát benyújtani.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) - M2) pontban foglalt alk-i köv-ek előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alk-i köv-eknek. Ebben az esetben az alk-i köv-ket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alk. igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.

M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekez. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás) szerinti, (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az igazolást/ igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) AT (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége,

c) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),

d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

e) a teljesítés helye,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

g) A Korm. r.22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ATként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

A Korm. r.21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a ref. követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M1) alk-i min.köv. igazolásának részletes szabályait a KD tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) ATnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmasági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában.

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alk-i min.köv. szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alk. min.köv. szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakember szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés is és az értékelés körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak), úgy annak újbóli benyújtása nem kötelező. Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető).

Az alk. igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az M2) alk-i min.köv. igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alk. igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alk-i min.köv-eknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alk-i köv-eknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. AK rögzíti a Korm. rend. 1.§ (2) bek. alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. köv-ek igazolásainak benyújtására felhívott GSZnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alk-i köv-eknek. A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1)1 min. 1700 m2 térburkolat kivitelezésére vonatkozó referencia munkát,

M1)2 legalább 1350 m2, közhasználatú építmény tetőszerkezetének építésére/felújítására vonatkozó referencia munkát.

A referencia követelmények legfeljebb 3 db szerződésből teljesíthető. Az M1)1 és az M1)2 pontokban meghatározott egyes alkalmassági követelményeknek AT egy, illetve pontonként külön-külön szerződés teljesítésével is megfelelhet.

Ajánlatkérő „közhasználatú építmény” alatt érti: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pont.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)2 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási móddal kell igazolni az alkalmassági követelményt, figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj legfeljebb 5 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít.

Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. a meghiúsulási kötbér mértéke.

Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 20 %-a.

A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Szerződésszegési kötbér: Szerződésszegésenként 0,5 %-a, amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés esetén naptári naponta, illetve alkalmanként fizetendő. Max. a meghiúsulási kötbér mértéke.

Jótállási kötelezettség: 36 hónap + nyertes ajánlat szerinti többlet hónap jótállás

Teljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 5 %-a.

Jólteljesítési biztosíték: A tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj részének 5 %-a.

Tartalékkeret: nettó 50 000 000 Ft

Nyertes ajánlattevő számla benyújtására az alábbiak szerint jogosult: 6 részszámla és egy végszámla.

Az Előleg összege teljes egészében a részszámlákban (a végszámla kivételével) arányosan kerül elszámolásra, vagyis hat számla összegéből egyenlő arányban levonásra kerül:

a.) Első Fizetési Mérföldkő Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a műszaki és pénzügyi ütemterv szerint a készültségi fokhoz rendelt összeg, az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;

b.) Második Fizetési Mérföldkő A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a műszaki és pénzügyi ütemterv szerint a készültségi fokhoz rendelt összeg, az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;

c.) Harmadik Fizetési Mérföldkő A Harmadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a műszaki és pénzügyi ütemterv szerint a készültségi fokhoz rendelt összeg, az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;

d.) Negyedik Fizetési Mérföldkő A Negyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a műszaki és pénzügyi ütemterv szerint a készültségi fokhoz rendelt összeg, az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;

e.) Ötödik Fizetési Mérföldkő Az Ötödik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a műszaki és pénzügyi ütemterv szerint a készültségi fokhoz rendelt összeg, az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;

f.) Hatodik Fizetési Mérföldkő A Hatodik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a műszaki és pénzügyi ütemterv szerint a készültségi fokhoz rendelt összeg, az igényelt Előleg 25 %-ával (huszonöt százalékával) csökkentve;

g.) Hetedik Fizetési Mérföldkő A Hetedik Mérföldkő megvalósulása esetén a műszaki és pénzügyi ütemterv szerint a készültségi fokhoz rendelt összeg

A részletes teljesítési mérföldköveket, valamint teljesítési határidőket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdései szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1), (3),(5)-(6);

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/09/2022
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/09/2022
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az EKR r. 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot,

- AT Kbt. 66.§(6)bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot a kap. nyújtó szerv. vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 67.§(4)bek. szerinti nyilatkozat,

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az ajánlathoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott vbe kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (Kr.13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek. szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban AKfelhívja az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek-ben foglaltakra,

- EEKD

- Kbt.69.§ szerinti AK külön felhívására az ATnek csatolnia kell:

- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

- az M2)1-M2)2 alk-i köv-ekre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (adott esetben).

3) Az III.1.2.) és III.1.3.) pontok szerinti alk-i feltételek és ezek igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében:0-100 pont.

Az 1,2 és 5.értékelési részszempont esetében a KH 2020.03.25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 3-4. részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés. Amennyiben AT a 3-4. értékelési szempontra „0”-nál többet ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel csatolni kell az érintett alk-i köv-hez (M2)1-M2)2) kapcsolódó igazolást (végzettséget, illetve képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal).Továbbá az ajánlathoz csatolni kell az M2)1-M2)2 alk-i min.köv-k tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektr. űrlapot is. A 3-4. értékelési részszempontokra csak 1 szakembert lehet jelölni, aki ugyanaz a szakember, akit az AT az adott alk-i köv. vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő ATi nyilatkozatban (Szakemberek megnevezése) kell feltüntetni. A Nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

5) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé GSZ létrehozását.

6) FAKSZ: Kiss László 00172

7) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.53.§(6)bek-eire figyelemmel feltételes közbesz.eljárásként indítja meg.

8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-a alapján kell eljárni.

9) Kieg.táj. kérések során AK a Kbt.56.§-a alapján jár el.

10) Az M2)1-M2)2 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a MMK vagy MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131.§(4)bek. alapján.

11) AKa felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

12) ATnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből és a 3-4. értékelési részszempontra jelölt szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozatból áll. Részletesen a KDban.

13) AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.

14) AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a GSZk személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

15) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): AK kiviteli tervdokumentációkkal rendelkezik, amelyet nem célszerű bontani sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy AT esetében hatékonyabban megoldható. A létesítmény mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

16) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

17) A Korm. r.26.§-a alapján a nyertes AT köteles a szerz. hatálybalépését követően legkésőbb a szerz-ben meghatározott időpontra legalább 100M HUF/káresemény és legalább 1mrd HUF/év limitű, “all risk” típusú építés-szerelési biztosítási szerz-t kötni vagy meglévő felelősségbizt-t kiterjeszteni.

18) ATnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie. A pénzügyi és műszaki ütemterveket a szerz.kötésre és a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

19) Amennyiben a nyertes ATvel megkötendő szerz. értéke n. 700M Ft-t elérő, vagy meghaladó értékű, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az OSZAP kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási köetelezettséget.

20) ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU r. módosításáról szóló, 2022/576 EU r.1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU r. 5k. cik sz. tilalom vonatkozásában.

21) További inf. KD-ban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/08/2022