Tjenesteydelser - 46319-2018

01/02/2018    S22

Danmark-BRøndby: Reklamevirksomhed

2018/S 022-046319

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicholaj Alstrøm
E-mail: nal@a-2.dk
Telefon: +45 31145485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203669&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203669&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af reklamebureauydelser til Danske Lotteri Spil A/S

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79341000 Reklamevirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indgåelse af 3 rammeaftaler vedrørende reklamebureau-ydelser til Danske Lotteri Spil A/S.

Udbuddet er opdelt i følgende 3 delaftaler:

— Delaftale 1: Lotto, Vikinglotto (inkl. Joker),

— Delaftale 2: Eurojackpot (inkl. Keno),

— Delaftale 3: Quick.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Lotto, Vikinglotto (inkl. Joker)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341000 Reklamevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelser dækker Danske Lotteri Spil A/S’ behov for reklamebureauydelser vedrørende produkterne Lotto og Vikinglotto (inkl. Joker); dækkende fra strategisk kommunikationsrådgivning til endelig 360 graders kampagneeksekvering. Leverandørens ydelser skal i relevant omfang spille op mod Dansk Lotteri Spil A/S’ overordnede forretningsstrategi.

Leverandøren skal levere reklamebureauydelser af høj kvalitet, hvilket stiller krav til kompetencer, bemanding, erfaring, nytænkning og eksekveringsevner. Reklamebureauydelserne skal tilbydes i netop denne kontekst.

Mere konkret dækker udbuddet ydelser indenfor følgende områder:

1) Løbende strategisk kommunikationsrådgivning, herunder rådgivning om branding og positionering;

2) Udvikling af kampagner, herunder udarbejdelse af kreativ strategi, kampagneoplæg samt kampagneeksekvering;

3) Løbende puljekommunikation (omtales som ’Beredskab’ i daglig tale i Danske Lotteri Spil A/S);

4) Projekter og øvrige afgrænsede kommunikationsopgaver.

Følgende er ikke omfattet af udbuddet, da disse ydelser er dækket af andre udbud og eksisterende samarbejdspartnere:

1) Intern kommunikation;

2) PR;

3) Analyseopgaver;

4) Medierådgivning og -indkøb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen løber i 2 år og med option på forlængelse i 2 X 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se nærmere i udbudsbetingelsernes afsnit 5.

Såfremt at flere end 3 ansøgere opfylder de angivne minimumskrav, vil Danske Lotteri Spil A/S gennemføre en udvælgelse, hvor 3 ansøgere udvælges til prækvalificering.

Udvælgelsen til prækvalifikation vil (efter opfyldelse af de øvrige minimumskrav) ske på grundlag af Ansøgers referencecases, hvor Ansøgere med mest relevante referencecases udvælges til prækvalifikation.

Mest relevante referencecases identificeres ved en vurdering, hvor Danske Lotteri Spil A/S lægger vægt på, at referencecases viser:

- Strategisk- og forretningsmæssig forståelse for de valg der ligger bag den valgte branding/positionering for det pågældende brand – Illustreret ved en forståelse for de valg (og fravalg), som er truffet på baggrund af konkret kundeindsigt, konkurrencesituationen eller forretningsmæssige økonomiske mål for eksempelvis omsætning/indtjening,

- Evnen til at udvikle og drive et større brand på et btc-marked (over tid – ”tydelig rød tråd” i eksekvering/strategi). Målt på opnåelse af en forbedret branding/positionering i markedet, opnået vækst for brandet og effektiviteten af den pågældende kommunikationsindsats,

- Konkret erfaring med udvikling af kommunikationsstrategi og kreativ strategi samt en opsigtsvækkende, nytænkende og gennem-slagskraftig/effektiv kreativ eksekvering af kampagner for det pågældende brand,

- Praktisk erfaring med at udvikle brand-strategi og sikre en stærk kreativ eksekvering af kommunikation for større brands/produkter med en hyppig købscyklus og vis impulsgrad – FMCG (fast moving consumer goods),

- Evnen til at udvikle 360 graders kampagner, dvs. kampagner som ligeledes favner både trade (eksekvering i retail) og eksekvering videre ud på de digitale kanaler-/platforme. Alternativt kan der vises referencecases som særskilt viser erfaring med trade (kampagner/eksekvering) og forståelse for brug af de digitale kanaler (både købte og egne medier, som f.eks. mails, sms, push).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Eurojackpot (inkl. Keno)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341000 Reklamevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelser dækker Danske Lotteri Spil A/S’ behov for reklamebureauydelser vedrørende produkterne Eurojackpot (inkl. Keno); dækkende fra strategisk kommunikationsrådgivning til endelig 360 graders kampagneeksekvering. Leverandørens ydelser skal i relevant omfang spille op mod Dansk Lotteri Spil A/S’ overordnede forretningsstrategi.

