Építési beruházás - 463051-2019

02/10/2019    S190

Magyarország-Budapest: Fűtőmű javítási és karbantartási munkája

2019/S 190-463051

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
E-mail: nberei@fotav.hu
Telefon: +36 17006322
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fotav.hu
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezett hibaelhárítási feladatok, új fogyasztók

Hivatkozási szám: EKR000214632019
II.1.2)Fő CPV-kód
45259300 Fűtőmű javítási és karbantartási munkája
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezett hibaelhárítási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 980 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45259300 Fűtőmű javítási és karbantartási munkája
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
71322200 Csővezeték-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarországon területén a FŐTÁV Zrt. mindenkori szolgáltatási, illetve üzemeltetési területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák összessége, melyek technológiai bontást tekintve az alábbiak lehetnek:

Távhővezetéken előre nem tervezhető, rövid határidővel történő kivitelezés, meglévő vagy új nyomvonalon

Elvégzendő feladatok:

— tervezés, tervek engedélyeztetése,

— csővezeték építése, javítása, bontása:

— távhővezeték (hagyományos, előre szigetelt, flexibilis, duplex, spiko, egyéb, 25 bar nyomású és 140 0C hőmérsékletű az ajánlatkérő hatályos létesítési előírásai szerint),

— vízvezeték (acél, horganyzott, azbesztcement, PPR3, réz, ötrétegű műanyag és KPE anyaggal),

— csatorna,

— gázvezeték,

— gőzvezeték,

— olajvezeték,

— sűrített levegő vezetéke,

— elektromos vezetéki, távközlési munkák,

— szerelvények cseréje,

— acélszerkezeti munkák,

— vasbeton műtárgyak építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),

— csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája, ütközésvizsgálata,

— csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,

— építési terület előkészítése,

— építést követően, helyreállítási munkák elvégzése,

— egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő tervez:

DN80: 65 nyvfm

DN100: 255 nyvfm

DN125: 1909 nyvfm

DN150: 781 nyvfm

DN200: 1557 nyvfm

DN250: 160 nyvfm

DN300: 265 nyvfm

Össz. hossz (nyvfm): 4992

Hőtermelő létesítményekben előre nem tervezhető, rövid határidővel történő kivitelezés, meglévő vagy új nyomvonalon

Elvégzendő feladatok:

— elzáró szerelvények, berendezések javítása, cseréje,

— kisebb csővezetékek újjáépítése, javítása,

— nagyobb átmérőjű csővezetékek javítása, újjáépítése, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,

— acélszerkezetek (létrák, podeszt állványok, alátámasztások, stb.) javítása,

— egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 1 980 000 000 Ft. A Megrendelő a keretösszeg legalább 80 %-át köteles lehívni.

FŐTÁV Zrt. hőtermelő meglévő létesítményeinek felsorolását a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő mind a hibaelhárítás, mind az új fogyasztó bekötése esetén a gépészeti rezsióradíj nettó 16 500 Ft/óra, a mélyépítési rezsióradíjat nettó 15 500 Ft/óra díjat meghaladó megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontjára figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.2.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2.2. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontja szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő műszaki vezetők száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 (Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahat.-i fejlesztések a FŐTÁV Zrt távhőrendszereiben)

KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 (Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, hőközponti távfelügyelet kiépítése,távhővezetékek korszerűsítése a FŐTÁV Zrt távhőrendszereiben)

KEHOP-5.3.1-17-2017-00004 (Energiahatékonysági fejl.-ek és új fogyasztók hálózatra kapcsolása a FŐTÁV rendszereiben

II.2.14)További információk

A fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak.A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása.A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg.Új fogyasztó bekötésénél derül ki, h a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 085-204481
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezett hibaelhárítási feladatok, új fogyasztók

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_78623262
Postai cím: Móricz Zsigmond út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
E-mail: terra21@terra21.hu
Telefon: +36 12703821
Fax: +36 12380570
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37705187
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 207.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: kollare@otindustries.hu
Telefon: +36 204784029
Fax: +36 12405621
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OT Industries Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47435065
Postai cím: Galvani utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kollare@otindustries.hu
Telefon: +36 204784029
Fax: +36 12405621
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 980 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és kivitelezési munkarészekre, engedélyeztetési munkarészekre, aszfaltozási munkák, anyagvizsgálatok, hegesztés, kézi földmunka

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Adószáma: 23165344241

Ajánlattevő neve: RK-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 15.

Adószáma: 11707976241

2. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Kraftszer Vállalkozási Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4–6.

Adószáma: 10395486241

3. Közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.

Adószáma: 12067541213

Ajánlattevő neve: OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 207.

Adószáma: 11225331214

Ajánlattevő neve: OT Industries Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest, Galvani utca 44.

Adószáma: 10577628243

4. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301

Adószáma: 11097875244

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön:

Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 15 - 15

Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 10 - 10

Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám:4 - 4

Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3 - 3

Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 3 - 3

Minőségi kritériumok:

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő) /súlyszám: 10

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő) / súlyszám: 10

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő műszaki vezetők száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ -ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2019