Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 463051-2019

02/10/2019    S190

Magyarország-Budapest: Fűtőmű javítási és karbantartási munkája

2019/S 190-463051

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
E-mail: nberei@fotav.hu
Telefon: +36 17006322
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fotav.hu
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezett hibaelhárítási feladatok, új fogyasztók

Hivatkozási szám: EKR000214632019
II.1.2)Fő CPV-kód
45259300 Fűtőmű javítási és karbantartási munkája
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezett hibaelhárítási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 980 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45259300 Fűtőmű javítási és karbantartási munkája
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
71322200 Csővezeték-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarországon területén a FŐTÁV Zrt. mindenkori szolgáltatási, illetve üzemeltetési területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák összessége, melyek technológiai bontást tekintve az alábbiak lehetnek:

Távhővezetéken előre nem tervezhető, rövid határidővel történő kivitelezés, meglévő vagy új nyomvonalon

Elvégzendő feladatok:

— tervezés, tervek engedélyeztetése,

— csővezeték építése, javítása, bontása:

— távhővezeték (hagyományos, előre szigetelt, flexibilis, duplex, spiko, egyéb, 25 bar nyomású és 140 0C hőmérsékletű az ajánlatkérő hatályos létesítési előírásai szerint),

— vízvezeték (acél, horganyzott, azbesztcement, PPR3, réz, ötrétegű műanyag és KPE anyaggal),

— csatorna,

— gázvezeték,

— gőzvezeték,

— olajvezeték,

— sűrített levegő vezetéke,

— elektromos vezetéki, távközlési munkák,

— szerelvények cseréje,

— acélszerkezeti munkák,

— vasbeton műtárgyak építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),

— csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája, ütközésvizsgálata,

— csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,

— építési terület előkészítése,

— építést követően, helyreállítási munkák elvégzése,

— egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő tervez:

DN80: 65 nyvfm

DN100: 255 nyvfm

DN125: 1909 nyvfm

DN150: 781 nyvfm

DN200: 1557 nyvfm

DN250: 160 nyvfm

DN300: 265 nyvfm

Össz. hossz (nyvfm): 4992

Hőtermelő létesítményekben előre nem tervezhető, rövid határidővel történő kivitelezés, meglévő vagy új nyomvonalon

Elvégzendő feladatok:

— elzáró szerelvények, berendezések javítása, cseréje,

— kisebb csővezetékek újjáépítése, javítása,

— nagyobb átmérőjű csővezetékek javítása, újjáépítése, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,

— acélszerkezetek (létrák, podeszt állványok, alátámasztások, stb.) javítása,

— egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 1 980 000 000 Ft. A Megrendelő a keretösszeg legalább 80 %-át köteles lehívni.

FŐTÁV Zrt. hőtermelő meglévő létesítményeinek felsorolását a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő mind a hibaelhárítás, mind az új fogyasztó bekötése esetén a gépészeti rezsióradíj nettó 16 500 Ft/óra, a mélyépítési rezsióradíjat nettó 15 500 Ft/óra díjat meghaladó megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontjára figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.2.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2.2. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontja szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő műszaki vezetők száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.1-17-2018-00034 (Stratégiai gerincvezeték létesítése és energiahat.-i fejlesztések a FŐTÁV Zrt távhőrendszereiben)

KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 (Új fogyasztók hálózatra kapcsolása, hőközponti távfelügyelet kiépítése,távhővezetékek korszerűsítése a FŐTÁV Zrt távhőrendszereiben)

KEHOP-5.3.1-17-2017-00004 (Energiahatékonysági fejl.-ek és új fogyasztók hálózatra kapcsolása a FŐTÁV rendszereiben

II.2.14)További információk

A fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak.A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása.A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg.Új fogyasztó bekötésénél derül ki, h a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 085-204481
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezett hibaelhárítási feladatok, új fogyasztók

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_78623262
Postai cím: Móricz Zsigmond út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
E-mail: terra21@terra21.hu
Telefon: +36 12703821
Fax: +36 12380570
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37705187
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 207.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: kollare@otindustries.hu
Telefon: +36 204784029
Fax: +36 12405621
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OT Industries Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47435065
Postai cím: Galvani utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kollare@otindustries.hu
Telefon: +36 204784029
Fax: +36 12405621
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 980 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és kivitelezési munkarészekre, engedélyeztetési munkarészekre, aszfaltozási munkák, anyagvizsgálatok, hegesztés, kézi földmunka

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Adószáma: 23165344241

Ajánlattevő neve: RK-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 15.

Adószáma: 11707976241

2. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Kraftszer Vállalkozási Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4–6.

Adószáma: 10395486241

3. Közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.

Adószáma: 12067541213

Ajánlattevő neve: OT Industries-KVV Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 207.

Adószáma: 11225331214

Ajánlattevő neve: OT Industries Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest, Galvani utca 44.

Adószáma: 10577628243

4. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301

Adószáma: 11097875244

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

Hibaelhárítás, illetve új fogyasztó bekötése kapcsán is külön-külön:

Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 15 - 15

Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 10 - 10

Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám:4 - 4

Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 3 - 3

Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 3 - 3

Minőségi kritériumok:

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő) /súlyszám: 10

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-5 fő) / súlyszám: 10

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő műszaki vezetők száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ -ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2019