Leverandøren skal levere reklamebureauydelser af høj kvalitet, hvilket stiller krav til kompetencer, bemanding, erfaring, nytænkning og eksekveringsevner. Reklamebureauydelserne skal tilbydes i netop denne kontekst.

Mere konkret dækker udbuddet ydelser indenfor følgende områder:

1) Løbende strategisk kommunikationsrådgivning, herunder rådgivning om branding og positionering;

2) Udvikling af kampagner, herunder udarbejdelse af kreativ strategi, kampagneoplæg samt kampagneeksekvering;

3) Løbende puljekommunikation (omtales som ’Beredskab’ i daglig tale i Danske Lotteri Spil A/S);

4) Projekter og øvrige afgrænsede kommunikationsopgaver.

Følgende er ikke omfattet af udbuddet, da disse ydelser er dækket af andre udbud og eksisterende samarbejdspartnere:

1) Intern kommunikation;

2) PR;

3) Analyseopgaver;

4) Medierådgivning og -indkøb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen løber i 2 år og med option på forlængelse i 2 X 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se nærmere i udbudsbetingelsernes afsnit 5.

Såfremt at flere end 3 ansøgere opfylder de angivne minimumskrav, vil Danske Lotteri Spil A/S gennemføre en udvælgelse, hvor 3 ansøgere udvælges til prækvalificering.

Udvælgelsen til prækvalifikation vil (efter opfyldelse af de øvrige minimumskrav) ske på grundlag af Ansøgers referencecases, hvor Ansøgere med mest relevante referencecases udvælges til prækvalifikation.

Mest relevante referencecases identificeres ved en vurdering, hvor Danske Lotteri Spil A/S lægger vægt på, at referencecases viser:

- Strategisk- og forretningsmæssig forståelse for de valg der ligger bag den valgte branding/positionering for det pågældende brand – Illustreret ved en forståelse for de valg (og fravalg), som er truffet på baggrund af konkret kundeindsigt, konkurrencesituationen eller forretningsmæssige økonomiske mål for eksempelvis omsætning/indtjening,

- Evnen til at udvikle og drive et større brand på et btc-marked (over tid – ”tydelig rød tråd” i eksekvering/strategi). Målt på opnåelse af en forbedret branding/positionering i markedet, opnået vækst for brandet og effektiviteten af den pågældende kommunikationsindsats,

- Konkret erfaring med udvikling af kommunikationsstrategi og kreativ strategi samt en opsigtsvækkende, nytænkende og gennemslagskraftig/effektiv kreativ eksekvering af kampagner for det pågældende brand,

- Praktisk erfaring med at udvikle brand-strategi og sikre en stærk kreativ eksekvering af kommunikation for større brands/produkter med en hyppig købscyklus og vis impulsgrad – FMCG (fast moving consumer goods),

- Evnen til at udvikle 360 graders kampagner, dvs. kampagner som ligeledes favner både trade (eksekvering i retail) og eksekvering videre ud på de digitale kanaler-/platforme. Alternativt kan der vises referencecases som særskilt viser erfaring med trade (kampagner/eksekvering) og forståelse for brug af de digitale kanaler (både købte og egne medier, som f.eks. mails, sms, push).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Quick

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341000 Reklamevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelser dækker Danske Lotteri Spil A/S’ behov for reklamebureauydelser vedrørende produktet Quick; dækkende fra strategisk kommunikationsrådgivning til endelig 360 graders kampagneeksekvering. Leverandørens ydelser skal i relevant omfang spille op mod Dansk Lotteri Spil A/S’ overordnede forretningsstrategi.

Leverandøren skal levere reklamebureauydelser af høj kvalitet, hvilket stiller krav til kompetencer, bemanding, erfaring, nytænkning og eksekveringsevner. Reklamebureauydelserne skal tilbydes i netop denne kontekst.

