Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 464050-2018

23/10/2018    S204    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Egészségügyi épületek kivitelezése

2018/S 204-464050

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Betegápoló Irgalmas Rend
Nemzeti azonosító szám: AK25899
Postai cím: Frankel Leó út 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palotás Gusztávné
E-mail: palotas.eszter@irgalmas.hu
Telefon: +36 309967255
Fax: +36 12125378

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.irgalmasrend.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út17-19., hrsz 13465.) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)

II.1.2)Fő CPV-kód
45215100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Budai Irgalmasrendi Kórház (1027 Budapest, Frankel Leó út17-19., hrsz 13465.) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 17 716 594 354.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45215100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1023 Budapest, Frankel Leó út 17-19.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kórházfejlesztési projekt az alábbi főbb műszaki elemeket tartalmazza:

— új központi épület felépítése, ami áll mély és magasépítési munkákból, gépészeti rendszerek telepítéséből és beszereléséből, burkolatok kialakításából,- az új épületben kialakításra kerülő technológia intenzív részlegek (műtők, őrzők, intenzív szoba) speciális építészeti és gépészeti megoldásokat igényelnek (a részletes leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák),különösen az orvos-technológiai berendezések fogadására alkalmas gépészeti kialakítások esetén,

— rendszerrel együttműködni képes rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés) a feladat,

— - a teljes komplexum fűtési rendszerét és HMV ellátását kültéri, gázbázisú, abszorpciós, levegő-vizes hőszivattyús moduláris rendszer szolgálja; a meglévő épületben már ilyen rendszer üzemel, a kivitelezéssorán ehhez a rendszerhez csatlakozó, a meglévő rendszerbe integrálható rendszer kiépítése (telepítés és beüzemelés, valamint teljes körű jótállás vállalása a meglévő rendszerrel együtt) a feladat,

— a felújításra kerülő műemlék épületen végrehajtandó főbb építészeti és gépészeti beavatkozások: külső homlokzat felújítása, külső nyílászáról részleges cseréje, jelenleg befalazott „vakablakok” visszaállítása, a tető felújítása, az elöregedett tetőszerkezeti elemek cseréje, a teljes épület díszeinek (tető és homlokzat)helyreállítása,

— a műemlék épület belső átalakítása, illetve felújítása csak szakaszosan, a folyamatos betegellátási tevékenység fenntartására tekintettel valósítható csak meg,

— a kivitelezés teljes időtartama alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell, mind az ápolási részlegek, mind az intenzív részlegek, mind a műtők és laborok funkcionális működtetését fenn kell tartani, a kivitelezés ütemezését és organizációját erre a követelményre tekintettel kell meghatározni,

— a műemlék épület belső átalakítási munkálatai a jelenleg 9-10 ágyas kórtermek zömében 4 ágyassá alakítását célozzák, önálló fürdőszobával,

— a műemlék épület belső felújítása magában foglalja a belső (eredeti vésett fa) nyílászárók rekonstrukcióját,a burkolatok felújítását, a helyenként még meglévő terrazzo burkolatok javítását, valamint a lépcsőházak kődíszeinek helyreállítását illetve csiszolását és tisztítását (részletesen a kiviteli tervben),

— Alapadatok:

— Műemlék épület hasznos alapterületei:

O pince szint: 2368,15 m2.

O földszint: 2349,21 m2.

O félszint: 209,25 m2.

O 1. emelet: 2440,8 m2.

O 2. emelet: 2413,23 m2.

O 3. emelet: 2414,37 m2.

O összesen: 12 195 m2.

— Központi épület hasznos alapterületei:

O pince szint: 2238 m2.

O földszint: 1983 m2.

O 1. emelet: 1409 m2.

O 2. emelet: 1420 m2.

O összesen: 7050 m2.

— Műemlék épület külső nyílászárói:

— Új nyílászáró: 91 db, összesen 247 m2,

— Hőtermelők beépítendő teljesítménye.

O Központi épület:

— Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 34 db,

— Hőszivattyúk teljesítménye: 1200 kW,

— Tervezett ROBUR kazánok száma: 8 db,

— Kazánok teljesítménye: 279 kW.

O Műemléki épület:

— Hőigény: 996 kW,

— Tervezett ROBUR hőszivattyúk száma: 30 db,

— Hőszivattyúk teljesítménye: 1059 kW,

— Tervezett ROBUR kazánok száma: 6 db,

— Kazánok teljesítménye: 209 kW,

— Műemlék épületen felújítandó homlokzati felület 8045 m2, amely tartalmaz klinker téglát, vakolatot és kőszobrászati elemeket,

— Műemlék épület belső rekonstrukciója és átalakítása során kiemelt feladat a meglévő kődíszek felújítása,szükség esetén pótlása.

Beépítendő, megújuló energiát hasznosító moduláris rendszer hőteljesítménye: 3 106,2 kW.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelöltszakember többlet tapasztalata (dokumentáció szerint) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelöltszakember többlet tapasztalata (dokumentáció szerint) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.1-15-2015-00004

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 060-131718
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GRABARICS Kft.
Postai cím: Reáltanoda u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11 625 117 873.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 17 716 594 354.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kőműves, ács, szárazépítés, tetőfedés, hidegburkoló, melegburkoló, lakatos, asztalos, bádogos, üveges, felületképzés, szigetelés, belsőépítészet, orvostechnológa, erősáram, gyengeáram, épületgépészet, konyhatechnológia, közműépítés, útépítés, kertészt, műemléki épület homlokzatfelújítás, kültéri gázbázisú abszorpciós hőszivattyús moduláris rendszer telepítés, beüzemelés, FMV, restaurátor

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: GRABARICS Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u.5.

Középvállalkozás

Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Nem minősül kkv-nak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2018