Építési beruházás - 463403-2022

26/08/2022    S164

Magyarország-Budapest: Autópálya építése

2022/S 164-463403

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés az „M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” I. építési szakasz (90+859 - 109+460 km sz.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233110 Autópálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezésimunkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyekmegszerzésével együtt

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
45221100 Hídépítés
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest Megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat)közötti szakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

«Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közöttiszakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» I.építési szakasz (90+859 - 109+460 km sz.)kivitelezési munkáinak elvégzésére, aszükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt(PSTkód: A004.05.73).

Nyertes ajánlattevő feladata:

M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése90+859 - 109+460 kmsz. szakaszon (18,601 km).

A kivitelezés keretében 3 különszintű csomópont (Abony (Kelet) különszintűcsomópont, 32. sz. főúti különszintűcsomópont, és a 3225. j. út különszintűcsomópontja, valamint 18 főbb műtárgy kerül megépítésre,melyek közülkiemelendő aZagyva-híd (legnagyobb szabad nyílás: 80,83 m, szerkezeti hossz: 168 m), továbbáaMillér-híd(legnagyobb szabad nyílás: 43,60 m, szerkezeti hossz: 110 m).

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Részetartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 107-260573

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezésimunkáinak elvégzésére, aszükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Közlekedésépítő Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Hungária Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Zrt.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 67 897 279 974.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. sz. szerződésmódosítás 2019.10.30. napja.

2. sz. szerződésmódosítás 2022.08.10. napja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/08/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233110 Autópálya építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
45221100 Hídépítés
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest Megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat)közötti szakasz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közöttiszakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» I.építési szakasz (90+859 - 109+460 km sz.)kivitelezési munkáinak elvégzésére, aszükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PSTkód: A004.05.73).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 67 994 738 039.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Közlekedésépítő Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Hungária Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Zrt.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

korábbi 1. sz. módosítás: A közbeszerzési eljárás során a Colas Közlekedésépítő Zrt., mint a közös ajánlattevőkvezető tagja megjelölte kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként a HazaiÉpítőgép Társulás Kft-t (Székhelye: 2225 Üllő, Mátyás király u. 25.) az AjánlatiFelhívás III.1.3) M/3.2. valamint II.2.4) pontjaiban előírt követelmények részeként 1db min. 80 m

/h vagy min. 180 t/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alaprétegbeépítésére alkalmas géplánc részét képező ÖAF 19 272 típusú locsolókocsitrendelkezésre bocsátó társaságot. A közbeszerzési eljárás során megállapítást nyert,hogy ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel a fent hivatkozottalkalmassági követelménynek megfelel.

Mindazonáltal a közbeszerzési eljárás során, az ajánlati kötöttség beálltát követően akapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében a Polgári törvénykönyvrőlszóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:133 § (1) bekezdése szerintijogutódlásra, társasági formaváltásra került sor. Fentiek mellett Megrendelő számlavezető pénzügyi intézményének és bankszámlaszámának változására tekintettel is szükséges volt a Szerződés módosítása.

Jelen szerződés 2. sz. módosítás:

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági formaváltása, Megrendelő kapcsolttartójának személyében és elektronikus építési napló naplóügyfél-jelében történt változás átvezetése, valamint műszaki tartalomváltozás az alábbiak szerint: Vállalkozó szerződéses feladata az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. december 02. napján kelt elrendelő levélében foglaltak alapján a Zagyva komplex pihenőhely és Berek-éri egyszerű pihenőhely közlekedő útjain és a parkolók területeinek környezetében a közvilágítás mozgásérzékelővel történő tervezése és kiépítése, valamint a parkolóknál napelemes autóbeállók megtervezése az építési engedély megszerzésével.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A társasági formaváltás, valamint adminisztratív változások a a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti nem lényeges módosításnak tekinthetők.

A műszaki tartalomváltozás, a vállalkozói díjváltozás,a szerződés értékének de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. Az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződés értékének 15%-át, nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Vállalkozói Díj emelés a Tartalékkeretből kerül átcsoportosításra.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 67 897 279 974.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 67 994 738 039.00 HUF