Szolgáltatások - 463974-2016

30/12/2016    S252

Belgium-Brüsszel: A pálmaolaj-fogyasztás környezeti hatásával, valamint a már létező fenntarthatósági normákkal kapcsolatos tanulmány

2016/S 252-463974

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment
Postai cím: BU 9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A pálmaolaj-fogyasztás környezeti hatásával, valamint a már létező fenntarthatósági normákkal kapcsolatos tanulmány.

Hivatkozási szám: ENV.F.1/ETU/2016/0040.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmánykészítésre irányuló szerződés célja a pálmaolaj-gyártás és -fogyasztás környezeti, társadalmi és gazdasági aspektusaival, a pálmaolaj kereskedelmi forgalmával, valamint a gazdasági szereplők, az uniós kormányok és harmadik felek (elsősorban India és Kína) által a pálmaolajra irányulóan megtett intézkedésekkel kapcsolatos ismeretek bővítése. A tanulmánykészítésre irányuló szerződés ezenkívül a meglévő fenntarthatósági normák (többek között az RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil, Kerekasztal a Fenntartható Pálmaolajért –, az ISPO – Indonesian Palm Oil Standard, indonéziai pálmaolaj-szabvány –, és az MSPO – Malaysian Standard for Palm Oil, malajziai pálmaolaj-szabvány) elemzésére, a szabványok teljességének (főként a biodiverzitás és a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából történő) értékelésére, valamint az ilyen normák és a vonatkozó uniós és nemzetközi célkitűzések elérése céljából figyelembe veendő környezeti szempontok közötti eltérések felmérésére terjed ki. Végül, a tanulmánykészítésre irányuló szerződés célja az uniós szintű és a tagállami, valamint az indiai és kínai, a pálmaolaj fenntartható előállítására vonatkozó meglévő kezdeményezések összefoglalása és értékelése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 150 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tanulmánykészítésre irányuló nyílt pályázati felhívás. A becslések szerint a tanulmányhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 14 emberhónapra lesz szükség. Átlagban 7 500 EUR/emberhónap + 15 % általános költség + 10 000 EUR utazási költség összeget alapul véve a szerződés teljes összege körülbelül 135 000 EUR. Ehhez hozzáadódik 15 000 EUR az értékelési workshop céljára. A teljes összeg így 150 000 EUR.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 142-256232
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 07.0201/2016/743217/ETU/ENV.F.3
Elnevezés:

A pálmaolaj-fogyasztás környezeti hatásával, valamint a már létező fenntarthatósági normákkal kapcsolatos tanulmány

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 3Keel LLP
Postai cím: 11 Standingford House, 26 Cave Street
Város: Oxford
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: OX1 3HJ
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LMC International Ltd
Postai cím: 4th Floor, Clarendon House, 52 Cornmarket Street
Város: Oxford
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: OX1 3HJ
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 149 933.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a HL 2016/S 43-070158 hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű „A pálmaolaj-fogyasztás környezeti hatásával, valamint a már létező fenntarthatósági normákkal kapcsolatos tanulmány” című előzetes összesített hirdetményben szereplő összeg 100 000 EUR volt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2016