Mere konkret dækker udbuddet ydelser indenfor følgende områder:

1) Løbende strategisk kommunikationsrådgivning, herunder rådgivning om branding og positionering;

2) Udvikling af kampagner, herunder udarbejdelse af kreativ strategi, kampagneoplæg samt kampagneeksekvering;

3) Projekter og øvrige afgrænsede kommunikationsopgaver.

Følgende er ikke omfattet af udbuddet, da disse ydelser er dækket af andre udbud og eksisterende samarbejdspartnere:

1) Intern kommunikation;

2) PR;

3) Analyseopgaver;

4) Medierådgivning og -indkøb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen løber i 2 år og med option på forlængelse i 2 X 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se nærmere i udbudsbetingelsernes afsnit 5.

Såfremt at flere end 3 ansøgere opfylder de angivne minimumskrav, vil Danske Lotteri Spil A/S gennemføre en udvælgelse, hvor 3 ansøgere udvælges til prækvalificering.

Udvælgelsen til prækvalifikation vil (efter opfyldelse af de øvrige minimumskrav) ske på grundlag af Ansøgers referencecases, hvor Ansøgere med mest relevante referencecases udvælges til prækvalifikation.

Mest relevante referencecases identificeres ved en vurdering, hvor Danske Lotteri Spil A/S lægger vægt på, at referencecases viser:

- Strategisk- og forretningsmæssig forståelse for de valg der ligger bag den valgte branding/positionering for det pågældende brand – Illustreret ved en forståelse for de valg (og fravalg), som er truffet på baggrund af konkret kundeindsigt, konkurrencesituationen eller forretningsmæssige økonomiske mål for eksempelvis omsætning/indtjening.

- Evnen til at udvikle og drive et større brand på et btc-marked (over tid – ”tydelig rød tråd” i eksekvering/strategi). Målt på opnåelse af en forbedret branding/positionering i markedet, opnået vækst for brandet og effektiviteten af den pågældende kommunikationsindsats,

- Konkret erfaring med udvikling af kommunikationsstrategi og kreativ strategi samt en opsigtsvækkende, nytænkende og gennemslagskraftig/effektiv kreativ eksekvering af kampagner for det pågældende brand,

- Praktisk erfaring med at udvikle brand-strategi og sikre en stærk kreativ eksekvering af kommunikation for større brands/produkter med en hyppig købscyklus og vis impulsgrad – FMCG (fast moving consumer goods),

- Evnen til at udvikle 360 graders kampagner, dvs. kampagner som ligeledes favner både trade (eksekvering i retail) og eksekvering videre ud på de digitale kanaler-/platforme. Alternativt kan der vises referencecases som særskilt viser erfaring med trade (kampagner/eksekvering) og forståelse for brug af de digitale kanaler (både købte og egne medier, som f.eks. mails, sms, push).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive:

— Ansøgers samlede omsætning for seneste tilgængelige regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger (eller det ansøgende konsortium) skal udvise en økonomisk robusthed, som gør ansøger egnet til at opfylde rammeaftalen. Det betyder, at ansøger i det seneste tilgængelige regnskabsår skal have haft en samlet omsætning på minimum 10 mio. kr.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive:

— Ansøgers gennemsnitlige antal fastansatte beskæftigede for seneste regnskabsår,

— 3 til 5 referencecases vedrørende udførsel af tjenesteydelser, som er sammenlignelige med nærværende udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger (eller det ansøgende konsortium) skal kunne udvise en vis stabilitet og robusthed. Det betyder, at ansøger i det seneste tilgængelige regnskabsår skal have haft minimum 10 fastansatte beskæftigede (fuld tid),

— Ansøger skal have den rette faglige formåen og erfaring. Ansøger skal derfor som fremlægge minimum 3 referencecases og maksimalt 5 cases. De valgte cases skal i sagens natur udgøre et eksempel på arbejde som ansøger tidligere har udført eller været en del af. En referencecase er således en beskrivelse af en udført sammenhængende opgave, som er sammenlignelige med de ydelser som efterspørges i nærværende udbudte kontrakt.

Bemærk venligst at maksimalt omfang pr. case er 4 A4 sider af maksimalt 2 400 anslag. Referencecases kan dog indeholde links til eksisterende/tidligere offentliggjort reklamemate-riale (f.eks. reklamefilm) vedrørende den specifikke referen-cecase.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 009-015913
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/03/2018
Tidspunkt: 07:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger vedrørende klageprocedure og tidsfrister kan findes via følgende link:

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2018